PokażUkryj kategorie
Zobacz oferty produktowe firm
Systemy ocieplania i termorenowacji

Powłoka termoizolacyjna BAUTER. Jak znacząco ograniczyć straty ciepła w pomieszczeniu?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 2-3 minuty 2022-01-26

Powłoka termoizolacyjna BAUTER po wymalowaniu pomieszczenia poprawia rozmieszczenie ciepła wewnątrz, a tym samym przyczynia się do wzrostu temperatury o około 3-5°C przy pozostawionych bez zmian parametrach grzewczych.

Rozkład ciepła w pomieszczeniach

W warunkach standardowych rozkład ciepła w pomieszczeniu ogrzewanym przez grzejnik zwykle następuje przez konwekcję, podobnie w przypadku ogrzewania podłogowego. Powietrze zbliżając się do kaloryfera ogrzewa się i zaczyna unosić do góry. Wówczas zaczyna tracić ciepło i ochładzając się opada w dół.

Opisany mechanizm jest przykładem nierównomiernego rozkładu ciepła w ruchu mas powietrza, a tym samym przenosi za sobą kurz, roztocza, pyłki, co ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka. W wyniku konwekcji różnica temperatur pomiędzy sufitem a podłogą wynosi średnio powyżej 10°C.

Przepływ ciepła w pomieszczeniu z naniesioną powłoką BAUTER

W pomieszczeniu z naniesioną powłoką termoizolacyjną ruch ciepła odbywa się przez promieniowanie generowane przez grzejniki, które następnie zostaje odbite od ścian we wszystkich kierunkach, co sprawia, że układ cieplny jest bardziej homogeniczny i wykazuje jedynie zróżnicowanie temperatur do 1,5°C. Oczywistymi są również korzyści komfortu w pomieszczeniu między innymi lepsze samopoczucie, mniejsze reakcje alergiczne i brak ładunków elektrostatycznych.

Dodatkowym korzystnym zjawiskiem stosowania powłoki termoizolacyjnej BAUTER jest proces antykondensacji pary wodnej na tzw. mostkach termicznych, co przyczynia się do niepowstawania zarodków pleśni lub bakterii na ścianach w pomieszczeniach kuchennych i łazienkach. Jednorodność termiczna pozwala na zmniejszenie maksymalnej temperatury ogrzewania i tej minimalnej chłodzenia co przyczynia się do uzyskania oszczędności powyżej 30% energii.

Reasumując należy stwierdzić, że pokryta powłoką powierzchnia działa jak izolacja poprzez efekt odbicia promieniowania, stabilizację wilgotności i dystrybucję ciepła. Dzięki swojej elastyczności powłoka koryguje wszelkie mikropęknięcia na powierzchni, pozostawiając ściany "oddychające" dla pary wodnej, eliminuje mostki termiczne, co utrudnia powstawanie zarodków pleśniowych.

źródło i zdjęcie: Bauter