Okładka magazynu budujemy dom
Najnowszy numer Logo BudujemyDom.pl
Zobacz
Zobacz oferty produktowe firm
Nawiewniki okienne

Nawiewniki Brevis z Krajową Oceną Techniczną

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut 2019-05-30

Firma Brevis może poszczyć się otrzymanie certyfikatu, przyznanego przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Otrzymały ją nawiewniki akustyczne, antysmogowe i antyalergiczne.

Podstawowe założenia

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. Podstawowe wymagania są wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

Krajowa Ocena Techniczna, podobnie jak Aprobata Techniczna, stanowi dokument odniesienia do sformułowania przez producenta Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych wyrobu budowlanego i oznakowania go znakiem budowlanym B.

Gwarancja KOT

Nie wszystkie wyroby budowlane, objęte są zakresem przedmiotowym Polskiej Normy (PN). Nawiewniki powietrza, aby mogły być legalnie wprowadzone do powszechnego obrotu, muszą posiadać Krajową Ocenę Techniczną lub Aprobatę Techniczną, a w następstwie Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych oraz znak B.

Krajowa Ocena Techniczna to nie tylko pewność bezpiecznego zakupu, ale przede wszystkim wiarygodna weryfikacja producenta i gwarancja jakości badanego produktu. Wszystkie parametry podane przez producenta w Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych zostają zatwierdzone przez niezależną jednostkę oceny technicznej upoważnioną do wydawania Krajowej Oceny Technicznej oraz wyznaczoną przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Produkty Brevis są certyfikowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

KOT czy Aprobata?

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności „Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5-7 niniejszej ustawy, mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat”.

Aprobaty techniczne wydane przed 31 grudnia 2016 r. tracą ważność dopiero, kiedy skończy się ich okres ważności, nie z momentem wejścia w życie Ustawy o wyrobach budowlanych. Nieważna Aprobata Techniczna zostanie zastąpiona Krajową Oceną Techniczną, jednak dopóki Aprobata Techniczna jest ważna, te dwa dokumenty działają zamiennie i mają taką samą wartość.

Gdzie obowiązuje Krajowa Ocena Techniczna?

KOT jest dokumentem mającym zasięg przede wszystkim w Polsce, ale też w innych krajach Unii Europejskiej. Krajowa Ocena Techniczna może nie być uznana tylko w przypadku, gdy wspomniane kraje posiadają inne regulacje w tym zakresie i nie uznają wyrobów budowlanych pochodzących spoza swojego terenu.

źródło i zdjęcia: Brevis

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom lipiec - sierpień 2020

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze lipiec - sierpień 2020

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Wnętrza 2020

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2020

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska kwiecień 2020

Gardeners' World Edycja Polska

Najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2020

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Nowoczesne Instalacje 2020

Nowoczesne Instalacje

Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum