Czy na zadaszenie balkonu w bloku potrzebne jest pozwolenie?

Zadaszenie balkonu to popularny sposób na zwiększenie jego funkcjonalności i estetyki. Chroni przed deszczem, słońcem i wiatrem, a także może stworzyć zacienione miejsce do wypoczynku. Jednak przed rozpoczęciem prac warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami i formalnościami.

Czy na zadaszenie balkonu w bloku potrzebne jest pozwolenie?
Scala Plastics Poland Zadaszenia tarasów, daszki nad drzwi wejściowe, płyty z poliwęglanu, akrylu i PVC, płyty i gonty bitumiczne, rynny i odwodnienia, kratki i obrzeża trawnikowe
www.scalaplastics.pl
Czego dowiesz się z artykułu?

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Zgodnie z prawem budowlanym, zadaszenie balkonu jest traktowane jako inwestycja budowlana. Oznacza to, że w większości przypadków wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Istnieją jednak wyjątki. Można zadaszyć balkon bez pozwolenia, jeśli spełnione są następujące warunki:

 • Powierzchnia zadaszenia nie przekracza 30 m2.
 • Zadaszenie nie wystaje poza obrys balkonu.
 • Konstrukcja zadaszenia jest lekka i nie obciąża nadmiernie balkonu.
 • Zadaszenie nie pogarsza estetyki budynku.

W przypadku wątpliwości, zawsze najlepiej skonsultować się z urzędem nadzoru budowlanego w celu uzyskania pewności, czy na zadaszenie balkonu w danym przypadku wymagane jest pozwolenie.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę?

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć szereg dokumentów, m.in.:

 • Projekt budowlany zadaszenia balkonu
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Decyzję o warunkach zabudowy (jeśli jest wymagana)
 • Inne dokumenty, o które może poprosić urząd

Zgoda spółdzielni mieszkaniowej

Jeśli mieszkasz w budynku zarządzanym przez spółdzielnię mieszkaniową, konieczne będzie również uzyskanie jej zgody na zadaszenie balkonu. Spółdzielnie często posiadają swoje regulaminy i wytyczne, które należy spełnić.

Procedura uzyskania zgody spółdzielni zazwyczaj obejmuje:

 • Złożenie wniosku o zadaszenie balkonu
 • Przedstawienie projektu budowlanego
 • Uzyskanie uchwały zarządu spółdzielni

Zasady montażu zadaszenia balkonu

Przy montażu zadaszenia balkonu należy pamiętać o kilku ważnych zasadach:

 • Do budowy należy używać odpowiednich materiałów, dostosowanych do nośności balkonu.
 • Pokrycie dachowe powinno być szczelne i trwałe.
 • Zadaszenie nie powinno utrudniać dostępu do innych balkonów lub okien.

Zadaszenie balkonu to świetny sposób na zwiększenie jego funkcjonalności i komfortu użytkowania. Należy jednak pamiętać o dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności i uzyskaniu wymaganych pozwoleń. Dokładne zaplanowanie inwestycji i wybór odpowiednich materiałów zapewnią trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji.

źródło i zdjęcia: Scala Plastics Poland

Pozostałe publikacje Scala Plastics Poland