Sposób na oddylatowanie biegów schodowych klatki schodowej

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Sposób na oddylatowanie biegów schodowych klatki schodowej

Hałas dobiegający do mieszkania, pomieszczenia, w którym pracujemy, pokoju hotelowego jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na nasze zdrowie i samopoczucie. Ochrona przed hałasem jako przepis znalazła się w ustawie "Prawo Budowlane" Art.5 jako jedno z siedmiu wymagań podstawowych przyjętych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego.

aktualizacja: 2020-02-20 11:24:06

Wymagania dotyczące w/w ochrony określa rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dział IX. Ochrona przed hałasem i drganiami). Niestety w dokumencie tym znajdują się tylko ogólne wymagania, bez szczegółowego wyspecyfikowania konkretnych parametrów - te informacje dopiero można znaleźć w przywołanych w załączniku normach.

Skutek jest taki, że projektanci bardzo często nie mając bezpośrednio sformułowanych wymagań dotyczących akustyki (tak jak to ma miejsce w przypadku wymagań w zakresie np. oszczędności energii względem bezpieczeństwa pożarowego) nie uwzględniają ich w ogóle albo częściowo w swoich projektach. Przykładem obrazującym ten stan rzeczy jest wymaganie dot. dopuszczalnego poziomu dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń chronionych z podestów i biegów klatek schodowych (§ 326 WT). W większości projektowanych budynków wymaganie to nie jest spełnione.

Dźwięki uderzeniowe na klatkach schodowych

Klatki schodowe - biegi i spoczniki - są elementami konstrukcji budynku, których projektowanie związane jest ze spełnieniem m.in. wymagań akustycznych (WT § 326. 2). Dopuszczalny poziom dźwięków uderzeniowych L’nw przenikających do pomieszczeń chronionych z pomieszczeń komunikacji ogólnej dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej określa norma PN-B-02151-3. Zawiera się on w przedziale pomiędzy 53 i 58 dB. W przypadku budynków wielorodzinnych jest to 55 dB. Uzyskanie w/w parametrów, jakkolwiek spełnienie wymagań z zakresie minimalnym stawianych w Warunkach Technicznych nie gwarantuje komfortu akustycznego dla użytkownika mieszkania, wymaga od projektanta oddylatowania konstrukcji klatki schodowej od części chronionej budynku, przez co uniemożliwiamy przenoszenie dźwięków uderzeniowych na ścianę klatki schodowej i dalej do pomieszczeń chronionych. Mamy tutaj dwie możliwości:

  1. Oddylatowanie biegów wraz ze spocznikami od ścian klatki schodowej w przypadku, kiedy spoczniki są zaprojektowane bez pływającej podłogi (rys.1)
  2. Oddylatowanie biegów schodowych od spoczników i od ścian klatki schodowej w przypadku, kiedy na spocznikach zaprojektowano pływające podłogi (rys.2)
Rys.1 - Oddylatowanie biegów wraz ze spocznikami od ścian klatki schodowej
Rys.1 - Oddylatowanie biegów wraz ze spocznikami od ścian klatki schodowej
Rys.2 - Oddylatowanie biegów schodowych od spoczników i od ścian klatki schodowej

Rys.2 - Oddylatowanie biegów schodowych od spoczników i od ścian klatki schodowej

 

Badania laboratoryjne i terenowe wykazały, że iż brak oddylatowania w/w elementów powoduje, że poziom dźwięków uderzeniowych L’nw rejestrowany w pomieszczeniu chronionym znaczenie przekracza dopuszczone przepisami wartości i wynosi ok. 67 - 69 dB. Potwierdza to też informacja zamieszczona w niemieckiej normie DIN 4109-32.

Nieskutecznym jest też zaprojektowanie pomieszczeń chronionych w pewnej odległości od klatki schodowej (np. poprzez zaprojektowanie pomieszczeń technicznych pomiędzy klatką schodową a mieszkaniem), ponieważ redukcja rejestrowanego poziomu dźwięku w takim przypadku nie przekracza 10 dB (wg. DIN 4109-2:2018-01; 4.3.2.1.2 - Tab. 2), więc wymagania w zakresie ochrony akustycznej w dalszym ciągu z dużym prawdopodobieństwem nie zostaną spełnione.

Jak zapobiec przenoszeniu dźwięków uderzeniowych i spełnić przepisy budowlane

Oddylatowanie konstrukcji biegów i spoczników od konstrukcji budynku powoduje konieczność zastosowania rozwiązań materiałowych, które z jednej strony zapewnią ochronę akustyczną, z drugiej pozwolą na przeniesienie obciążeń z biegu schodowego na spocznik lub ze spocznika na ścianę klatki schodowej. Materiał taki powinien charakteryzować określony w warunkach laboratoryjnych ważony wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego DLW, którego wartość powinna być na tyle wysoka, aby eliminując przenoszenie dźwięków zapewnić komfort akustyczny użytkownikowi.

Materiały o współczynniku DLW powyżej 24 dB pozwalają na spełnienie wymagań dla budynku o podwyższonej klasie akustycznej AQ-2 (≤ 47dB), kiedy DLW jest wyższa od 28 dB możemy mówić o spełnieniu wymagań dla budynku klasy AQ-3 (≤ 43dB). W normie PN-B-02151-5:2017-10P w tabeli 5 podano w/w wymagania dla budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym.

Schöck Tronsole® - kompletny system izolacji akustycznej w klatkach schodowych

W celu zapewnienia ochrony akustycznej na najwyższym poziomie w pomieszczeniach chronionych budynku od dźwięków uderzeniowych powstających w klatkach schodowych firma Schöck oferuje kompletny system - tzw. Schöck Tronsole®. W skład systemu wchodzi 6 typów produktów, z których 5 są elementami przenoszącymi obciążenia i 1 typ - element nie przenoszący obciążeń - zabezpieczający dylatację. W każdym z elementów nośnych (poz. 1-5; rys.3) zastosowano łożysko elastomerowe Elodur®, które zapewnia w produktach systemu Schöck Tronsole® najwyższe parametry akustyczne DLW. Na rys.3 pokazano schemat klatki schodowej z umiejscowieniem elementów systemu Schöck Tronsole®.


Rys. 3 - schemat klatki schodowej z elementami systemu Schöck Tronsole®.

  1. Schöck Tronsole® Typ T;
  2. Schöck Tronsole® Typ F;
  3. Schöck Tronsole® Typ Q;
  4. Schöck Tronsole® Typ Z;
  5. Schöck Tronsole® Typ B;
  6. Schöck Tronsole® Typ L

W tabeli 1 zestawiono typy elementów systemu Schöck Tronsole® z ich parametrami akustycznymi (wg Aprobaty Technicznej ITB AT156961/2015; tabl.7)

Lp Schöck Tronsole® Ważony wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego DLW (dB) Zdjęcie produktu
1 Typ T 24 ÷28 Schöck Tronsole® typ T  
2 Typ F 27 ÷28 Schöck Tronsole® typ F
3 Typ Q 29 Schöck Tronsole® typ Q  
4 Typ Z 27 Schöck Tronsole® typ Z  
5 Typ B 27 ÷28 Schöck Tronsole® typ B  
6 Typ L   Schöck Tronsole® typ L  

Badania terenowe wykonane w lipcu 2019 w budynku mieszkalnym w Gdyni wykazały , że stosując system Schöck Tronsole® w w/w obiekcie uzyskano parametr dopuszczalnego poziomu dźwięków uderzeniowych L’nw na poziomie 33 ÷35 dB co spełnia wymagania dla najwyższej klasy akustycznej w budynkach mieszkalnych AQ-4.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Mgr inż. Ireneusz Stachura z firmy Schöck

Dodaj komentarz

time image
time image
Montaż schodów strychowych Fakro LWK
Montaż schodów strychowych Fakro LWK
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2020

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze czerwiec 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom czerwiec 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje