Podsumowanie targów Instalacje Wodociągi Kominki

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 17-22 minuty
aktualizacja: 2010-05-04 09:42:49
Podsumowanie targów Instalacje Wodociągi Kominki
Kolejna edycja Targów Instalacyjnych INSTALACJE, które odbyły się między 26-29.04.2010 na terenie Targów Poznańskich, zgromadziły 30 tysięcy zwiedzających, którzy mieli możliwość zobaczenia oferty 1000 wystawców z całej Europy.

Podsumowanie targów Instalacje Wodociągi Kominki
Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Instalacyjnych INSTALACJE i tradycyjnie towarzyszące jej Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO oraz Międzynarodowa Wystawa Zabezpieczeń SECUREX, a także dwie premierowe edycje: Międzynarodowe Targi Branży Wodno-Kanalizacyjnej WODOCIĄGI i Międzynarodowe Targi Kominkowe KOMINKI zgromadziły na terenie Targów Poznańskich 30 tysięcy zwiedzających, którzy na powierzchni wystawienniczej 46.500 mkw. mieli możliwość zobaczenia oferty 1000 wystawców z całej Europy.

 

600 nowości rynkowych czekających na gości, a także liczne konferencje, konkursy, zawody i pokazy sprawiły, że targi były bez wątpienia kolejnym istotnym i potrzebnym spotkaniem branży.

 

W ramach targów INSTALACJE odbyły się II Mistrzostwa Polski Instalatorów - konkursowe zmagania wszystkich tych, którzy chcieli sprawdzić wiedzę na temat produktów instalacyjnych oraz zweryfikować swoje umiejętności w praktyce. Zwycięzca i II Mistrz Polski Instalatorów Pan Jarosław Banach, otrzymał kluczyki od Volkswagena Caddy Life ze specjalnym wyposażeniem dodatkowym. Partnerem strategicznym zawodów były: Stell, Grundfos i Volkswagen, partnerem technicznym Snickers Workwear, a organizatorami: Target Press i Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Podsumowanie targów Instalacje Wodociągi Kominki

Na targach INSTALACJE można było również zwiedzić specjalną ekspozycję R-Energia poświęconą wszystkim nowoczesnym rozwiązaniom proekologicznym stosowanym w technikach instalacyjnych, które zmierzają do oszczędzania i racjonalnego gospodarowania energią oraz sprawiają, że obiekt mieszkalny staje się bardziej przyjazny dla środowiska.

 

Na wystawie tej znalazły miejsce wszelkie pomysły zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju m.in. na ekologiczne źródła energii, systemy umożliwiające właściwe wykorzystanie i poszanowanie energii w budynkach, zarządzanie energią, rekuperacją ciepła czy recyklingiem wody.

 

Park Ciepła Systemowego to miejsce gdzie bliżej można było zapoznać się z ideą tego wygodnego sposobu ogrzewania mieszkań. Projekt przygotowywany został przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Park Ciepła Systemowego pomyślany został jako miejsce ekspozycji promującej ideę ciepła systemowego – od obecnych ekspertów z Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz uczestników programu zwiedzający mogli i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. Oprócz tego w ramach Parku zaprezentowały się firmy – dostawcy najnowszych technologii, urządzeń  i rozwiązań z zakresu ciepłownictwa.

 

Organizatorami były: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Międzynarodowe Targi Poznańskie

 

Helios - konkurs pod słonecznym patronatem – rozwiązany!

 

to konkurs, którego celem jest promowanie innowacyjnych rozwiązań i tworzenie nowych trendów w branży grzewczo–wentylacyjnej. Powstał w celu wyróżnienia projektantów systemów wentylacyjnych oraz ogrzewania nadmuchowego, którzy chętnie sięgają po innowacyjne i nieszablonowe rozwiązania, tworząc standardy nowoczesnego projektowania na poziomie europejskim.

 

Poprzeczka konkursu została postawiona bardzo wysoko. Projekty musiały być nie tylko innowacyjne, ale miały spełniać również szereg szczegółowych kryteriów. Wszystkie prace podlegały ocenie jury w skład którego weszli przedstawiciele środowiska akademickiego, prasy branżowej oraz przedstawiciele firmy FLOWAIR i ROBUR.

 

Nagrodami w konkursie były dwie dwuosobowe wycieczki do najpiękniejszych norweskich fiordów oraz nagrody niespodzianki dla wyróżnionych osób. Oprócz tego każdy z laureatów otrzymał statuetkę HELIOS. Inicjatorem konkursu był FLOWAIR, a współorganizatorami magazyn „Chłodnictwo & Klimatyzacja”, portal internetowy www.wentylacja.com, portal internetowy ogrzewnictwo.pl oraz magazyn „Rynek Instalacyjny”

 

Konferencje, seminaria, odczyty czyli na targach merytorycznie

 

Targi INSTALACJE to nie tylko miejsce ekspozycji nowości rynkowych i nawiązywania intratnych rozmów biznesowych. Targi to także scena wymiany myśli, poruszania aktualnych zagadnień dotyczących środowiska, człowieka, przyszłości i funkcjonowania w świecie pełnym zmian i nowości.

 

O kondycji oraz trendach rozwoju rynku instalacyjnego profesjonaliści rozmawiali na seminarium „Branża Instalacyjno-Grzewcza w Polsce – 2009 rok i co dalej?”, przygotowanego przez Komfort Consulting i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Dobrą okazją do zapoznania się z bezpiecznym użytkowaniem instalacji kominowych było spotkanie „Bezpieczne techniki kominowe, skuteczna wentylacja. Przegląd rozwiązań, zasady użytkowania i konserwacji instalacji kominowych i wentylacyjnych.”

 

Współorganizowane przez Stowarzyszenie „Kominy Polskie” oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Problematykę związaną z projektowaniem i wykonawstwem instalacji sanitarnych w budynkach energooszczędnych przybliżyła konferencja „Technika instalacyjna w energooszczędnym budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej” organizowana przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Politechnikę Poznańską i Międzynarodowe Targi Poznańskie.

 

Kolejnym punkt szerokiego programu było seminarium „Modelowanie numeryczne warunków mikroklimatycznych” podczas którego omówiony został między innymi zakres stosowania innowacyjnych narzędzi CFD firmy Metnor Graphics w procesie projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji wentylacji pożarowej – FloVENT oraz komponentów instalacyjnych – FloEFD.

 

„Propozycja rozwiązań technologicznych dla poprawy efektywności wytwarzania i przesyłania ciepła oraz ochrony powietrza w świetle pakietu klimatyczno – energetycznego” to kompleksowe praktyczno-teoretyczne spotkanie promujące najnowsze rozwiązania technologiczne oraz coraz bardziej popularną idee ciepła systemowego.

 

Spotkanie zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie było częścią Parku Ciepła Systemowego. "Urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii - najnowsze rozwiązania oferowane przez markę Junkers, trendy rozwoju oraz programy dofinansowania” to kolejna istotna konferencja mająca na celu przybliżenie problematyki związanej z korzystaniem z zasobów odnawialnych źródeł energii w Polsce. Organizator, firma Junkers zaprezentowała na niej swoje dotychczasowe osiągnięcia na tym polu oraz przedstawiła najnowszą ofertę produktową marki.

Międzynarodowe Targi Branży Wodno-Kanalizacyjnej WODOCIĄGI

Podsumowanie targów Instalacje Wodociągi Kominki
W ramach targów WODOCIĄGI, usytuowanych w pawilonie 3, przedstawiona została szeroka i kompleksowa propozycja, skupiająca się wokół: tematyki technologii ujmowania i uzdatniania wody, technologii oczyszczania ścieków, infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, pomp i pompowania, aparatury do regulacji, pomiarów i analiz, maszyn i urządzeń do budowy, utrzymania i renowacji wod-kan, usług z zakresu projektowania, oprogramowania, wykonawstwa i doradztwa.

 

Targi WODOCIĄGI, jako ściśle sprofilowanie spotkanie dostawców technologii i rozwiązań z zakresu gospodarki wodno – kanalizacyjnej, było doskonałą okazją do nawiązania kontaktów i budowania relacji pomiędzy: inwestorami, eksploatatorami, projektantami oraz wykonawcami obiektów infrastruktury wodno – ściekowej.

 

W ramach tegorocznych targów WODOCIĄGI Aquanet i Międzynarodowe Targi Poznańskie zorganizowały dwudniową międzynarodową konferencję Waterworks Forum.

 

Pierwszy dzień poświęcony był tematyce związanej z inwestycjami w branży wodno-kanalizacyjnej i pozyskiwaniem źródeł na ich finansowanie. Tegoroczne Waterworks Forum mało na celu z jednej strony wskazać na szanse wyboru optymalnych i dostępnych źródeł finansowania inwestycji w okresie wzmożonego zapotrzebowania na te środki i pomóc określić poziom wiarygodności kredytowej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

Z drugiej strony spotkanie zaakcentowało wpływ kosztownych inwestycji na rating przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce oraz wskazało na podobieństwa i różnice firm tego sektora z Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej. Drugi dzień konferencji dotyczył tworzenia taryf strefowych. Szczegółowo omówiony został problem strefowania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

 

Tematyka ta zaprezentowana została przede wszystkim na podstawie rzeczywistych doświadczeń dużych polskich przedsiębiorstw wodociągowych (Warszawa, Kraków, Bielsko-Biała, Poznań), a także uzupełniona o fachową wiedzę praktyczną nie potrzebującego rekomendacji Grzegorza Gałabudy oraz specjalistki z zakresu prawa antymonopolowego Mec. Agnieszki Stefanowicz-Barańskiej - Partnera w Kancelarii Salans.

Konferencji ciąg dalszy

Dla profesjonalistów odwiedzających targi WODOCIAGI przygotowano wiele innych zajmujących wydarzeń merytorycznych. Konferencja: „Wodociągowe układy pompowe regulowane i nieregulowane. Referat dyskusyjny na podstawie książki POMPOWNIE (WNT, 2003)” organizowana przez czasopismo „POMPY -POMPOWNIE”, była dobrą okazją do dyskusji ze specjalistami.

 

Natomiast na konferencji pt. „Innowacyjny system kanalizacji niskoszumowej POLIphon – nowa wersja 2010. Profesjonalne oprogramowanie do projektowania kanalizacji niskoszumowej InstalSoft” organizowanej przez Poliplast we współpracy z firmą InstalSoft oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, można było zagłębić się w tematykę tego interesującego zagadnienia.

Międzynarodowe Targi Kominkowe KOMINKI

Podsumowanie targów Instalacje Wodociągi Kominki
Pierwsze i jedyne w Polsce odrębne spotkanie branży kominkowej można uznać za dobry wstęp do dalszych spotkań sektora kominkowego.

 

Uczestnicy mogli wziąć udział w konkursie „Premiery Targów Kominki” i zagłosować na produkt budzący ich zdaniem największe zainteresowanie. Przygotowany konkurs był specjalną przestrzenią wyodrębniania eksponatów na najwyższym światowym poziomie. Laureatów poznamy już 7 maja, a nagrodą dla zwycięzcy „Premier Targów Kominki” będzie specjalna oferta i preferencyjne warunki uczestniczenia w następnej edycji Targów KOMINKI.

Nowości nigdy za wiele

Najnowsze i najnowocześniejsze modele kominków zostały opatrzone także znakiem „Nowości Targowe” - to stały punkt programu wszystkich wydarzeń targowych odbywających się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Nie ulega wątpliwości, że targi KOMINKI to doskonałe miejsce do wyodrębnienia unikatowych eksponatów. Dla zwiedzających planujących zakup „małego domowego ogniska” to idealne miejsce do porównania ofert, zdobycia wszystkich potrzebnych informacji i rozwiania każdej wątpliwości.

Kominki nie tylko dla dorosłych

Targi KOMINKI zaskoczyły również naszych milusińskich. W wybranych szkołach podstawowych ogłoszono konkurs plastyczny pt. „Kominek sercem domu”. Na targach wystawcy oraz zwiedzający mieli okazję obejrzeć wystawę nagrodzonych prac i spojrzeć na kominek z zupełnie innej perspektywy. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Konferencja BEZPIECZNY KOMINEK

To spotkanie współorganizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie i wydawnictwo „Świat Kominków”. Konferencja była dobra okazją do zdobycia porcji przydatnych informacji na temat bezpiecznego użytkowania domowego kominka. Uświadomienie znaczenia zachowania zasad ostrożności podczas planowania, budowy, instalacji, obsługi i eksploatacji domowych ognisk, to sprawa niekiedy decydująca o zdrowiu lub nawet życiu domowników.

 

Założeniem konferencji było naświetlenie spraw bezpieczeństwa w każdym, związanym z kominkami i piecami aspekcie. Wydarzenie miało charakter otwarty, a wśród zarejestrowanych podczas konferencji wylosowana została atrakcyjna nagroda.

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Targów, która odbędzie się wiosną 2012 roku.

 

 

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Opróżnianie pojemnika w odkurzaczu centralnym VACUFLO
Opróżnianie pojemnika w odkurzaczu centralnym VACUFLO
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze grudzień 2019 - styczeń 2020

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom styczeń - luty 2020

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2020

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2020

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny