Okładka magazynu budujemy dom
Najnowszy numer Logo BudujemyDom.pl
Zobacz
Zobacz oferty produktowe firm
Styropian

O branży ociepleń na konferencji ETICS

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut 2019-05-24

Za nami VI Międzynarodowa Konferencja ETICS. Towarzyszyło jej rekordowe zainteresowanie. Wspólnie wypracowano stanowisko w kwestii bezpieczeństwa pożarowego budynków.

9-10 maja br. w Ożarowie Mazowieckim odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja ETICS. Jest to cykliczne spotkanie polskiej branży ociepleń, organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń. W konferencji wzięły udział 163 osoby z Polski i Europy - m.in. z: Austrii, Litwy, Niemiec, Słowacji i Ukrainy.

To rekord frekwencji dotychczasowych sześciu edycji konferencji.

Mówi Dyrektor Generalny ARBETu, Dariusz Karasiński:

- "To była już 6 konferencja i ponownie były na niej poruszane bardzo ciekawe dla branży zagadnienia. Warto tu wspomnieć o dyskusji wywołanej w sprawie dokumentu SITP "Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe". Podzielam pogląd, który został sformułowany jako wnioski z obrad, że rozwiązania proponowane w tym dokumencie mogą wpłynąć negatywnie na jakość i trwałość ociepleń zamiast podnieść bezpieczeństwo pożarowe fasad. Konferencja była okazją, by gruntownie przedyskutować to zagadnienie. Tak sformułowane zalecenia nie powinny się pojawiać i na pewno by się nie pojawiły, gdyby zostały skonsultowane z branżą. I to jest właśnie ogromna korzyść z corocznych konferencji SSO - jest okazja by przedyskutować ważne dla branży ociepleń zagadnienia i budować jej przyszłość."

VI Międzynarodowa Konferencja ETICS - główne zagadnienie

Podczas branżowej debaty szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu bezpieczeństwa pożarowego ocieplonych elewacji. To zagadnienie w ostatnim czasie stało się przedmiotem dyskusji w środowisku ociepleń ETICS.

Konferencję otworzył blok poświęcony właśnie temu zagadnieniu.

Jerzy Rutka z Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu przeanalizował przypadki pożarów oraz polskie i europejskie doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków. Przedstawił argumenty potwierdzające bezpieczeństwo pożarowe elewacji z płytami styropianowi wykonanymi w systemie ETICS.

Małgorzata Niziurska z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych omówiła metody badań rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne w dużej skali. Badania były prowadzone w Polsce i w innych krajach europejskich. Wyniki opracowano w krakowskim instytucie badań.

SSO a publikacja SITP

Szef Komisji Technicznej Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń dr inż. Mariusz Garecki usystematyzował wiedzę na temat aktualnych wymagań i zaleceń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego elewacji. Zaprezentował też zaprezentował krytyczne stanowisko SSO wobec publikacji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) pt. "Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe" SITP WP-03:2018.

Panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli zrzeszonych w SSO przedstawicieli branży dotyczył właśnie tego opracowania.

Jacek Michalak podsumował uwagi nt. tej publikacji - Stowarzyszenie oceniło ją negatywnie.

VI Międzynarodowa Konferencja ETICS - ciekawe wątki

Po raz pierwszy na forum konferencyjnym podjęto - w prezentacji Lutza Webera z Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP ze Stuttgartu - kwestię wpływu systemu ociepleń na poprawę izolacyjności akustycznej budynków. Również po raz pierwszy analizowano zastosowanie pianek fenolowych w systemach ETICS. Była to prelekcja Mariana Kaczmarka z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Pierwszy raz omówiono rolę kruszyw w zaprawach klejących w systemach ETICS. To zagadnienie poruszył Zdzisław Naziemiec z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego podsumował polski rynek wyrobów budowlanych w oparciu o kontrole w latach 2015-18. Wykład Gennadiya Farenyuka z Państwowego Instytutu Badawczego Konstrukcji Budowlanych w Kijowie wgląd w sytuację w rozwijającym się sektorze ociepleń na Ukrainie. Clemens Hecht przedstawił wnioski i rekomendacje związane z programem certyfikacji wykonawców ociepleń. Program ten realizuje z powodzeniem przez austriackie stowarzyszenie branżowe Arge Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme.

Eksperci Instytutu Techniki Budowlanej zajęli się kierunkami zmian w ocenie systemów ociepleń w świetle europejskich dokumentów oceny (Justyna Beczkowicz, Magdalena Wasiak). Ważne były również inicjatywy europejske z obszaru zrównoważonego budownictwa i kryteriami oceny środowiskowej dla systemów ETICS (Michał Piasecki). Ralf Pasker z European Association for ETICS (EAE), skoncentrował się na wzajemnych relacjach pomiędzy przepisami krajowymi w zakresie ETICS a harmonizacją na poziomie europejskim.

SSO - co dalej?

Już znamy termin siódmej Międzynarodowej Konferencji ETICS. Będzie to 7-8 maja 2020 r. Wszelkie informacje zamieszczane są na stronie www.konferencjaetics.com.pl. Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) jest organizacją branżową czołowych polskich producentów systemów ETICS i ich komponentów. ARBET działa w SSO od początku istnienia organizacji.

źródło i zdjęcia: Arbet

Budujemy Dom lipiec - sierpień 2020

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze lipiec - sierpień 2020

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Wnętrza 2020

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2020

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska kwiecień 2020

Gardeners' World Edycja Polska

Najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2020

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Nowoczesne Instalacje 2020

Nowoczesne Instalacje

Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum