Sztywne poszycie dachu z płyt mfp® - krok po kroku

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut
Sztywne poszycie dachu z płyt mfp® - krok po kroku

Sztywne poszycie dachu można wykonać między innymi z płyt mfp®. Jak układa się tego rodzaju płyty?

Obecnie wykonawcy coraz częściej wracają do wykonywania sztywne­go poszycia dachu. Jest to co prawda dla nich dodatkowy etap w kryciu połaci, ale również dodatkowy zarobek – trochę więcej zapłacimy za po­krycie więźby pełnym deskowaniem niż folią. Mimo to wiedzą oni, że pełne poszycie ma wiele zalet również dla inwestora. Mianowicie usztywnia ono więźbę, ma to szczególne znaczenie przy starszych konstrukcjach, na któ­rych dekarze wymieniają pokrycie na nowe oraz poprawia izolacyjność aku­styczną dachu.

Do ułożenia sztywnego poszycia dekarze upodobali sobie zwłaszcza różnego rodzaju płyty, np. mfp®. Ich szczególną zaletą jest duży rozmiar, mogą mieć długość nawet do 5 m (najczęściej kupowane są jed­nak te w rozmiarach 2,5 x 1,25 m), dzięki czemu prace przebiegają szybciej.

Ponadto płyty mfp® są szlifowane, mają więc równe i gładkie powierzch­nie, co jest bardzo pożądane w przypadku krycia dachu gontem bitumicz­nym. Sztywnego poszycia wymaga także zawsze blacha płaska, inne pokry­cia zaleca się układać na takiej podbudowie wtedy, gdy nachylenie połaci jest mniejsze niż 18–20°. Jak zatem ukła­da się płyty mfp®?

Sztywne poszycie dachu z płyt mfp® - etap 1

Przed wciągnię­ciem płyt na dach naj­pierw należy dokład­nie je wymierzyć. Mają 2,5 x 1,25 m, a najczę­ściej spotykany roz­staw krokwi wyno­si 90 cm. Linię cięcia płyt trzeba zaplano­wać tak, by docięte elementy opierały się na krokwiach swoimi krawędziami.

Sztywne poszycie dachu z płyt mfp® - etap 2

Następnie pły­ty docinamy. Możemy do tej czynności uży­wać piły ręcznej, ale dużo szybciej i spraw­niej wykonamy to za­danie z użyciem pilar­ki tarczowej. Jest ona również niezastapiona, gdy płyty musimy do­ciąć na dachu, a może to być konieczne szcze­gólnie w przypadku da­chów o skomplikowa­nych płaszczyznach.

Sztywne poszycie dachu z płyt mfp® - etap 3

a) b)
Płyty ukła­da się najczęściej dłuższym bokiem rów­nolegle do krokwi i roz­poczyna się od dołu po­łaci, czyli od okapu (a). Każda z krawędzi płyt musi się opierać na kro­kwi, a odstęp dylatacyj­ny pomiędzy płytami powinien wynosić od 2 do 5 mm (b), aby mogły one swobod­nie pracować, czyli na przemian kurczyć się i rozszerzać w wyniku zmian wilgotności.

Sztywne poszycie dachu z płyt mfp® - etap 4

Płyty przybija się do krokwi gwoździami odpornymi na korozję lub wkrętami samonawiercającymi. Między gwoździami lub wkrętami należy zachować odległość maksimum 150 mm w przypadku skrajnych krawędzi i maks. 300 mm w środku płyty. Aby uniknąć wyrywania płyt przy krawędziach, trzeba zachować minimalny odstęp gwoździa od krawędzi, wynoszący 8 mm oraz 25 mm od narożnika.

Sztywne poszycie dachu z płyt mfp® - etap 5

a) b)
Kolejne rzędy płyt montuje się z przesunięciem o połowę ich długości względem siebie, czyli mijankowo (a). Ponadto po ułoże­niu pierwszego rzędu warto od razu przejść do mocowania kolejnych warstw poszycia, takich jak folia i drewniany ruszt z łat i kontrłat. Wtedy drewniana kratownica będzie praktycznym i bezpiecznym oparciem dla dekarza, mocującego kolejne rzędy płyt (b).

Sztywne poszycie dachu z płyt mfp® - etap 6

a) b)
Gonty bitumiczne nie wymagają dodatkowej warstwy układanej na pły­ty mfp, pod blachy stosuje się specjalne maty wygłu­szające, natomiast pod inne pokrycia – blachodachówki, dachówki ceramiczne i ce­mentowe wymagają ułożenia na płytach warstwy hy­droizolacji (a). Może ona być wykonana z papy lub folii wy­sokoparoprzepuszczalnej (ła­twiej się ją mocuje na gład­kim podłożu, jakie stanowią płyty mfp). Jeśli umieścimy pasy membrany na poszyciu z desek, istnieje ryzyko jej zniszczenia przez ostre kra­wędzie elementów, wystają­ce łebki gwoździ lub drzazgi. Na poszyciu z płyt mfp nie ma takiego problemu, gdyż ich gładka powierzchnia uła­twia mocowanie membra­ny. Do warstwy hydroizolacji mocuje się następnie ruszt z łat i kontrłat (b).

Sztywne poszycie dachu z płyt mfp® - etap 7

Dzięki dużym wymia­rom płyt mfp®, ich montaż przebiega szybko i spraw­nie. Także wciąganie kolejnych elementów na dach nie jest problemem dla zgranej ekipy.

Monika Dąbrowska
zdjęcia: Pfleiderer Prospan

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Lasery samopoziomujące w pracach wykończeniowych i konstrukcyjnych
Lasery samopoziomujące w pracach wykończeniowych i konstrukcyjnych
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze grudzień 2019 - styczeń 2020

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom listopad - grudzień 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2020

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2020

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny