PokażUkryj kategorie
Zobacz oferty produktowe firm
Systemy alarmowe

Skutecznie zabezpiecz kotłownię przed wybuchem gazu

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut

Projektując kotłownię gazową należy mieć na uwadze szereg przepisów prawnych, które jasno określają, jakie warunki spełnić, aby była uznana za bezpieczną i funkcjonalną. Na uwadze należy mieć przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jakie zapisy prawne regulują bezpieczeństwo kotłowni?

Spośród wszystkich zapisów rozporządzenia, chcąc zabezpieczyć kotłownię, interesuje nas Rozdział 7 "Instalacja gazowa na paliwa gazowe".

  • §157 ust. 3 instalacja gazowa w budynku o wysokości większej niż 35 m ponad poziomem terenu może być doprowadzona tylko do pomieszczeń technicznych, w których są zainstalowane urządzenia gazowe, usytuowanych w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej, a także na najwyższej kondygnacji budynku lub nad tą kondygnacją, pod warunkiem zastosowania urządzeń stabilizujących ciśnienie gazu.
  • §157 ust. 4. tego rozporządzenia dopuszcza zastosowanie instalacji gazowej w budynkach o wysokości ponad 25m pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
  • §157 ust. 5 pozwala na wykonanie instalacji gazowych zasilanych gazem płynnym tylko w budynkach niskich (do 12m).
  • §157 ust. 6 zabrania stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.

  • §157 ust. 7 dopuszcza w budynku niskim, mającym w mieszkaniach instalację zasilaną gazem płynnym, usytuowanie kotłowni gazowej zasilanej z sieci gazowej.
  • Instalacje sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu mogą być stosowane w budynkach, w których jest ustanowiony stały nadzór, zapewniający podejmowanie działań zaradczych, a także w budynkach jednorodzinnych - §158 ust.1.
  • §158 ust. 4 zabrania instalowania urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu do części mieszkalnej budynku wielorodzinnego. Nie dotyczy to indywidualnych urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu do odrębnych mieszkań.
  • §158 ust. 5 zobowiązuje do stosowania urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW.
  • Zawór odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego, powinien być instalowany poza budynkiem, między kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku - §158 ust. 6.

Dodatkowe informacje odnośnie zabezpieczenia kotłowni przed wybuchem gazu

Stosowanie urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu, ustawodawca uzależnia od łącznej nominalnej mocy grzewczej zainstalowanych urządzeń.

Warto jednak zadbać o bezpieczeństwo i skutecznie zabezpieczyć każdą kotłownię, niezależnie od jej mocy.

Dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców równie ważne są czujniki tlenku węgla.

Obowiązkowo powinni zaopatrzyć się w nie użytkownicy kotłów lub podgrzewaczy przepływowych wody z otwartą komorą spalania.

Przy tego typu urządzeniach następuje spalanie gazu, dlatego nie bez znaczenia jest stały dopływ świeżego powietrza.

Jego brak powoduje niedobór tlenu, czego wynikiem jest niezupełne spalanie i powstanie tlenku węgla.

Następuje to wówczas, gdy np. okna są szczelnie zamknięte, czy zasłonięte kratki wentylacyjne.

Stały dopływ świeżego powietrza jest również niezbędny do poprawnego odprowadzenia spalin.

Domowy czujnik czadu DAG-CO
Domowy czujnik czadu DAG-CO fot. Alter S.A. 

Stacjonarny system detekcyjno-odcinający typ SDO pozwala sprostać wszystkim stawianym wymaganiom i w pewny sposób zapewnić bezpieczeństwo.

Sygnalizując w odpowiednim momencie pojawienie się niebezpiecznego stężenia gazu i odcinając jego dopływ, system nie doprowadzi do powstania wybuchu w wyniku nagromadzenia zbyt wysokiego stężenia gazu.

Dlatego już na etapie projektu kotłowni ważne jest, aby uwzględnić taki system z odpowiednią ilością głowic detekcyjnych oraz zaworem odcinającym dopływ gazu.

Właściwy dobór urządzeń, miejsca montażu centrali sterującej i detektorów zapewniają bezpieczną eksploatację kotłowni gazowej.

źródło i zdjęcia: Alter S.A. 

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom wrzesień 2022

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze październik 2022

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Wnętrza 2022

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska październik 2022

Gardeners' World Edycja Polska

Czasopismo ogrodnicze - najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2022

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje

Dom Energooszczędny Vademecum 2022

Dom Energooszczędny Vademecum