Ograniczniki przepięć. Co to jest? Czy są niezbędne w każdym domu?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 23-28 minut
Ograniczniki przepięć. Co to jest? Czy są niezbędne w każdym domu?

Podczas burzy, wskutek wyładowań atmosferycznych może dojść do zniszczenia kosztownych sprzętów domowych, naszych telewizorów, komputerów, a nawet pralek. Serwisy naprawcze po dniach z burzami są zasypane zleceniami, zaś koszty naprawy sięgają czasami zawrotnych kwot. Może więc warto pomyśleć wcześniej jak zabezpieczyć się przed niszczycielską mocą piorunu?

Na jednym ze specjalistycznych portali dotyczącym instalacji elektrycznych znalazłem takie stwierdzenie: Zarówno nowe, jak i modernizowane instalacje elektryczne powinny być wyposażone w urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. Konieczność stosowania tych urządzeń zapisana jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 75 poz. 690).

Znane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Ale przecież pełne zasady ochrony przeciwprzepięciowej w obiektach budowlanych są określone szczegółowo w normie PN-IEC 60364-4-443, którą wspomniane rozporządzenie przywołuje! Zastanówmy się więc na ile to stwierdzenie jest prawdziwe, co się kryje pod słowem "konieczność". Ochrona przeciwprzepięciowa jest na pewno zalecana przez producentów i dystrybutorów osprzętu elektrycznego, natomiast wśród instalatorów oraz inwestorów zdania są podzielone. Dlaczego tak się dzieje?

Powstawanie przepięć

Zanim odpowiem na pytanie, rozważmy temat ochrony nieco szerzej. Nie mam zamiaru kwestionowania faktu, że współczesny sprzęt RTV i AGD, wyposażony w coraz bardziej skomplikowaną elektronikę, jest też coraz bardziej wrażliwy na zakłócenia, w szczególności na przepięcia, czyli nagły i krótkotrwały wzrost napięcia zasilającego. Zjawisko to wywołuje uszkodzenie układów elektronicznych, niewłaściwą pracę układów sterujących, przerwanie pracy komputerów, zerowanie pamięci układów cyfrowych, jak też różnorakie błędy w transmisji informacji, nawet jeśli nie dochodzi do fizycznego zniszczenia urządzeń, co też nie jest aż taką rzadkością.

Schemat: Wyładowanie piorunowe
Rys. dr inż. J. Wiater, Politechnika Białostocka

Powstanie przepięcia w instalacji elektrycznej może mieć różne źródła. Może to być wyładowanie atmosferyczne bezpośrednio w budynek lub jego linię zasilającą, wyładowanie w instalację odgromową lub element instalacji zewnętrznej typu monitoring, klimatyzacja, sterowanie bramy, oświetlenie zewnętrzne, ale też wyładowanie atmosferyczne w obiekty sąsiednie, a nawet odległe linie zasilające oddalone do 2 kilometrów! Nie pozostają też bez znaczenia tak zwane przepięcia komutacyjne. W szczególności chodzi tu o operacje łączeniowe podczas obsługi niektórych maszyn przemysłowych, a wtedy źródło przepięć mogą stanowić urządzenia takie jak szybko nawrotne napędy elektryczne, silniki, piece indukcyjne i spawarki. Czyli bezpieczeństwo domowego sprzętu w jakiejś części zależy również od naszych sąsiadów!

Powstaje więc pytanie, czy jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed niespodziankami takiego typu i jak to zrobić? Otóż mimo znacznego postępu w teoretycznym rozpoznaniu zagrożeń, w opracowywaniu różnych koncepcji układów ochrony i w konstrukcji urządzeń ochronnych, nigdzie na świecie nie opracowano systemu zapewniającego nam 100% skuteczność ochrony, czyli nie ma systemu zapewniającego pełne bezpieczeństwo naszego sprzętu! Nigdzie takowy nie istnieje!

Co wcale nie oznacza, że zagrożeń tego rodzaju nie da się łagodzić i minimalizować. Do tego celu służą urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej, nazwane ogranicznikami.

Czym są ograniczniki przepięć?

Ograniczniki przepięć (SPD - ang. surge protection device) są aparatami stosowanymi w instalacjach elektrycznych do ochrony przed przepięciami. Są budowane na bazie iskierników i/lub warystorów. Przedstawianie ich technicznych właściwości mija się z celem publikacji, dlatego też skoncentruję się na tym, co inwestorzy mogą spotykać w życiu codziennym, szczególnie podczas przygotowań do budowy własnego domu.

Symbole stosowane w schematach elektrycznych
Symbole stosowane w schematach elektrycznych

Ochrona przeciwprzepięciowa, aby była w miarę skuteczna, musi być wykonana jako wielostopniowa, inaczej mówiąc kaskadowa. I nie jest obojętne jaki element i gdzie zostanie zamontowany. Dlatego też przed dokonaniem właściwego doboru urządzeń należy dokonać kompleksowej oceny całości zagadnień z nią związanych, by uniknąć błędów projektowych jak też montażowych. Chociaż z założenia idea ochrony nie jest zbyt skomplikowana.

Przy zasilaniu obiektów stosuje się trójstopniowy system ochrony przeciwprzepięciowej. Stanowią go ograniczniki przepięć typu 1, 2 i 3, zgodnie z normą PN-EN 61643-11 (albo dawniej spotykane w naszym kraju oznaczenie klasy B, C i D, według DIN VDE 0675).

Ograniczniki każdego typu pełnią ważną i odrębną rolę przy redukcji przepięć. Ogranicznik typu 1, czyli dawnej klasy B, często nazywany odgromnikiem, służy do ochronny przed przepięciami o wysokiej wartości napięcia, wywoływanymi bezpośrednim albo bliskim uderzeniem pioruna w linię energetyczną. Jego zadaniem jest ograniczenie impulsu napięciowego do wielkości poniżej 4 kV, większość producentów deklaruje wielkość osiąganą jako 2,5 kV. Najważniejszym jego elementem jest iskiernik.

Ogranicznik przepięć, widok ogólny
Ogranicznik przepięć, widok ogólny. (fot. Eaton)

Ogranicznik typu 2, czyli dawnej klasy C, często jest nazywany prosto ochronnikiem. Jego zadaniem jest ograniczenie przepięcia do wartości 1-1,5 kV, co wprawdzie zabezpiecza dużą część odbiorników elektrycznych przed przepięciami komutacyjnymi oraz przepięciami zredukowanymi przez ograniczniki przepięć typu 1, ale jednak zagraża jeszcze wielu urządzeniom. Elementem wykonawczym są tu warystory z ZnO (tlenku cynku).

Ochronnik typu 3, czyli dawnej klasy D, służy do bezpośredniej ochrony wybranych, czułych na wszelkie przepięcia urządzeń. Jego zadaniem jest ograniczenie energii, którą przepuszczają ograniczniki klasy B i C. Montowany jest w rozdzielnicy lub za gniazdkiem w puszce elektrycznej, albo bezpośrednio w urządzeniu. Poziom redukowanego przepięcia to 0,8 kV.

Wszystkie typy ochronników muszą być zamontowane kaskadowo, inaczej cała ochrona przeciwprzepięciowa będzie nieskuteczna. Ochronniki dalszych stopni nie poprzedzone tymi wcześniejszymi nie są w stanie wyeliminować obciążeń cieplnych, jakim odgromniki i bezpieczniki podlegają przy przepływie prądów piorunowych. Bez stopnia poprzedzającego ulegają one zniszczeniu.

Miejsce montażu ochronników przeciwprzepięciowych

W Polsce nie ma jednoznacznych przepisów dotyczących umiejscowienia odgromników (ochronników typu 1 czy też klasy B) w instalacji obiektu budowlanego, a postanowienia normy w tym zakresie są ogólnikowe i niejasne, mówiące jedynie, iż odgromniki winny być zainstalowane w pobliżu złącza instalacji lub w rozdzielnicy głównej, możliwie najbliżej złącza.

Cóż z tego, jeśli to najbardziej właściwe miejsce jest dla nas niedostępne, gdyż dostawca energii nie chce ich widzieć po swojej stronie granicy eksploatacji, przed licznikiem energii, aby uniknąć związanych z nimi problemów, chociażby odpowiedzialności za ich stan techniczny. I trudno się tutaj z nim spierać.

By jednak ochrona była skuteczna, ochronnik typu 1 (klasy B) musi zostać oddzielony od ochronnika typu 2 (klasy C) odsprzęgającą indukcyjnością odcinka instalacji (przyjmuje się nie mniej niż 10 m) lub specjalnym dławikiem. W praktyce oznacza to konieczność montażu w złączu (skrzynce z licznikiem). Jednak zachowanie tego warunku jest często niemożliwe, dlatego w podobnej sytuacji posługujemy się zastępczym ochronnikiem typu 1 + 2, czyli klasy B + C, instalując go w rozdzielnicy domowej umiejscowionej bardzo różnie. Czasami w jakimś garażu, komórce czy innym egzotycznym miejscu, gdzie nie mamy dobrego dostępu do uziemienia obiektu.

I znowu, aby aparat spełniał swoją rolę, należy rozważyć nie tylko usytuowanie ochronnika w schemacie instalacji elektrycznej, ale też sposób jego mocowania i przyłączenia w obiekcie, łącznie ze szczegółami montażowymi: wystarczający przekrój przewodów, jak najmniejsza długość przewodów poprzecznej gałęzi ochrony, w zasadzie nie przekraczająca 0,5 m z każdej strony, unikanie pętli i ostrych łuków. Jak to wykonać w powstałej sytuacji?

Poza tym, przewody uziemiające nie powinny być układane w osłonach metalowych, chyba że są z nimi połączone na obu końcach. Pamiętać też należy o narażeniach cieplnych przewodów w razie zwarcia i o unikaniu konfiguracji połączeń sprzyjających występującym podczas wyładowania atmosferycznego, dużym siłom elektrodynamicznym.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Budowa ochronników przepięciowych

Standardowy, jednofazowy ochronnik klasy B lub C (ewentualnie B+C, bo i takie istnieją) zbudowany jest zewnętrznie z dwóch elementów, czyli podstawy oraz wkładki zawierającej element zabezpieczający. Wkładka jest częścią wymienną i posiada wskaźnik określający jej sprawność. Stan uszkodzenia aparatu sygnalizowany jest pojawieniem się czerwonego pola w okienku. W razie stwierdzenia uszkodzenia wkładki należy ją niezwłocznie wymienić.

Całość aparatu ma szerokość standardowego modułu montowanego w rozdzielnicy domowej na szynie DIN TS35.

Jeżeli stan odgromników nie jest monitorowany, to po wystąpieniu burzy, a zwłaszcza po możliwym uderzeniu pioruna w obiekt, stan ochronników oraz szczególnie bezpieczników je dobezpieczających, koniecznie należy sprawdzić.

Jakie ochronniki zastosować w moim domu? Jak je podłączyć do instalacji?

W przeciwieństwie do wielu porad spotykanych na różnych portalach internetowych, nie odpowiem na takie pytania, gdyż sensowna odpowiedź na tak ogólnie zarysowany problem nie istnieje! Każda instalacja, każdy dom czy mieszkanie jest inne, aby więc projektować coś konkretnego, należałoby znać wszelkie uwarunkowania techniczne, mieć pełną wiedzę o danym obiekcie, jego zasilaniu i usytuowaniu poszczególnych elementów instalacji. Poza tym ochronniki to nie jest jakiś pojedynczy aparat, który można kupić w sklepie, zamontować po cichu w rozdzielnicy i spać spokojnie. To tak nie będzie działało!

Aby ochrona była w miarę skuteczna, skoordynowane ze sobą wzajemnie ochronniki muszą być dobrane do konkretnej instalacji, do jej typu (TN-C albo TT), do długości i sposobu wykonania przyłącza elektrycznego, jak też kilku innych warunków zewnętrznych. Musimy też dysponować odpowiednim uziemieniem - inaczej nie będzie przecież gdzie odprowadzić niebezpiecznego prądu!

Wybór właściwego rozwiązania musi nastąpić z uwzględnieniem całości zagadnień ochrony (zarządzanie ryzykiem, wybór klasy urządzenia odgromowego, dobór konkretnego modelu, koordynacja energetyczna, inne parametry). Taki projekt powinien wykonać wykwalifikowany specjalista. Inaczej jest to tylko zapewnienie bytu producentom aparatów i nasze dobre samopoczucie, że "się starałem". Realnie niczego nie dające. Równie dobrze można kupić gromnicę i zapalać w domu podczas burzy, skutek będzie dokładnie taki sam. Po co więc mamy jeść taką żabę? 

Instalować ochronniki czy nie instalować?

Powtórzę w nim dylemat, postawiony na wstępie niniejszego opracowania. Ochrona przeciwprzepięciowa jest na pewno zalecana przez producentów i dystrybutorów osprzętu elektrycznego, natomiast wśród instalatorów oraz inwestorów zdania są podzielone. Dlaczego tak się dzieje?

Przyczyn jest kilka.

  • Po pierwsze, znajomość problematyki ochrony przeciwprzepięciowej wśród działających na rynku elektryków jest nikła. Piszę to z przykrością, ale takie są fakty. Rynek usług dla inwestorów prywatnych jest w dużej mierze opanowany przez dyletantów, których jedyną zaletą jest niska cena świadczonych usług, za którą idzie znajomość branży na poziomie sprzed lat trzydziestu co najmniej. Spotykam się z tym na co dzień, nie ma czego ukrywać.

  • Po drugie, tematyka jest naprawdę trudna, nawet technicznie! Ilu wykonawców wie jaka powinna być odległość między stopniem B i C, aby koordynacja zabezpieczeń odpowiednio działała? Ilu potrafi wyliczyć niezbędny przekrój przewodów odprowadzających czy wartość wkładek dobezpieczeń? Nie wierzcie pseudo-entuzjastom, którzy są gotowi wstawić do rozdzielnicy zakupiony ochronnik i będą twierdzili, że to już wszystko! To tak nie działa i działać nie będzie.

  • Po trzecie, jest oczywistym, że każdy inwestor zawsze bije się z myślami czy warto inwestować w ograniczniki przepięć. Nie jest to najtańszy element instalacji elektrycznej. Teoretycznie podczas poważniejszego remontu mieszkania czy też budowy domu, wydatek rzędu kilkuset albo tysiąca złotych to kropla w morzu wydatków. W praktyce jednak nie wygląda to tak różowo, a sytuacja, że ochronnik faktycznie zadziała, wcale nie jest taka duża. Zresztą, nawet jak zadziała, to obniżenie napięcia do poziomu 1,5 kV czy nawet 0,8 kV może nie wystarczyć i nie zabezpieczy naszych czułych urządzeń elektronicznych.

  • Po czwarte i bardzo ważne. Jak wykazały przeprowadzone niedawno cząstkowe badania, na 16 losowo wybranych typów ochronników zaledwie 4 (cztery) z nich wytrzymały parametry deklarowane przez producentów! Jest to o tyle groźne, że pozostałe aparaty okazały się nie tylko bezwartościowymi gadżetami, ale przy rzeczywistym wyładowaniu atmosferycznym stwarzałyby ponadto zagrożenie pożarowe!

  • I wreszcie, po piąte, to wszystko czasami bywa rzeczywiście niepotrzebne! Jeśli właściwie zdiagnozować zagrożenie.

Kiedy możemy zrezygnować ze stosowania ochronników?

Norma dotycząca ochrony przeciwprzepięciowej w instalacjach elektrycznych, czyli PN-IEC 60364-4-443, na którą powołałem się jeszcze na wstępie, ma pewien rozdział, oznaczony numerem 443.3.1 Ograniczanie naturalne przepięć. Stanowi on, że nie jest potrzebna ochrona od przepięć atmosferycznych, jeśli obiekt jest zasilany z sieci kablowej albo napowietrznymi przewodami izolowanymi lub ekranowanymi. Nie jest też wymagana taka ochrona przy zasilaniu z sieci napowietrznej na terenach o rocznej liczbie dni burzowych nie przekraczającej 25, czyli na przeważającym obszarze Polski. Bo nie ma wtedy sensu! Ogólny koszt zapobiegania jest wtedy wyższy, niż przewidywane straty! I co teraz?

To wcale nie jest ani śmieszne, ani bezpodstawne i ma swoje uzasadnienie. Kto ma do czynienia z zagrożeniem choćby poważnym, ale o tak małym prawdopodobieństwie, ten się ubezpiecza od jego skutków zamiast topić pieniądze w techniczne środki ochrony, które przecież działają poprawnie również z określonym prawdopodobieństwem. Równocześnie jednak, przywołane na wstępie rozporządzenie w sprawie warunków technicznych stwierdza w § 183. 1. obowiązek stosowania w instalacjach elektrycznych "urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej". Rozporządzenie jest zaś aktem prawnym i ma pierwszeństwo przed normą. Sytuacja od strony formalnej wcale nie jest więc jednoznaczna.

Ponadto norma (w punkcie 411.3.1.2) stanowi, że niezbędnym uzupełnieniem ochrony są główne połączenia wyrównawcze w każdym budynku, obejmujące żyły ochronne oraz metalowe osłony, powłoki bądź ekrany przewodów instalacji elektrycznych czy też telekomunikacyjnych, oraz części przewodzące obce, czyli metalowe rury wodne, gazowe, ogrzewcze i klimatyzacyjne, metalowe konstrukcje budowlane, łącznie z dostępnym zbrojeniem betonu.

I jeszcze jedno. Główne połączenia wyrównawcze ochronne powinny być wykonane z użyciem głównej szyny wyrównawczej, jak najbliżej miejsca wprowadzenia wszelkich instalacji do budynku. O takim wykonaniu wspominają normy grupy 60364-4-44, dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, zalecając wprowadzanie do budynku wszelkich instalacji w jednym i tym samym miejscu. Dzięki temu główne połączenia wyrównawcze są krótkie, a tym samym bardziej niezawodne, a ponadto unika się tworzenia obszernych pętli przewodowych, w których mogą się indukować groźne przepięcia przy najbliższych i bliskich wyładowaniach atmosferycznych.

Podsumowanie

Przytoczony powyżej materiał pokazuje nam jasno i dobitnie, że troskę o ochronę naszych urządzeń domowych przed przepięciami powinniśmy przejawić już na etapie projektowania i budowy domu, a nie kiedy on już stoi! Bo wtedy spełnienie wymagań technicznych, zwiększających prawdopodobieństwo skuteczności zastosowanej ochrony, jest o wiele trudniejsze nawet dla doświadczonego projektanta. Zaś zwykły montażysta nie będzie w stanie poradzić sobie ze złożonością zagadnienia.

Gdyby nasze prawo wymagało obligatoryjnego wykonania uziomu fundamentowego w każdym nowo budowanym obiekcie oraz pomieszczenia przyłączowego, do którego wchodzą wszystkie zewnętrzne instalacje, temat mógłby właściwie nie istnieć. I wtedy, gdyby inwestor wyposażył instalację w zestaw ochronników, pewne układy można by wcześniej standaryzować, czyli zmniejszyć zarówno koszty ogólne jak też ryzyko popełniania błędów projektowych i montażowych.

Na razie jednak na nic takiego się nie zanosi. Każdy zatem musi sam podjąć ostateczną decyzję czy budować dom zgodnie z duchem czasu i najnowszą wiedzą techniczną, czy troskę o bezpieczeństwo własne i swoich urządzeń pozostawić na przyszłość losowi oraz firmom ubezpieczeniowym.

Musi jednak pamiętać, że koszty braku skutecznej ochrony przepięciowej wciąż rosną i mogą go jednak w przyszłości dotknąć. Los bywa różny.

Stanisław Liberski
fot. otwierająca: dlw1412 / pixabay.com

Zdaniem naszych Czytelników

22 Jan 2023, 15:50

Zawsze mi się przypomina historia, jak chłopu pierdyknął piorun w komin, komin się rozleciał, a chyba Aviva mu przyznała 70zł, tak! Siedemdziesiąt polskich złotych!!! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

22 Jan 2023, 15:24

1 minutę temu, vlad1431 napisał: Nie kuś losu, bo jeszcze spróbują. To będą mieli w końcu "kornetową" wiedzę   I może się z nami ją podzielą...    

22 Jan 2023, 15:21

@Swierol oraz szybki @Gość szybki, jeśli Wam nie wystarczają nasze wyjaśnienia i argumenty, to napiszcie pismo do lokalnego Powiatowego  Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z zapytaniem o sposób egzekwowania ustawowych kontroli, podajcie swój adres, a na pewno dostaniecie "kornetową" ...

22 Jan 2023, 14:58

@Swierol oraz szybki @Gość szybki, jeśli Wam nie wystarczają nasze wyjaśnienia i argumenty, to napiszcie pismo do lokalnego Powiatowego  Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z zapytaniem o sposób egzekwowania ustawowych kontroli, podajcie swój adres, a na pewno dostaniecie "kornetową" ...

Gość szybki

22 Jan 2023, 14:57

 I nie piszcie juz o wypłacie odszkodowania przez firmy ubezpieczeniowe bo to już stało się nudne. jako przykład z branży motoryzacyjnej podam taki przykład. Ubezpieczenie OC jak wiadomo jest obowiązkowe ale zdarzają się ludzie co OC nie opłacają i jest taki organ jak Fundusz ...

22 Jan 2023, 14:54

41 minut temu, Gość oineh napisał: są ubezpieczalnie, które szukają sposobów uchylania się od płacenia odszkodowania i żądają protokołów pokontrolnych Ja bym tego tak nie interpretował... raczej powiedziałbym, że naklaniają, a nawet wręcz przymuszają ...

Gość oineh

22 Jan 2023, 14:11

Zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane z obowiązku corocznego sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i ...

22 Jan 2023, 13:15

Prawo budowlane

Gość szybki

22 Jan 2023, 12:47

Odpowiadając dla @Jas - Twierdzisz że TAK, są obowiązkowe a jakaś teza na poparcie tej jak bardzo głębokiej odpowiedzi??

22 Jan 2023, 12:37

Gościu szybki, nie bądź taki szybki... I nie próbuj być dowcipny, bo Ci to nie wychodzi... Uwierz mi, że są kontrolujący, są egzekwujący, są przepisy ustawowe, a interpretacja słowa "powinny" będzie zależała od okoliczności, a nie od tego co Ci się wydaje...   1 ...

Gość szybki

22 Jan 2023, 10:07

@rertrofood, chyba o tobie tu pisali w sensie pustostanu bo woda w domu to nie instalacja??? Wiadrami nosisz ją do domu czy płynie rureczkami panie teoretyku-analityku. A odpowiedzi nadal nul na proste, logiczne pytanie, sorki chyba nie logiczne i nie proste skoro po raz czwarty albo piąty ...

Gość szybki

22 Jan 2023, 10:02

 Mnie nie obchodzi czy wypłaci firma ubezpieczeniowa czy nie. W przeciągu kilku lat miałem kilka szkód i nigdy ubezpieczyciel nie pytał o przeglądy. Więc jeżeli macie krztę rozumu to albo odpowiedzcie albo zamilknijcie bo powoli ta dyskusja z Wami zaczyna mnie delikatnie mówiąc ...

22 Jan 2023, 09:02

1 godzinę temu, Swierol napisał: Mieszkanie w bloku to tez obiekt budowlany prawda? Uparciuszek   Nie! Blok to obiekt budowlany... Idź do zarządcy bloku i jego spytaj o przeglądy - zobaczysz czy można je odpuścić...   Jaka była przyczyna ...

22 Jan 2023, 07:30

Kilka lat temu miałem zalane poważnie zalane mieszkanie. Szkoda opiewała na kwotę kilku tysięcy złotych. Jak zgłaszałem szkoda to nikt nie pytał mnie o żadne zaświadczenia czy poświadczenia o przeglądzie. Mieszkanie w bloku to tez obiekt budowlany prawda? Czy ten przepis ...

Gość Oineh

22 Jan 2023, 00:02

Tak to pustostany, nie mogą niczego konkretnego dodać w tym temacie. Im i Salomon nie pomoże, hlehłe. W przypadku szkody ubezpieczyciel bardzo restrykcyjnie opiera się na przepisach prawa budowlanego. Brak wymaganych przeglądów może doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania ...

21 Jan 2023, 22:14

20 minut temu, Gość szybki napisał: idę o zakład że wyssałeś je z palca na poczet tej dyskusji Przegrał byś...   21 minut temu, Gość szybki napisał: zostanie wypłacone odszkodowanie. Nie zostanie wypłacone i to będzie ta kara...

Gość szybki

21 Jan 2023, 21:51

No cóż bicia piany ciąg dalszy, nieźle się bawicie zamiast odpowiedzieć merytorycznie. @podczytywacz, tabie literówki się nie zdarzają? Natomiast to co stwierdziłeś w pierwszej części swojej wypowiedzi to już o tym pisałem i ja to rozumiem. Co do drugiej części to poniosła ...

21 Jan 2023, 19:31

  Dnia 14.01.2023 o 20:10, podczytywacz napisał: WYKAZANY brak przeglądu może być karany - w ten, lub inny sposób i kropka! Czyli chcesz jak krowie na rowie... Zatem - Jednym ze sposobów będzie brak wypłaty odszkodowanie przez ubezpieczyciela, który ...

21 Jan 2023, 13:32

Dnia 14.01.2023 o 20:10, podczytywacz napisał:   WYKAZANY brak przeglądu może być karany - w ten, lub inny sposób i kropka!     Jaki to „ten” a jaki to „inny” sposób karania? I kto miałby mnie ukarać? Tez chciałbym ...

Gość szybki

21 Jan 2023, 12:34

Mielicie jedno i to samo o tych karach za brak przeglądów a ja zapytam po raz kolejny - kto i w jaki sposób nakłada karę za brak przeglądów budowlanych (elektrycznych, kominiarskich itp). Doprecyzuję że chodzi mi o domy jednorodzinne. Bo ja nie robiłem od ponad dwudziestu lat żadnych ...

14 Jan 2023, 20:10

15 minut temu, Swierol napisał: dyskusja z Tobą A o czym tu DYSKUTOWAĆ???   Domek jednorodzinny, czy dwudziestopiętrowy biurowiec to jest BUDYNEK i oba podlegają okresowym przeglądom - budowlanego, kominiarskiego, elektrycznego i kropka! WYKAZANY ...

14 Jan 2023, 19:47

55 minut temu, podczytywacz napisał: Nie wałkuj tak tego tematu cytowania...     Ty zacytowałeś CAŁY mój post, podczas gdy ja zacytowałem Ciebie i odpowiedziałem: ___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ podczas ...

14 Jan 2023, 18:50

3 godziny temu, Swierol napisał: Jeśli ktoś mnie cytuje Nie wałkuj tak tego tematu cytowania...   6 godzin temu, podczytywacz napisał: Jak przeczytasz CAŁY post, a jak zrobisz to powoli i ze zrozumieniem - zobaczysz ale co...   Ty ...

14 Jan 2023, 15:04

3 godziny temu, retrofood napisał: To raczej nie było skierowane do Ciebie. I firma ubezpieczeniowa nigdzie nie chodzi.  W razie W domaga się jedynie dokumentów. Jeśli ktoś mnie cytuje udzielając nazwijmy to odpowiedzią, to kieruje ją ...

14 Jan 2023, 12:28

1 godzinę temu, Swierol napisał: Ale co? bo jakoś nie zrozumiale piszesz Jak przeczytasz CAŁY post, a jak zrobisz to powoli i ze zrozumieniem - zobaczysz ale co...

14 Jan 2023, 11:11

28 minut temu, Swierol napisał:  Ale co? bo jakoś nie zrozumiale piszesz. Pisałem ze mam ograniczniki. To jak przyjdzie firma ubezpieczeniowa to co? Ukarają mnie za to? Rozwiń się… To raczej nie było skierowane do Ciebie. I firma ubezpieczeniowa nigdzie ...

14 Jan 2023, 10:42

Dnia 8.01.2023 o 15:00, podczytywacz napisał:   Tytuł wątku - dla przypomnienia" "Ograniczniki przepięć. Co to jest? Czy są niezbędne w każdym domu"     Nie życzę Ci niespodziewanych sytuacji, aleee...   Z ...

08 Jan 2023, 15:00

1 godzinę temu, Gość szybki napisał: trzymajmy się może meritum wątku   Tytuł wątku - dla przypomnienia" "Ograniczniki przepięć. Co to jest? Czy są niezbędne w każdym domu"     Dnia 5.01.2023 o 12:56, Swierol napisał: przy ...

Gość szybki

08 Jan 2023, 13:39

Chyba się nie rozumiemy. Ja pytam się kto egzekwuje brak lub posiadanie owych przeglądów bo na przełomie kilkudziesięciu lat bo mogę rzec o sobie że jestem już wiekowy :) żadnych kontroli z tego tytułu nie miałem. I trzymajmy się może meritum wątku a nie wyjeżdżamy o pijakach ...

07 Jan 2023, 23:39

1 godzinę temu, Gość szybki napisał:   W starym domu i w mieszkaniu miałem instalacje starą jak świat z alu i tez żadnych przeglądów ie robiłem i nikogo nie zabiło ani nic od instalacji się nie zapaliło.     Niektórzy "kierowcy" tak samo mówią, ...

07 Jan 2023, 22:37

25 minut temu, Gość szybki napisał: co się może stać? Do czasu...   27 minut temu, Gość szybki napisał: nikogo nie zabiło ani nic od instalacji się nie zapaliło. I bardzo dobrze...   27 minut temu, Gość szybki ...

Gość szybki

07 Jan 2023, 22:07

Koledzy mili, to że ustawa czy prawo budowlane mówi a raczej nakazuje to jedno a drugie to kto tego pilnuje a raczej kontroluje i nie mowa tu o tragedii bo wtedy prokurator nawet doczepi się że w protokole brakuje kropki nad i tylko o tym obowiązku wykonywania przeglądów co 5 lat lub ...

07 Jan 2023, 21:15

43 minuty temu, Gość szybki napisał:   tylko jak zwykle ktoś myli pojęcia bo obiekt budowlany wszak dom jednorodzinny na upartego można pod ta definicję podciągnąć ale nie dotyczy to domów jednorodzinnych   Dotyczy, dotyczy, to Ty właśnie mylisz pojęcia. ...

07 Jan 2023, 20:33

25 minut temu, Gość szybki napisał: nikt ich za to nie kara Do czasu wypadku z ofiarami śmiertelnymi... Karą może być brak wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela... jeśli to on dom jednorodzinny uzna za obiekt budowlany, którym ten domek niewątpliwie ...

Gość szybki

07 Jan 2023, 20:25

W domyśle wiem że chodzi o prawo budowlane tylko jak zwykle ktoś myli pojęcia bo obiekt budowlany wszak dom jednorodzinny na upartego można pod ta definicję podciągnąć ale nie dotyczy to domów jednorodzinnych bo ja osobiście żadnych przeglądów nie robię a urząd mnie za to nie ...

07 Jan 2023, 16:50

6 godzin temu, Gość szybki napisał:  Przegląd raz na 5 lat jest wymagany ale przez kogo? Prawo budowlane. Rozdział 6 Utrzymanie obiektów budowlanych. Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub ...

Gość szybki

07 Jan 2023, 10:07

Kolego, Swierol z własnego doświadczenia powiem Ci tak, co może stać się z instalacją nową, wykonana poprawnie? Nic. Te wszystkie przeglądy są jak najbardziej pożądane ale uważam że w domach 30 i więcej letnich. Przegląd raz na 5 lat jest wymagany ale przez kogo?

07 Jan 2023, 10:07

58 minut temu, Swierol napisał: Ale cały czas mówimy o domu jednorodzinnym a nie dwudziesto piętrowym biurowcu. Jak najbardziej. Rzecz w tym jednak, że czynności sprawdzające są niemal takie same, różna jest tylko ILOŚĆ tych czynności. Bo np. gniazdek ...

07 Jan 2023, 09:06

10 godzin temu, retrofood napisał: Zależy od wielkości instalacji. Bo normy czasowe na poszczególne czynności można znaleźć w KNR (katalogi norm rzeczowych) w kosztorysowaniu.  https://www.google.com/search?client=opera&q=KNR&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 Ale ...

06 Jan 2023, 22:42

57 minut temu, Swierol napisał: A właśnie się doczytałem, ze taki przegląd instalacji jest wymagany raz na pięć lat. Kosztu nie znam ale pewne z kilka set złociszy. Zależy od wielkości instalacji. Bo normy czasowe na poszczególne czynności można znaleźć ...

06 Jan 2023, 21:41

Dnia 5.01.2023 o 15:03, Gość szybki napisał: Kolego Swierol, na moim przykładzie i sąsiada powiem Ci że nie ma reguły na to że firmy ubezpieczeniowe nie żądały żadnych protokołów przy ubezpieczeniu domu a dom ubezpieczałem w kilku firmach. Tak więc może ale ...

05 Jan 2023, 15:14

7 minut temu, Gość szybki napisał:  Tak więc może ale nie musi a wszyscy w koło straszą że firmy ubezpieczeniowe tego wymagają.  Wymagają tylko wtedy, jeśli instalacja elektryczna jest "zamieszana" w powstanie szkody, to chyba oczywiste. 9 minut ...

Gość szybki

05 Jan 2023, 15:03

Kolego Swierol, na moim przykładzie i sąsiada powiem Ci że nie ma reguły na to że firmy ubezpieczeniowe nie żądały żadnych protokołów przy ubezpieczeniu domu a dom ubezpieczałem w kilku firmach. Tak więc może ale nie musi a wszyscy w koło straszą że firmy ubezpieczeniowe tego ...

05 Jan 2023, 14:44

1 godzinę temu, Swierol napisał: Podobno przy niespodziewanych sytuacjach firma ubezpieczeniowa może o to pytać.  Może pytać i pyta o protokoły z obowiązkowych przeglądów instalacji elektrycznej. A w nich mają być wszelkie informacje.

05 Jan 2023, 12:56

Ja mam zainstalowane ochronniki. Instalator mnie przekonał do wydania kilku set złotych nadmieniając jednak ze jak mam kupować takie za 150 zlotych z Allegro to lepiej nie dawać.  Uziom mam na szpilkach, wyszedł jak należy (chyba 6x 1,5mb). Podobno przy niespodziewanych sytuacjach ...

Gość Anrzej Kozłowski

29 Dec 2022, 13:29

Dziękuję bardzo,zaoszczędziłem mnóstwo czasu i pieniędzy dzięki temu artykułowi

Gość Waldemar D.

16 Mar 2021, 17:22

Tekst o niczym , rozciągnięty po ekranie w celu wyświetlenia możliwie największej ilości reklam . i żadnych konkretów .

10 Apr 2020, 13:54

Dnia 8.04.2020 o 06:00, Gość kowalski napisał: Masło maślane, na początku JEDNO zdanie o konieczności stosowania ochrony przepięciowej, następnie dużo hałasu i zero faktów. Brak wymaganych minimalnych średnic przewodów pomiędzy ochronnikiem i uziomem, brak wymaganych ...

Gość kowalski

08 Apr 2020, 06:00

Masło maślane, na początku JEDNO zdanie o konieczności stosowania ochrony przepięciowej, następnie dużo hałasu i zero faktów. Brak wymaganych minimalnych średnic przewodów pomiędzy ochronnikiem i uziomem, brak wymaganych minimalnych parametrów uziomów. Jeśli są do tego wymagane ...

Ten tekst jest naprawdę bardzo dobry. To przecież nie jest instrukcja dla wykonawcy. Adresatem jest inwestor, który ma wiedzieć o co pytać i na co zwracać uwagę na etapie projektowania i budowy. No właśnie - w trakcie projektowania. Zasada żeby wszystkie przyłącza wprowadzać ...

20 Nov 2019, 10:52

Dnia 16.11.2019 o 11:53, Gość Andrzej Mazurkiewicz napisał:  Jeśli budujemydom.pl ma ambicje być użytecznym dla kogoś więcej niż przysłowiowa blondynka albo humista z dwoma lewymi rączkami to teksty powinny zawierać szczegóły instalacyjne. Nawet jeśli z tego ...

Gość Andrzej Mazurkiewicz

16 Nov 2019, 11:53

Tekst napisany tak, żeby klient sam się nie pokusił na instalację, a poszukał autora. Brakuje szczegółów instalacyjnych. Jeśli budujemydom.pl ma ambicje być użytecznym dla kogoś więcej niż przysłowiowa blondynka albo humista z dwoma lewymi rączkami to teksty powinny zawierać ...

Gość Kelke

17 Sep 2019, 12:40

Bardzo dobry tekst. Pozdrowienia dla autora.

18 Aug 2019, 20:31

4 minuty temu, Gość Jacenko napisał: Co z tego gdy masz stary 100 letni dom a przyłącze napowietrzne i to wszytko. Co gdy cała instalacja to 4 bezpieczniczki bo tak kiedyś budowano.   Wtedy sprzedaje się auto i jeździ furmanką, bo tak kiedyś jeżdżono, ...

Gość Jacenko

18 Aug 2019, 20:24

Co z tego gdy masz stary 100 letni dom a przyłącze napowietrzne i to wszytko. Co gdy cała instalacja to 4 bezpieczniczki bo tak kiedyś budowano. Zaraz za licznikiem dasz ogranicznik ? a gdzie odprowadzić ładunek gdy licznik i całość jest w środku budynku. Nie da się. Nie ma uziomu ...

Gość mhtyl

11 Feb 2019, 21:08

Tylko, że tu chodzi o domy jednorodzinne.

Gość ryszard

11 Feb 2019, 17:46

podobno ochr. p.przep. można nie stosować gdy .... Zatem jak to się ma do wyroku NSA o bezwzględnym stosowaniu prawa budowlanego i jego aktów wykonawczych jeżeli nie uzyskano zgody na odstępstwo a R wtb 183.1 pkt 10 stwierdza że w instalacjach elektrycznych należy stosować urządzenia ...

16 Jan 2019, 09:24

1 godzinę temu, Gość tit napisał: Z tym wprowadzaniem wszystkich przyłączy mediów w jednym miejscu przynajmniej w śląskim to już przeszłość woda w plastiku, gaz w plastiku szyna wyrównawcza nie do zrobienia Jedne znikają, ale są inne. Instalacja telekomunikacyjna, ...

Gość tit

16 Jan 2019, 08:06

Z tym wprowadzaniem wszystkich przyłączy mediów w jednym miejscu przynajmniej w śląskim to już przeszłość woda w plastiku, gaz w plastiku szyna wyrównawcza nie do zrobienia

Gość Konrad

22 Aug 2018, 14:28

Interesuję się elektryką, więc to dla mnie bardzo fajny artykuł, oby więcej takich.

03 Nov 2017, 15:54

6 godzin temu, Gość pierun napisał:  między najmniej obciążoną fazą, a uszkodzonym "zerem" pojawia się napięcie międzyfazowe. I palą się odbiorniki. Warystory tu nie pomogą. Bo te w ochronnikach nie od tego są. Właściwie kokluszu też nie leczą, ...

03 Nov 2017, 09:01

Podczas burzy, wskutek wyładowań atmosferycznych może dojść do zniszczenia kosztownych sprzętów domowych, naszych telewizorów, komputerów, a nawet pralek. Serwisy naprawcze po dniach z burzami są zasypane zleceniami, zaś koszty naprawy sięgają czasami zawrotnych kwot. Może więc ...

Gość pierun

03 Nov 2017, 09:01

W sumie, większym problemem niż pojawienie pioruna na kablach, jest zanik "zera" w domach z przyłączem trójfazowym. Nie na odcinku między naszą rozdzielnią, a odbiornikiem, tylko między zakładem energetycznym /transformatorem, a naszą rozdzielnią. Wtedy, przez to że fazy są z ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły