Obowiązki inwestora

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
aktualizacja: 2019-02-11 10:56:25
Obowiązki inwestora

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w szczególności zapewnienie...

obowiazki_inwestora_200
 (fot. M. Szymanik)

Precyzyjnie zakres organizacji określony jest jako zapewnienie:

 • opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;

 • objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, czyli osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;
   
 • opracowania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;
   
 • wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;
   
 • w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Formułka "przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych" w przepisach nie pojawia się po każdym punkcie, jedynie jako podsumowanie po wszystkich – co wprowadza pewne zamieszanie. Warto jednak zwrócić uwagę na trzeci punkt powyższej listy. Mimo, że opracowanie planu BiOZ leży w obowiązkach kierownika budowy – odpowiedzialnością za jego sporządzenie obarczony jest również inwestor.

Warto więc sprawdzić w projekcie, czy takie opracowanie jest niezbędne (obowiązek określenia tego, jak również sporządzenia wytycznych do planu BiOZ należy do projektanta) i jeśli tak – sprawdzić, czy kierownik wywiązał się ze swoich obowiązków.

Wszystkie powyższe punkty nie oznaczają oczywiście, że inwestor ma się osobiście zajmować którąkolwiek z tych czynności. W ogromnym skrócie rolę inwestora można opisać jako znalezienie ludzi o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i powierzenie im odpowiednich stanowisk.

Właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko, w pozostałych przypadkach inwestor może ale nie musi ustanawiać inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego.

Wyboru ekipy, która będzie wykonywała budowę, inwestor może dokonać w każdym czasie. Natomiast przed rozpoczęciem prac inwestor musi dokonać wyboru kierownika budowy. Jest to niezbędne z uwagi na ustawowy wymóg zawarty w art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego.

Zgodnie z nim obowiązkiem inwestora jest zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (plik PDF zawiadomienie_o_terminie_rozpoczecia_robot_budowlanych.doc, na które jest wymagane pozwolenie na budowę – starostę (powiatowego inspektora nadzoru budowlanego), oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

 • oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o posiadaniu stosownych uprawnień;
 • w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o posiadaniu stosownych uprawnień;
 • informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /kierownik jest obowiązany tę informację zamieścić na budowie/.

Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

dr inż. architekt Piotr Kmiecik: ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w 2002 roku. Obronił doktorat z zakresu historii architektury i konserwacji zabytków. Projektuje domy jednorodzinne oraz duże centra handlowe i zespoły biurowe na terenie Polski i Federacji Rosyjskiej. Autor i współautor dwóch książek. Obecnie prowadzi własną pracownię projektową.

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze wrzesień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom wrzesień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje

Copyright © AVT 2020 Sklep AVT
Współpraca w zakresie SEO: Grupa iCEA S.A. ICEA