PokażUkryj kategorie
Zobacz oferty produktowe firm
Ogniwa fotowoltaiczne

Inteligentna kontrola energi ze źródeł PV za pomocą systemu GroHome

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut

Wyobraź sobie system zasilania, w którym wytwarzanie energii odbywa się poprzez zróżnicowaną i zdecentralizowaną sieć inteligentnie monitorowanych urządzeń, takich jak dachowe instalacje fotowoltaiczne, oraz system zdolny zarządzać produkcją i poborem energii w czasie rzeczywistym.

Nadchodzi nowa era rozwoju energetyki

W nadchodzącej erze rozwoju energetyki, przedsiębiorstwa energetyczne będą generować swoje największe zyski poprzez gromadzenie i zarządzanie danymi, oferując usługi, a nie energię. Taka wizja nie jest wcale scenariuszem powieści SciFi, a nowym kierunkiem rozwoju branży energetycznej.

Domowe i komercyjne generatory energetyczne stoją w epicentrum nowej ery sieci komunikacyjnych i dwukierunkowego zarządzania przepływem energii. Pojawiające się często pytanie, zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw, brzmi: na jakim etapie znajduje się obecnie i jaka będzie przyszłość energetyki?

Jaki jest najbardziej optymalny i opłacalny sposób wykorzystania energii słonecznej?

Aktualnie postęp w tej dziedzinie jest napędzany przez działania administracyjne mające na celu obniżenie kosztów systemu fotowoltaicznego. Tam, gdzie rozproszone wytwarzanie energii było niegdyś zlecane przez państwowe systemy wsparcia (w szczególności w ramach taryf gwarantowanych, który zapewniał właścicielom dachowych instalacji fotowoltaicznych stabilne dochody za wytwarzaną energię elektryczną), obecnie organy regulacyjne narzucają przyjęcie podejścia rynkowego.

Zgodnie z takim nowym podejściem rynkowym projekty dotyczące wytwarzania energii elektrycznej w źródłach rozproszonych („distributedenergyresource”, w skrócie DER) są wynagradzane wyłącznie za ilość energii elektrycznej przesyłanej do sieci, zazwyczaj za bardzo niską stawkę.

Ta ostatnia jednak nie zawsze jest gwarantowana. Na przykład wiele krajów stosuje systemy samodzielnego zasilania, które pozwalają gospodarstwom domowym na wytwarzanie energii słonecznej na własne potrzeby, ale nie wynagradzają żadnego ewentualnego oddania energii do sieci.

Produkcja energii ze źródeł PV na równi z konsumpcją

Zatem im więcej wytwarzanej we własnym zakresie energii słonecznej zużywa się na własne cele, tym bardziej rentowna staje się instalacja fotowoltaiczna dla gospodarstw domowych lub małych przedsiębiorstw. Jaki jest więc najbardziej optymalny i opłacalny sposób wykorzystania energii słonecznej? I w jaki sposób producenci mogą zużywać więcej samodzielnie wytwarzanej energii słonecznej?

Analitycy energetyczni zgadzają się, że odpowiedzią na te pytania będą bardziej zintegrowane produkty - na przykład takie, które połączą produkcję energii ze źródeł PV z systemem magazynowania energii, ładowaniem pojazdów elektrycznych (EV), ogrzewaniem i reagowaniem na zapotrzebowanie. Jednym słowem, większa efektywność energetyczna.

Oszczędności i korzyści dla ekologii można zwiększyć za pomocą oprogramowania GroHome, jeśli obok systemu PV stosowane są także systemy magazynowania energii elektrycznej i cieplnej oraz ładowania EV. Akumulatory magazynują nadwyżkę energii w ciągu dnia i udostępniają ją do zużycia w nocy, a pojazdy elektryczne gwarantują, że nasz przemieszczanie się nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne.

Ponadto takie samochody mogą być wykorzystywane jako dodatkowe urządzenie magazynujące energię. Dodatkowo, różnego rodzaju grzejniki, takie jak na przykład elektryczne kotły elektryczne, zazwyczaj pozwalają na to, aby zmagazynować część nadwyżki energii słonecznej jako ciepło użytkowe.

Energia pod kontrolą GroHome

Aplikacja GrowattShinePhone

Aplikacja GrowattShinePhone skupia wszystkie opisane w artykule funkcje i zapewnia użytkownikowi kontrolę nad urządzeniami gospodarstwa domowego za pomocą prostego ekranu dotykowego. Właściciele domów są w stanie zdalnie sterować, włączać i wyłączać urządzenia domowe podłączone do systemu GroHome.

Aplikacja GrowattShinePhone do zarządzania energią elektryczną ze źródeł PV
Aplikacja GrowattShinePhone do zarządzania przepływem energii elektrycznej ze źródeł PV

Inteligentny system zarządzania energią daje im możliwość życia w „inteligentnym” stylu. Na przykład, światła ogrodowe mogą automatycznie gasnąć o 6 rano, gdy zadzwoni budzik. Funkcja sterowania wielostrefowego GroHome pozwala klientom na monitorowanie różnych obszarów domu, ustalenie indywidualnego modelu energetycznego dla każdego obszaru, tym samym zapewniając najoptymalniejszą strategię oszczędzania energii.

I wreszcie, aplikacja GrowattShinePhone skupia wszystkie wcześniej opisane funkcje i zapewnia użytkownikowi kontrolę nad urządzeniami gospodarstwa domowego za pomocą prostego ekranu dotykowego.

GroHome - do 100 % samowystarczalności energetycznej

GroHome to inteligentne połączenie systemu generowania energii słonecznej z domowymi urządzeniami IoT w celu osiągnięcia zerowego wypływu energii do sieci.

Kiedy panele słoneczne generują więcej energii niż gospodarstwo domowe zużywa w danym momencie, GroHome automatycznie aktywuje inteligentne urządzenia IoT właściciela domu, aby uniknąć przekazywania wytworzonej energii do sieci i zamiast tego wykorzystać dodatkową energię do ładowania urządzeń domowych.

Taki zabieg znacznie zmniejsza rachunki za prąd i prowadzi do stworzenia bardziej ekologicznego gospodarstwa domowego.

GroPlug

W ramach praktycznego przykładu, gdy system zostanie w pełni naładowany podczas godzin słonecznych, a panele słoneczne nadal wytwarzają energię, zamiast przesyłać nadwyżkę energii do sieci za niską taryfę lub nawet za darmo, automatycznie włączony zostanie GroPlug kontrolujący zasilanie pompowania wody do basenu, pralki lub innych urządzeń gospodarstwa domowego.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

W późniejszym czasie, gdy energia słoneczna będzie niewystarczająca, system skorzysta ze zgromadzonej w akumulatorach energii. W rezultacie, zużycie prądu będzie kompensować się przy optymalnym poborze mocy w ciągu całej doby.

GroBoost

Ponadto GroBoost, jeden z procesów GroHome, może również przetwarzać nadmiar energii słonecznej na ciepło użytkowe. Podczas gdy właściciel domu zazwyczaj ustawia regulator czasowy elektrycznego kotła grzewczego na zasilanie w nocy w celu zaoszczędzenia energii elektrycznej, GroBoost może inteligentnie sterować urządzeniami grzewczymi w celu zapewnienia ciepłej wody w kotłach.

Ponadto, system GroHome może wykorzystać nadwyżkę energii do ładowania akumulatora EV o każdej porze dnia. Wszystkie te funkcjonalności, zarówno w przypadku magazynowania energii słonecznej, jak i użytkowania urządzeń IoT, są przedstawione graficznie za pomocą aplikacji ShinePhone, obrazującej przepływy energii, przejrzyste dane energetyczne oraz stan urządzeń GroHome.

IoT w parze z GroHome

Rozwiązanie GroHome firmy Growatt integruje instalację fotowoltaiczną z systemem magazynowania energii, ładowarkami EV, ogrzewaczami wody i tzw. internetem przedmiotów (internet-of-things lub IoT) - takimi jak inteligentna wtyczka, termostaty czy urządzenia klimatyzacyjne. Zapewnia właścicielom domów połączenie inteligentnego wytwarzania energii słonecznej z najwyższą efektywnością energetyczną: sprawia, że gospodarstwo domowe jest w stanie samodzielnie zaopatrzyć się w energię elektryczną, a jednocześnie zmniejsza jej ogólne zużycie, co pozwala na uzyskanie 100% samowystarczalności energetycznej.

Podczas optymalnych godzin nasłonecznienia, energia będzie automatycznie zużywana przez urządzenia gospodarstwa domowego w IoT. Czasem zdarzyć się może, że nadwyżka energii słonecznej nie będzie mogła być w pełni zużyta. W takich przypadkach wygenerowana energia mogłaby zostać zmagazynowana do późniejszego użycia.

Alternatywnie, można przekonwertować ją na ciepło użytkowe, aby znacznie zwiększyć poziom samowystarczalności energetycznej gospodarstwa domowego.

Rozwiązanie GroHome stawia rolę rozproszonego wytwarzania energii na pierwszym miejscu. Łączy ono w sobie wszystkie urządzenia - takie jak moduły słoneczne, falowniki, akumulatory i urządzenia inteligentne - z oprogramowaniem, czyli inteligentnym monitoringiem. W porównaniu z tradycyjnym przełącznikiem, bezprzewodowy GroPlug i GroPanel zdalnie wyliczają zużycie energii przez podłączone urządzenia.

Podobnie, GroThermostat pozwala sterować temperaturą ogrzewania podłogowego i wody, zapewniając tym samym komfortową temperaturę w pomieszczeniach przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii. Wreszcie, Air-condition Mate, oferuje możliwości zdalnego sterowania klimatyzacją, oraz analizę zużycia energii elektrycznej przez powiązane z klimatyzacją urządzenia.

Wymiana energii elektrycznej według modelu peer-to-peer

Co to oznacza dla przyszłości dachowych instalacji fotowoltaicznych? Wygląda na to, że będzie ona „inteligenta”. Społeczności na całym świecie zaczęły wymieniać i handlować energią elektryczną w modelu peer-to-peer.

W miarę jak światowe systemy generowania energii stają się coraz bardziej zdecentralizowane, a taryfy eksportu energii coraz niższe, właściciele domów wspólnie zwiększają swój potencjał energetyczny. Gospodarstwa zarządzane poprzez system GroHome będą zatem doskonale wyposażone, aby czerpać korzyści z prognozowanej cyfrowej przyszłości i wzorców rynkowych.

W standardzie Future Homes

- Brytyjskie Stowarzyszenie Energii Odnawialnej (Renewable Energy Association, w skrócie REA) prowadzi aktywną kampanię na rzecz „rozwoju zdecentralizowanych systemów, które obejmują więcej niż tylko systemy energii słonecznej oraz magazynowania energii, jak i pojazdy elektryczne - mówi Frank Gordon, szef polityki w REA.

- Wezwaliśmy do włączenia jeszcze większej ilości odnawialnych i czystych technologii do standardu Future Homes, którego celem jest, do 2025 r. połączyć ze sobą wszystkie elementy energetyczne gospodarstw domowych w taki sposób, aby zredukować ich emisję CO2 do zera.

źródło i zdjęcia: Growatt (wyłączny dystrybutor w Polsce: MP Solar Group)

Budujemy Dom maj 2022

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze maj 2022

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Wnętrza 2022

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska czerwiec 2022

Gardeners' World Edycja Polska

Czasopismo ogrodnicze - najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje

Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum