Jakie typy ogrodzeń są zabronione?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 2-3 minuty
Jakie typy ogrodzeń są zabronione?

Przede mną budowa ogrodzenia. Czy taka inwestycja wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia? Jakie typy ogrodzeń są zabronione?

aktualizacja: 2023-09-18 07:01:58

Odpowiedź eksperta: W większości przypadków budowa ogrodzenia - zarówno tymczasowego, jak i docelowego - nie wymaga pozwolenia, ani zgłoszenia. Jeśli jednak będzie ono wyższe niż 2,2 m, zamiar budowy należy zgłosić w starostwie. W przypadku działek niezabudowanych konieczne bywa też uzyskanie zgody zarządcy drogi na budowę płotu od jej strony. Zgody zarządcy wymaga również lokalizacja zjazdu do bramy.

Ponadto żadne ogrodzenie nie może przekraczać granic posesji oraz linii rozgraniczającej ulicę. Nie może też stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt (zabrania się umieszczania drutu kolczastego, tłuczonego szkła, ostro zakończonych elementów na wysokości poniżej 1,8 m). Bramy i furtki muszą otwierać się do wewnątrz działki, a ich progi umożliwiać swobodny wjazd osobom na wózkach inwalidzkich.

Ponadto przegroda musi spełniać warunki zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy. Ten pierwszy może określać np. jego rodzaj, wysokość, kolor. Czasem priorytetem jest bowiem nawiązanie do tradycji regionu i okolicznej zabudowy.

Małgorzata Kolmus
fot. otwierająca: L. Jampolska

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Budowa drewnianego płotu, kolorowanie drewna
Budowa drewnianego płotu, kolorowanie drewna
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!