Okładka magazynu budujemy dom
Najnowszy numer Logo BudujemyDom.pl
Zobacz
Zobacz oferty produktowe firm
Oczyszczalnie ścieków

Kiedy oczyszczalnia, a kiedy szambo?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut

Podczas budowy domu należy podjąć różne decyzje dotyczące wyboru odpowiednich metod i technologii budowlanych. Jedną z nich jest sposób odprowadzenia ścieków bytowych. EURO SZAKK przedstawia kilka pomocnych rozwiązań tego problemu.

Przyłącze kanalizacyjne

Najprostszą, a zarazem najdroższą w eksploatacji jest przyłączenie się do miejskie lub gminnej sieci oczyszczalni ścieków. Jednak nie wszystkie gminy i miasta mają na tyle rozbudowaną infrastrukturę sieci kanalizacyjnej, aby umożliwić przyłącze do każdego budynku mieszkalnego. Jeśli już istnieje taka możliwość, w większości przypadków za przyłącze musimy zapłacić z własnej kieszeni. Zdarzają się jednak gminy, które zwracają część kosztów takiego przyłącza.

Niestety, koszty przyłączy do sieci kanalizacyjnej rosną wraz z odległością pomiędzy budynkiem mieszkalnym a kolektorem kanalizacji. Dla odległości do 3 m jest to koszt od 1000-1500 zł, natomiast dla odległości 10 m wynosi on już od 3000-5000 zł.  Przy większych odległościach widać, że koszty te drastycznie rosną i w pewnych warunkach przestają być opłacalne.
   
Dodatkowo w przypadku, gdy ta odległość jest naprawdę duża np. 400 m lub mieszkamy na terenie górzystym, gdzie trzeba zastosować specjalne studnie przepompowe, aby ścieki mogły trafić do właściwej kanalizacji, nie będziemy mieli możliwość podłączenia się ze względu na bardzo duże i nieopłacalne koszty takiej inwestycji.

Przy korzystaniu z sieci kanalizacyjnej zmuszeni jesteśmy do płacenia większych rachunków za wodę ze ściekami. Średnio jest to podwójny koszt zużytej wody. Przy typowej rodzinie czteroosobowej liczba ścieków wyniesie około 12 m3 - co będzie nas kosztować średnio od 55-65 zł miesięcznie. W skali roku zapłacimy więc od 660 zł do 780 zł.

Szambo tradycyjne

Drugim sposobem odprowadzenia ścieków bytowych jest budowa szamba szczelnego. Szambo jest to nic innego jak zbiornik bezodpływowy, zamontowany w ziemi lub na jej powierzchni, wytworzony z betonu, żelbetonu, tworzywa sztucznego lub innego materiału dopuszczonego w budownictwie przy tego typu urządzeniach. Zbiornik ten wymaga okresowego opróżniania, którego częstotliwość jest uzależniona od jego wielkości.

Cena za szambo betonowe z jedną komorą to wydatek rzędu 1700 zł za zbiornik o pojemności 5000 litrów. Do tych kosztów należy jeszcze doliczyć transport oraz montaż takiego szamba - parce koparki, ludzi itp. Średni koszt budowy szamba to około 2000 - 4500 zł.

Największym mankamentem korzystania z szamba jest jego częste opóźnianie. Jednorazowa cena za wywóz nieczystości, specjalnym do tego celów wozem asenizacyjnym, wynosi od 100 zł do 250 zł w zależności od regionu kraju. Dlatego ważne jest, aby przy budowie szamba zbiornik miał większą pojemność, o ile warunki panujące na działce na to pozwalają. Przy typowym zbiorniku dla rodziny czteroosobowej koszty wywozu nieczystości w odstępach dwutygodniowych to 2000-5000 zł rocznie.  
Budowa szamba ma sens wszędzie tam, gdzie inne rozwiązania zawodzą, a wiec w przypadku planowania późniejszego przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej lub braku miejsca na drenaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Ostatnim sposobem zagospodarowania ścieków bytowych są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Urządzenia te w większości przypadków składają się z osadnika gnilnego oraz systemu drenażowego, za pomocą którego wstępnie oczyszczone ścieki trafią do gruntu, rowu lub rzeki.

W osadniku gnilnym przydomowej oczyszczalni zachodzą procesy podczyszczania ścieków, w którym usuwane są substancje nierozpuszczalne w wodzie. Udział w tym procesie jest ściśle uzależniony od bakterii beztlenowych, dzięki którym w osadniku gnilnym dochodzi do automatycznego oddzielenia substancji lekkich (oleje i tłuszcze) od substancji ciężkich. Te ostatnie w wyniku opadania gromadzą się na dnie zbiornika w postaci osadu.

Zaleca się, aby raz na dwa lata opróżnić osad ze zbiornika - niemniej z własnego doświadczenia, przy stosowaniu dobrych bakterii biologicznych, jakimi są bakterie SEPTONIC - wystarczy go opróżnić raz na 8 lat.

Koszt budowy przydomowej oczyszczalni dla typowej rodziny czteroosobowej waha się w granicach od 4000-6000 zł. Koszty eksploatacji sprowadzają się do comiesięcznego używania bakterii biologicznych w cenie około 4-6 zł na zbiornik 2 m3 - w skali roku to 48-72 zł. Koszt opróżniania osadu z osadnika gnilnego to 100-200 zł co dwa lata lub rzadziej przy stosowaniu dobrych bakterii.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

 źródło i zdjęcia: EURO SZAKK PL

Budujemy Dom styczeń - luty 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze marzec 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Wnętrza 2020

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska marzec - kwiecień 2021

Gardeners' World Edycja Polska

Czasopismo ogrodnicze - najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2020

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje

Dom Energooszczędny Vademecum 2020

Dom Energooszczędny Vademecum