Obliczenie głębokości wprowadzenia sondy do zbiornika

Aby Czujnik Szamba pracował prawidłowo, niezbędne jest w miarę dokładne obliczenie głębokości na jakiej należy umieścić sondę w zbiorniku. Przestrzeń pomiędzy stropem zbiornika a elektrodami sondy będzie rezerwą czasu jaki pozostanie po uruchomieniu sygnalizatora do momentu całkowitego napełnienia zbiornika. Do obliczenia tej odległości niezbędne są następujące informacje : powierzchnia zbiornika, średnie dzienne zużycie wody.

Obliczenie głębokości wprowadzenia sondy do zbiornika
HPD
Dane kontaktowe:
22 799 26 37, 604 155 065
Żeromskiego 32E, 05-250 Radzymin, Słupno

PokażUkryj szczegółowe informacje o firmie

Obliczenie powierzchni zbiornika:

Dla zbiorników prostopadłościennych: długość x szerokość = powierzchnia

Dla zbiorników z kręgów (przekrój kołowy): 3,14 x r2 = powierzchnia

Jeżeli nie znamy wymiarów zbiornika, a jedynie jego pojemność, to w celu obliczenia powierzchni należy zmierzyć głębokość i podzielić pojemność przez głębokość, przykład:

pojemność : głębokość = powierzchnia
10 m3 : 1.5 m = 6,66 m2 = 666 dm2=66 600 cm2

Z powyższego wyliczenia wynika, że podniesienie się poziomu cieczy w zbiorniku o 1 cm wymaga wlania prawie 67 litrów wody bo:

66 600 cm2 x 1 cm = 66 600 cm3 = 66,6 dm3, a to w przybliżeniu jest 67 l

Obliczenie średniego dziennego zużycia wody

Należy ustalić czas (w dniach) jaki upływa pomiędzy kolejnymi opróżnieniami zbiornika, oraz objętość wybieranych nieczystości (pojemność beczki na samochodzie asenizacyjnym). Dzienne zużycie wody obliczamy dzieląc pojemność beczki przez ilość dni pomiędzy kolejnymi wywozami. przykład:

pojemność beczki : ilość dni = m3/dzień
12 m3 : 30 = 0,4 m3/dzień = 400 litrów

Obliczenie rezerwy czasowej

Z podanych powyżej przykładów wynika, że dzienny wzrost poziomu w przykładowym zbiorniku wynosi : 400 l : 67 l = 5,97 cm, po zaokr.- 6 cm. Określamy ilość dni rezerwy czasowej : np.. 3 dni. Obliczamy w jakiej odległości lustra cieczy od stropu zbiornika powinno nastąpić uruchomienie sygnalizatora

dzienny wzrost poziomu x ilość dni
6 cm x 3 = 18 cm

Uwaga!!!

Należy pamiętać, że obliczona rezerwa czasowa wyrażona w ilości dni jest wartością przybliżoną uzależnioną od rzeczywistego zużycia wody, które z kolei jest uzależnione głównie od ilości osób i ich przyzwyczajeń.

źródło i zdjęcia: Hpd