Montaż rekuperatora OnyX PRIDE 400

Rekuperator OnyX PRIDE 400 jest urządzeniem stanowiącym główny element systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z wysokosprawnym odzyskiem ciepła. Zapewnia ciągły dopływ świeżego powietrza i usuwanie powietrza zużytego, jednocześnie redukując przy tym poziom dwutlenku węgla oraz wilgoci. Poprzez ciągłą filtrację zmniejsza ponadto stężenie szkodliwych pyłów w wentylowanych pomieszczeniach.