Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut
Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

W zasadzie należałoby napisać "inspektorzy nadzoru inwestorskiego", ponieważ może być ich kilku. W wypadku, w którym występuje konieczność ustanowienia kilku inspektorów o różnych specjalnościach, prawem (i obowiązkiem) inwestora jest wyznaczenie jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie.

aktualizacja: 2022-01-21 08:16:55

Funkcję tę można w zasadzie określić jako wykwalifikowanego przedstawiciela inwestora. Do jego obowiązków należy:

  • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i materiałów budowlanych. Przede wszystkim istotne jest tu zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych lub nie posiadających właściwych atestów i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Inspektor nadzoru, ze względu na posiadane uprawnienia, ma więc znacznie większy zakres działań niż sam inwestor. Jest jednak osobą wyznaczoną do pilnowania jego interesów. Ma przy tym znacznie większe możliwości manewru. Może bowiem (za każdym razem potwierdzając to wpisem do dziennika budowy):

  • wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych; 
  • żądać od kierownika budowy przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i certyfikatów dotyczących użytych materiałów budowlanych; 
  • żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania prac wykonanych wadliwie; 
  • żądać wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Jak widać, inspektor nadzoru inwestorskiego jest człowiekiem, który może naprawdę mocno „tupnąć nogą”, jeśli uzna, że jakiekolwiek prace są prowadzone w sposób, który narusza interesy inwestora lub obowiązujące prawo. Warto więc przemyśleć jego zatrudnienie - szczególnie, jeśli planujemy budowę nieco bardziej skomplikowanego domu.

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego zostały skonstruowane tak, aby się idealnie zazębiały, ale nie nakładały się wzajemnie. Warto więc pamiętać, że projektant jest od projektowania, kierownik budowy - od kierowania budową, a inspektor - od kontrolowania przebiegu prac. Natomiast rolą inwestora jest właściwe obsadzenie tych trzech stanowisk. Właściwe spełnienie wszystkich tych ról gwarantuje szybki i bezproblemowy przebieg robót.

dr inż. architekt Piotr Kmiecik: ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w 2002 roku. Obronił doktorat z zakresu historii architektury i konserwacji zabytków. Projektuje domy jednorodzinne oraz duże centra handlowe i zespoły biurowe na terenie Polski i Federacji Rosyjskiej. Autor i współautor dwóch książek. Obecnie prowadzi własną pracownię projektową.

fot. khwanchai / stock.adobe.com

Zdaniem naszych Czytelników

Gość mk

01 Dec 2017, 20:31

czy inspektor nadzoru zobowiązany jest do prowadzenia rejestru kontroli na budowie i w jakiej formie, ile czasu muszą być przechowywane takie dokumenty i kto bezpośrednio odpowiada za wady wykryte po terminie gwarancji czy po tym czasie nie ma prawnych możliwości wykrycia kto odpowiada ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!