Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Miesięcznik Budujemy Dom ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł

Rządowe programy dofinansowania do okien dachowych

Wymiana starych okien dachowych na nowe, energooszczędne okna dachowe Roto ma wiele zalet. Możesz cieszyć się większą ilością naturalnego światła, obniżyć koszty energii i chronić klimat. Dodatkowo, dzięki dotacjom państwowym, możesz uzyskać zwrot części poniesionych kosztów.

Rządowe programy dofinansowania do okien dachowych
Roto Okna Dachowe Okna dachowe, akcesoria, schody strychowe
www.roto-oknadachowe.pl
Roto Okna Dachowe Okna dachowe, akcesoria, schody strychowe
Dane kontaktowe:
505 586 438
Lubelska 104, 21-100 Lubartów
Zobacz firmę w innym dziale: Okucia budowlane

PokażUkryj szczegółowe informacje o firmie

Program "Czyste Powietrze"

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Rodzaje wsparcia, obejmujące zakup i montaż:

 • pompa ciepła
 • centralne ogrzewanie (w tym kolektory słoneczne)
 • panele fotowoltaiczne
 • wentylacja mechaniczna
 • okna, drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy garażowe (wraz z demontażem)

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, bądź lokali mieszkalnych wydzielonych w takich budynkach z wyodrębnioną księgą wieczystą, o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 135 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Formy dofinansowania:

 • dotacja, jeżeli resztę kosztów termomodernizacji pokrywasz ze środków własnych
 • dotacja z prefinansowaniem, czyli dotacja, której część lub całość zostanie przekazana bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Wysokość dofinansowania:

 • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
 • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania
 • do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania
 • do 1 200 zł na audyt energetyczny - dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami

Program "Stop Smog"

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych. Program skierowany jest do najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych.

Rodzaje wsparcia, m.in.:

 • ocieplenie domu
 • dostęp do energii elektrycznej
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Podmiotem wnioskującym może być gmina, znajdująca się na obszarze objętym ustawą antysmogową. Beneficjentami mogą być właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość dofinansowania:

 • dla gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania
 • dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców poniżej 70% współfinansowania
 • średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł.

Współczynnik przenikania ciepła

Właściwości termoizolacyjne definiuje współczynnik przenikania ciepła (wartość Uw). Określa on ilość ciepła, która będzie wydostawać się przez poszczególne przegrody takie jak ściany, dach, drzwi czy okna. Im niższa certyfikowana wartość Uw, tym lepsza izolacja termiczna.

źródło i zdjęcie: Roto Okna Dachowe

FAQ Pytania i odpowiedzi
 • Jakie są korzyści z wymiany starych okien dachowych na nowe, energooszczędne okna dachowe Roto?

  Wymiana starych okien dachowych na nowe, energooszczędne okna dachowe Roto pozwala cieszyć się większą ilością naturalnego światła, obniżyć koszty energii oraz chronić klimat. Dodatkowo, można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów dzięki dotacjom państwowym.
 • Jaki jest cel programu "Czyste Powietrze"?

  Celem programu "Czyste Powietrze" jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 • Kto może skorzystać z dofinansowania w ramach programu "Czyste Powietrze"?

  Z dofinansowania mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w takich budynkach z wyodrębnioną księgą wieczystą, o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 135 000 zł.
 • Na co przeznaczone są środki w ramach programu "Stop Smog"?

  Środki w ramach programu "Stop Smog" są przeznaczone na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych, takich jak ocieplenie domu, dostęp do energii elektrycznej oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.