PokażUkryj kategorie
Zobacz oferty produktowe firm
Wapno, cement, gips

Dlaczego stosowanie produktów wapienniczych w budownictwie nie upadło na przestrzeni stuleci?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut

Budownictwo - to pierwsza myśl, jaka przyjdzie nam do głowy, gdy spróbujemy odpowiedzieć na pytanie dotyczące sposobu wykorzystania wapna w przemyśle. Wiedzeni tym tokiem rozumowania, sprecyzujemy zapewne, że wapno jest podstawowym elementem zaprawy. Myśląc w ten sposób będziemy mieć rację, jednak zdecydowanie nie wyczerpiemy tematu.

Przemysł wapienniczy

Przemysł wapienniczy ma bardzo silny wpływ na wszelkie aspekty związane z budownictwem - od szkła, z którego powstają okna, poprzez żelazo i stal czy polimery. Konkludując - żaden budynek nie mógłby powstać bez wapna. Poniżej przedstawimy na to dowody.

Wapno obecne jest w budownictwie od tysiącleci i prawdopodobnie jest z nim związane na zawsze. Oczywiście, współczesne technologie nadają mu nowych właściwości, ale też znajdują dla niego kolejne zastosowania.

Mur zabytkowej budowli został wzniesiony na zaprawie z dodatkiem wapna. fot. Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego
Mur zabytkowej budowli został wzniesiony na zaprawie z dodatkiem wapna. fot. Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

Uwaga, jaka zwrócona została na ekologię spowodowała także, że innowacje, między innymi te powstałe w laboratoriach firmy Lhoist, obrały kierunek zmniejszenia uciążliwości procesów produkcyjnych dla środowiska naturalnego.

Wapno towarzyszy człowiekowi od dawna

Tak naprawdę trudno określić, od kiedy człowiek korzysta z dobrodziejstw wapna. Wiadomo na pewno, że 16 000 lat temu w jaskiniach Lascaux we Francji powstały freski, do namalowania których wykorzystany był ten surowiec.

Natomiast pierwsze budowle z użyciem wapna, o których mówi historia, zostały wzniesione ok. 14 000 lat temu w Turcji. Wapno stosowane było także do budowy piramid Cheopsa (ok. 3000 r. p.n.e.) czy chińskiego Wielkiego Muru.

Choć w starożytności wapno miało szereg zastosowań, dopiero w XIX wieku badacze, w tym Black i Lavoisier opisali reakcje chemiczne z nim związane. Wtedy też inni naukowcy, Debray i Lechatelier rozpoczęli prace badawcze nad nowymi zastosowaniami dla tego surowca, dzięki czemu powstała pasta do zębów.

Współcześnie wapno nadal na szeroką skalę stosowane jest w budownictwie. Jest również ważnym surowcem dla rolnictwa, przemysłu farmaceutycznego czy kosmetycznego.

Nie tylko zaprawa i tynk

Obróbka żelaza i stali, które również znajdują zastosowanie w budownictwie, także wymaga użycia wapna. W celu uzyskania spoiwa najdrobniejsze frakcje rud są spiekane lub peletyzowane z wykorzystaniem wapna lub kamienia wapiennego (a także jednocześnie obu), na potrzeby procesu wielkopiecowego.

Kamień wapienny, wapno dolomitowe, wapno palone. fot. Lhoist
Kamień wapienny, wapno dolomitowe, wapno palone. fot. Lhoist

Wapno i dolomit stosowane są także do usuwania głównych zanieczyszczeń, a zwłaszcza krzemionki i tlenku glinu, z rud żelaza. Wchodzą z nimi w reakcję, tworząc ciekły żużel.

Wapień i wapno pozwalają także na obniżenie zużycia energii podczas topnienia rud żelaza. Wapno, a zwłaszcza dolomit, przedłużają też żywotność wykładzin ogniotrwałych.

Również w przemyśle wydobycia rud metali nieżelaznych wapno odgrywa bardzo istotną rolę. Mowa zwłaszcza o wzbogacaniu rud miedzi, tlenku glinu, złota, niklu, cynku, kobaltu i ołowiu.

Kolejne zastosowanie wiąże się z funkcją topnika, jaką wapno pełni w procesie wytapiania miedzi. Jego zadaniem jest wtedy oczyszczania gazów powstających podczas spustu metalu. Wapno używane jest do usuwania arsenu z miedzi pozyskiwanej z konwertorów lub pieców anodowych.

Warto w tym miejscu zauważyć, że firma Lhoist opracowała bezwodne topniki wysokiej jakości przeznaczone do rafinacji magnezu, wyłapujące zanieczyszczenia podczas przetopu złomu i oddzielające je od czystego metalu.

Wapno wykorzystywane jest też podczas produkcji różnych złożonych polimerów organicznych - tworzy rodniki formujące nowe cząsteczki. I tak, epichlorohydryny są wykorzystywane do produkcji żywicy epoksydowej, tlenek propylenu to półprodukt wykorzystywany do produkcji np. poliuretanu, a glikol propylenowy jest wykorzystywany w postaci płynnej w wymiennikach ciepła.

I w końcu wspomniane we wstępie szkło. W procesie jego produkcji dużą rolę pełnią tlenek wapnia (CaO) i tlenek magnezu (MgO). Ich zadania to zapobieganie procesowi krystalizacji i zapewnienie amorficzności i przezroczystości szkła.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Tlenki wpływają także korzystnie na jego twardość i wytrzymałość mechaniczną, a także odporność na działanie czynników naturalnych i chemicznych. Są pomocne także w zapobieganiu wystąpienia tzw. szoku termicznego.

Wapno - przede wszystkim budulec

Tak. Wapno ma szereg zastosowań w budownictwie i w tych gałęziach przemysłu, które je wspierają. Przede wszystkim jest jednak budulcem, służy do murowania i tynkowania.

Rozwój technologii spowodował, że na bazie wapna powstało szereg nowoczesnych materiałów budowlanych, takich jak beton komórkowy i cegły wapienno-piaskowe. Charakteryzują się one doskonałymi właściwościami termicznymi, przeciwpożarowymi oraz akustycznymi.

Wapno jest składnikiem tynków i zapraw, które na budowach sporadycznie wyrabiane są jeszcze mechanicznie - w betoniarce. fot. Lhoist
Wapno jest składnikiem tynków i zapraw, które na budowach sporadycznie wyrabiane są jeszcze mechanicznie - w betoniarce. fot. Lhoist

Przemysł wapienniczy odpowiada także na wyzwania klimatyczne. Dzięki badaniom prowadzonym w laboratoriach takich, jak te należące do firmy Lhoist, tworzy się i wdraża rozwiązania, które pozwalają zmniejszyć zużycie energii.

Założeniem tych działań jest także stała poprawa jakości produktów budowlanych wykonanych z użyciem wapna.

W ofercie firmy Lhoist, uznanego producenta materiałów budowlanych, znajduje się cała gama produktów stosowanych w budownictwie wykonanych na bazie wapna.

Ich popularność jednoznacznie wskazuje na to, że produkty wapiennicze stosowane na budowach na przestrzeni dziejów nie straciły na znaczeniu. Na wielu polach wapno wciąż nie znajduje surowca zastępczego.

Źródło i zdjęcia: Lhoist Polska

Budujemy Dom lipiec - sierpień 2022

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze lipiec - sierpień 2022

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Wnętrza 2022

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska sierpień 2022

Gardeners' World Edycja Polska

Czasopismo ogrodnicze - najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2022

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje

Dom Energooszczędny Vademecum 2022

Dom Energooszczędny Vademecum