Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Miesięcznik Budujemy Dom ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
ALTER S.A. Detekcja i pomiary gazów wybuchowych, toksycznych oraz tlenu
www.altersa.pl
ALTER S.A. Detekcja i pomiary gazów wybuchowych, toksycznych oraz tlenu
Dane kontaktowe:
61 814 65 57, 61 814 71 49, 61 814 62 90
Pocztowa 13, 62-080 Tarnowo Podgórne

PokażUkryj szczegółowe informacje o firmie

Jak podnieść bezpieczeństwo kotłowni gazowej?

O bezpieczeństwo gazowej kotłowni należy zadbać na etapie projektowania. W Polsce wytyczne wyznaczają istniejące przepisy - §158 ust. 5 oraz §158 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jaki sprzęt będzie zgodny z wymienionymi wymogami?

Jak podnieść bezpieczeństwo kotłowni gazowej?
Czego dowiesz się z artykułu?
 • Ile kosztują systemy detekcji gazu?
 • Jak prawidłowo zamontować i korzystać urządzenia do detekcji gazu?

Koszt poprawy bezpieczeństwa domowej kotłowni

Zastosowanie systemu detekcji gazu to znikomy koszt w całości kosztów budowy domu, dlatego nie ma żadnego uzasadnienia, by go nie uwzględnić podczas projektowania kotłowni. Prosty i tani montaż centrali detekcyjnej typ SDO przeznaczonej do progowej detekcji stężenia gazów wybuchowych (między innymi w kotłowniach gazowych), to niewątpliwie jej największa zaleta.

Centrala ta wraz z głowicami detekcyjnymi typ GDX-80, sygnalizatorem optyczno-akustycznym oraz zaworem odcinającym dopływ gazu stanowi kompletny system skutecznie zabezpieczający kotłownie przed wybuchem gazu.

Dodatkowym elementem systemu może być np. modem GSM oraz inne urządzenia peryferyjne sterowane z wyjść centrali, które wوٴłatwy sposób poinformują użytkownika bądź zarządcę nieruchomości o powstałym niebezpieczeństwie.

Głowica do pomiaru gazów wybuchowych i toksycznych oraz tlenu GDX-80
Głowica do pomiaru gazów wybuchowych i toksycznych oraz tlenu GDX-80 fot. Alter S.A. 

Montaż i eksploatacji urządzeń do detekcji gazu w kotłowni

Dla pełnego komfortu bezpiecznej eksploatacji kotłowni niezmiernie ważny jest prawidłowy dobór urządzeń, właściwy montaż, regularne i okresowe przeglądy, a także kalibracja/wzorcowanie detektorów.

Centrala detekcyjna typ SDO służy do niezależnej detekcji progowej gazów z maksymalnie 4 adresowalnych głowic pomiarowo-detekcyjnych łączonych w sposób szeregowy za pomocą dwuprzewodowego łącza komunikacyjno-zasilającego.

Sygnalizacja wskazań (przekroczenia progów alarmowych, stany awaryjne, stany pracy) odbywa się za pomocą zestawu diod LED umieszczonych na panelu frontowym centrali. Poza sygnalizacją optyczną, centrala posiada także sygnalizację akustyczną w postaci wewnętrznego sygnalizatora akustycznego.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór miejsca zamontowania głowic pomiarowo-detekcyjnych. Głowica powinna być tak umieszczona by nagromadzenia gazu zostały wykryte zanim powstanie mieszanina niebezpieczna, czyli w miejscu najwyższych spodziewanych nagromadzeń gazu lub w strumieniu wentylacyjnym doprowadzającym gaz do czujnika z punktów najbardziej prawdopodobnych wypływów. 

Sposób rozmieszczenia czujników powinien uwzględniać następujące czynniki:

 • potencjalne źródła wypływu gazu,
 • parametry fizyko-chemiczne gazu,
 • charakter możliwego wypływu (naturalno-turbulentny lub strumieniowy),
 • topografię pomieszczenia,
 • rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna),
 • jej niezawodność i możliwe zmiany natężenia i kierunku strumienia wentylacji, 
 • obecność źródeł ciepła,
 • zmienność warunków klimatycznych,
 • obecność gazów zakłócających,
 • lokalizację potencjalnych źródeł zapłonu w przypadku gazów palnych (iskier elektrycznych, mechanicznych, otwartego ognia i elementów o wysokiej temperaturze),
 • wyposażenie pomieszczenia (przegrody, sprzęty meble, itp.) mogące powodować powstawanie „martwych stref”, w których następuje kumulacja gazu.

W kotłowni opalanej gazem ziemnym (metan) detektory należy umieścić pod sufitem tak, aby powierzchnia wlotu gazu znajdowała się w odległości 15–30 cm od sufitu. Nie zaleca się umieszczania detektorów bezpośrednio nad kotłem, ponieważ oddziaływanie wysokiej temperatury może powodować nieuzasadnione alarmy i przedwczesne zużycie elementów detekcyjnych. W kotłowniach opalanych gazem płynnym (propan-butan) detektory należy umieścić po stronie wywiewowej wentylacji nad podłogą, tak aby powierzchnia wlotu gazu do czujnika znajdowała się na wysokości 15–30 cm od podłogi.

źródło i zdjęcia: Alter S.A.