Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Miesięcznik Budujemy Dom ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł

Jak prawidłowo dobrać moc kotła?

Dobór mocy kotła - bilans cieplny budynku (projekt instalacji), szybki dobór (wskaźnikowo) Podstawą doboru kotła do ogrzewania budynku powinien być bilans cieplny obiektu sporządzony zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Bardzo często popełnianym błędem jest przewymiarowanie mocy kotła na paliwo stałe (szczególnie w przypadku budynków dobrze zaizolowanych) oraz dobór urządzenia o większej komorze paleniskowej (w przeświadczeniu "wydłużenia" stałopalności).

Jak prawidłowo dobrać moc kotła?
ZMK SAS Spółka z o. o. Kotły SAS na paliwa stałe
www.sas.busko.pl
ZMK SAS Spółka z o. o. Kotły SAS na paliwa stałe
Dane kontaktowe:
41 378 46 19
Przemysłowa 3, 28-100 Busko Zdrój, Owczary
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła

PokażUkryj szczegółowe informacje o firmie

Wskaźnik powierzchniowy zapotrzebowania na ciepło

Wszystkie kotły produkowane przez ZMK SAS zostały skonstruowane tak, aby osiągnąć deklarowaną moc grzewczą (przy u życiu paliwa podstawowego). Przy doborze kotła sugerujemy zwracać uwagę na wymaganą moc urządzenia, a nie na powierzchnię grzewczą wymiennika, ponieważ kotły dostępne na rynku różnią się między sobą rozwiązaniami konstrukcyjnymi (nie należy ich porównywać w oparciu o ten parametr - pow. grzewczą ). Dla szybkiego doboru kotła można, z dużym przybliżeniem, posługiwać się wskaźnikiem powierzchniowym zapotrzebowania na ciepło dla ogrzewanego budynku:

• budynki dobrze zaizolowane z nowoczesną instalacją 70 ÷ 80 W/m2

• budynki niezaizolowane z tradycyjną instalacją 100 ÷ 120 W/m2

• lub w przypadku wysokich pomieszcze ń (np. h>2,7m) wskaźnikiem kubaturowym:

• budynki mieszkalne 30 ÷ 35 W/m3

• -hale produkcyjne (bez ciepła na wentylacj ę ) 20 ÷ 25 W/m3

Montaż kotła

Informacje niezbędne dla prawidłowego montażu oraz eksploatacji produkowanych przez nas urządzeń grzewczych znajdą Państwo w dokumentacji techniczno - rozruchowej przeznaczonej dla danego typu kotła SAS, montowanych sterowników, układów podawania paliwa.

Co robić w przypadku problemów z pracą kotła?

W przypadku wystąpienia problemu podczas eksploatacji urządzenia zalecamy w pierwszej kolejności zapoznać się z rozdz. "stany nieprawidłowej pracy". Postępowanie zgodnie z zawartymi w dokumentacji wytycznymi pozwala na długoletnią i bezpieczną eksploatację kotła na paliwo stałe oraz urządzeń współpracujących. Zawiera ona również kartę gwarancyjną wymaganą podczas ewentualnej reklamacji, dlatego też obowiązkiem dystrybutora jest jej wypełnienie i przekazanie wraz z kotłem Kupującemu.

Aktualne jak i archiwalne wersje dokumentacji dla kotłów SAS, zamontowanych sterowników, podajników znajdą Państwo na stronie internetowej www.sas.busko.pl zakładka serwis/instrukcje obsługi.

źródło i zdjęcie: Sas