Problemy z wodą w kranie - jak zmienić ciśnienie wody?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Problemy z wodą w kranie - jak zmienić ciśnienie wody?

Domowe instalacje wodne dość często fundują mieszkańcom przykre niespodzianki w postaci niespodziewanych przerw w dopływie wody, ograniczeniem intensywności strumienia wody czy wręcz wybuchowego jej wypływu po odkręceniu kranu. Większość tych problemów dotyczy instalacji zasilanej miejskiej lub wiejskiej sieci wodociągowej, ale i przy indywidualnych źródłach zasilania również zdarzają się podobne problemy.

aktualizacja: 2022-12-09 09:41:50
Czego dowiesz się z artykułu?
  • Dlaczego jest małe ciśnienie wody w kranie?
  • Jak zredukować zbyt wysokie ciśnienie w instalacji?
  • Jak podnieść ciśnienie wody w kranie?
  • Jak zmierzyć ciśnienie wody w kranie?

Parametry wody na doprowadzeniu do budynku

Woda rozprowadzana w domowej instalacji może pochodzić z przyłącza wodociągowego lub z własnej studni. Ma to zasadnicze znaczenia dla możliwości przeprowadzenia ewentualnych modyfikacji, zwłaszcza gdy problem polega na zbyt niskim ciśnieniu na wejściu do budynku. Teoretycznie ciśnienie na przyłączu do sieci wodociągowej nie powinno być niższe niż 0,5 MPa (5 barów) ale w praktyce często jest znacznie niższe i ulega częstym wahaniom w szerokich granicach.

Do sieci wodociągowej podłączanych jest bowiem wielu odbiorców, co przy równoczesnym dużym poborze wody powoduje obniżenie się ciśnienia w całej instalacji. Zdarzają się też sytuacje odwrotne, zwłaszcza w nowo-pobudowanej sieci wodociągowej, gdy znaczna wydajność pomp i nie do końca obciążona instalacja na pewnych odcinkach może funkcjonować w górnej granicy dopuszczalnego ciśnienia. Normatywnie w miejscach czerpania np. z baterii woda powinna być doprowadzona pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,5 bara i nie większym niż 6 barów, co powinno być uwzględnione przy projektowaniu instalacji wewnętrznej.

Pompa głębinowa do wody czystej opuszczona do studni. DAB Pumps Poland
Pompa głębinowa do wody czystej opuszczona do studni. (fot. DAB Pumps Poland)

W instalacjach wodociągowych zasilanych z własnej studni mamy pełną możliwość dostosowania wytwarzanego ciśnienia do naszych potrzeb dobierając odpowiedniej wydajności pompy oraz ustalając histerezę ciśnienia jej załączania i wyłączania.

W praktyce te wartości ustalamy w przedziale ciśnienia 2,5-3 bara jako załączanie i 3-3,5 bara przy wyłączaniu. Oczywiście trzeba uwzględnić wymagane ciśnienia zasilania dla niektórych urządzeń i brać pod uwagę jego spadki wynikające z oporów i intensywności przepływu (liniowych w orurowaniu i miejscowych na zamontowanej armaturze) oraz różnic poziomów między zbiornikiem hydroforowym, a miejscem poboru.

Jak zredukować zbyt wysokie ciśnienie wody w instalacji?

Nadmierne ciśnienie w instalacji wodociągowej objawia się gwałtownym i burzliwym wypływem wody z baterii , a w skrajnych przypadkach może spowodować uszkodzenia i przecieki zwłaszcza na podłączeniach do ruchomych urządzeń, np. pralki, zmywarki. Niezależnie od źródła zasilania w wodę instalacji domowej, zbyt wysokie jej ciśnienie łatwo zredukować po pożądanej wartości. Przy korzystaniu z własnej pompy hydroforowej wystarczy odpowiednio przeregulować nastawę hydrostatu załączającego i wyłączającego pompę w pożądanym zakresie ciśnienia.

Reduktor ciśnienia PN16 1-4 bar. fot. FERRO
Reduktor ciśnienia PN16 1-4 bar. (fot. FERRO)

Przy zasilaniu z sieci ciśnienie na przyłączeniu do budynku instaluje się wtedy zawór - reduktor ciśnienia z nastawieniem na odpowiadającą nam jego wartość w instalacji domowej. Reduktory ciśnienia wykorzystywane są również w przypadku wydzielenia części instalacji wymagającej obniżenia ciśnienia, co może dotyczyć np. obiektów o znacznej wysokości wymagających zasilania wysokociśnieniowego.

Oczywiście reduktor będzie utrzymywał nastawiona wartość ciśnienia przy nominalnym, określonym dla konkretnego urządzenia przepływie wody, a nadmierny strumień jak i niższe ciśnienie zasilania spowodują również jego zmniejszenie poniżej nastawionej wartości.

Zbyt słaby wypływ wody instalacji

Problem z za małym ciśnieniem wody w miejscach odbioru może pojawiać się okresowo głównie w instalacjach zasilanych z sieci wodociągowej jak i występować stale w całej lub części instalacji wodnej. Sposób zdiagnozowania przyczyn takiego problemu wymaga przeprowadzenia pewnych zabiegów poczynając od punktu doprowadzenia wody do budynku, gdy spadek ciśnienia dotyczy wszystkich punktów poboru lub na bezpośrednim doprowadzeniu do wadliwie działającego urządzenia. Trzeba też oddzielnie przeanalizować obieg wody zimnej i ciepłej, jak i uwzględnić równoczesne z niej korzystanie.

W przypadku zasilania sieciowego pomiar ciśnienia na wejściu do instalacji wymaga zamontowania manometru, który pozwoli na sprawdzenie zarówno ciśnienia statycznego (bez poboru wody) jak i przy intensywnym jej czerpaniu. Przy prawidłowym funkcjonowaniu przyłącza oba wyniki pomiarów powinny być podobne na dostatecznie wysokim poziomie - przynajmniej ok. 3 barów.

Znaczna różnica w odczycie wskazuje na duże opory hydrauliczne na przyłączu spowodowane np. niepełny otwarciem zasuwy, zamuleniem rury doprowadzających, zatkaniem filtru w wodomierzu i tego rodzaju usterki powinny być naprawiane przez dostawcę wody (instalacja odbiorcy z reguły zaczyna się za wodomierzem).

Różnice wskazań w stanie statycznym i dynamicznym związane są z własnościami hydraulicznymi wody i innych cieczy, które są materiałem praktycznie nieściśliwym, a w przypadku podania je naciskowi, wytworzone ciśnienie osiąga jednakową wartość w całym zamkniętym obwodzie. Jednak w przypadku ruchu cieczy (przepływu) na skutek oporów następuje spadek jego wartości, co jednocześnie powoduje ograniczenie ilości wypływającej wody.

Opory przepływy powodowane są przez wiele czynników związanych materiałem i konfiguracją elementów instalacji i składają się na nie opory liniowe, zależne od długości orurowania, jego średnicy i gładkości ścianek wewnętrznych oraz opory miejscowe wywoływane przez zainstalowaną armaturę np. zawory, filtry czy deformacje przekroju rury.

Oczywiście kłopoty z ciśnieniem wody mogą być spowodowane awariami czy przeciążeniem sieci, ale pojawiają się one okresowo, np. w postaci wahań intensywności wypływu i można temu zaradzić przez modernizację zasilania.

Zestawy hydroforowe: GP-JEXM oraz1GP H/1GP Presscomfort . fot. EBARA Pompy Polska
Zestawy hydroforowe: GP-JEXM oraz1GP H/1GP Presscomfort. (fot. EBARA Pompy Polska)

Polega ona na wstawieniu na dopływie własnego hydroforu z pompą i zbiornikiem ustawionego na odpowiadający nam zakres ciśnienia. W praktyce pracować ona będzie jak w układzie z zasilaniem z własnej studni montując oczywiście zawór zwrotny lub antyskażeniowy chroniący przed wstecznym przepływem wody do sieci.

Często pojawiający się problem z uzyskaniem pożądanego strumienia wypływającej wody tylko w niektórych punktach czerpania spowodowane jest zatkaniem przepływu w samej armaturze lub w umieszczonych na podłączonych do niej filtrów na zaworach odcinających. W wylewkach baterii trzeba wtedy sprawdzić drożność perlatora i usunąć nagromadzone zanieczyszczenia. Sprawdzamy też intensywność wypływy przed jego założeniem, i jeśli jest ograniczona czyścimy wtedy filtr na doprowadzeniu.

Jak zmierzyć ciśnienie wody w kranie?

Zamontowanie standardowych baterii z reguły nie wymaga specjalnych warunków pracy instalacji wodociągowej, jeśli zapewnia ona wydajność (na doprowadzeniu) przynajmniej ok. 8 litrów/min i przy ciśnieniu nie mniejszym niż 1,5 bara. Jednak efektywne korzystanie z niektórych urządzeń sanitarnych wymaga zasilanie o większej wydajności i ciśnieniu.

LOFT - zestaw natryskowy z baterią natryskową. fot. Valvex
LOFT - zestaw natryskowy z baterią natryskową. (fot. Valvex)

Duży przepływ na poziomie 20l/min - a nawet 30 litrów/min potrzebny będzie do zasilania intensywnie działającej deszczownicy. Odpowiednio wysokie ciśnienie w instalacji jest konieczne w przypadku podłączenia np. panelu natryskowego z dyszami do hydromasażu. Urządzenie takie pracuje wydajnie z reguły, gdy ciśnienie wynosi przynajmniej 3-4 bary.

Sprawdzenie instalacji przy współpracy z takimi bateriami wymagać będzie pomiaru ciśnienia dynamicznego przy przewidywanym strumieniu przepływu. Do tego celu potrzebny będzie manometr wstawiony na przyłączu do baterii, np. wstawiony poprzez trójnik na wylocie funkcjonującej deszczownicy.

W przypadku instalacji ciepłej wody podgrzewanej przepływowo w kotle dwufunkcyjnym typowym zjawiskiem jest zmiana intensywności wypływy po uruchomieniu drugiej baterii. Spowodowane jest to ograniczeniem przepływy wody w kotle pozwalające na utrzymanie nastawionej temperatury i należy traktować to jako normę dla tego systemy podgrzewania. Podobne objawy mogą pojawić się również na instalacji wody zimnej na skutek np. zmniejszeniem się przekroju rur w wyniku ich zarastania bądź przymkniętym zaworem na zasilaniu jej części.

Autor: Cezary Jankowski

Opracowanie: Aleksander Rembisz

fot. otwierająca: Deante

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!