Jakie formalności są wymagane do budowy oczyszczalni?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: minutę
Jakie formalności są wymagane do budowy oczyszczalni?

Zgodnie z Prawem Budowlanym, jeśli oczyszczalnia ma mniejszą wydajność niż 7,5 m3 ścieków na dobę (dotyczy to wszystkich przydomowych oczyszczalni), należy jedynie zgłosić zamiar jej wykonania w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.

aktualizacja: 2022-07-27 08:58:06

Do zgłoszenia trzeba dołączyć szkice i rysunki, mapkę z lokalizacją oczyszczalni, jej opis techniczny, druk zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. Proces budowy należy zakończyć inwentaryzacją powykonawczą oraz zawiadomić o tym stosowny urząd.

Budowę można rozpocząć po 21 dniach od zgłoszenia (jeśli, oczywiście, w tym czasie nie będzie sprzeciwu organu), ale przed upływem dwóch lat.

Innym sposobem jest wpisanie oczyszczalni do projektu budowlanego domu. Dzięki temu zabiegowi, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, automatycznie uzyskamy zgodę na montaż oczyszczalni ścieków.

Tomasz Wojciuk
Na zdjęciu otwierającym: Na oczyszczalnie przydomowe (o przepustowości do 7,5 m3 na dobę) nie jest wymagane zezwolenie - wystarczy w urzędzie gminy zgłosić zamiar takiej budowy. (fot. Wobet-Hydret)

Zdaniem naszych Czytelników

13 May 2010, 09:41

Cytat Swoją drogą problem jest nieco dziwny, gdyż tzw. szambo z reguły stanowi element składowy projektu domu i zagospodarowania działki na który wydane jest pozwolenie i nie trzeba starać się oddzielnie o pozwolenie na budowę szamba. ...

13 May 2010, 09:33

Niestety urzędnik ma rację. Przepisy dopuszczają wykonywanie na podstawie zgłoszenia jedynie przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę, natomiast zbiorniki bezodpływowe wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Swoją drogą problem jest nieco dziwny, gdyż ...

Gość el-instalator

12 May 2010, 16:21

Obiekty, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę określa Prawo Budowlane, niestety szamb czyli bezodpływowych, szczelnych zbiorników na ścieki na tej liście nie ma, są za to przydomowe oczyszczalnie ścieków o niewielkiej wydajności.Stosowny fragment na stronie Głównego Urzędu ...

12 May 2010, 16:00

Bo tam jest oczywisty BABOL!Na „zezwolenie” możemy tylko „budować” indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków (PB Art.29.1.3).

Gość Daniel

12 May 2010, 15:47

Dziwi mnie stwierdzenie, że bezodpływowy zbiornik na scieki można wybudować w oparciu o zgłoszenie budowy. Stanowisko takie zakwestionował mi urzędniu w Starostwie w Wołominie. Czy mogliby mi Państwo podać podstawę prawna w oparniu o którą mógłbym wybudować bezodpływowy zbiornik ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!