Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia aktu darowizny działki?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut
Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia aktu darowizny działki?

Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia aktu darowizny działki u notariusza? Działka rodziców została podzielona na 3 części. Jedną działkę otrzymam ja, a drugą siostra.

aktualizacja: 2022-03-03 10:37:22

Akt darowizny działki - jakie dokumenty?

W przypadku darowizny działki, niezbędne będzie przedłożenie notariuszowi:

  1. danych osobowych obydwu stron ze stopniem pokrewieństwa (imiona, nazwisko/a, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania i do korespondencji; jeśli osoby prowadzą działalność gospodarczą, niezbędny jest NIP);
  2. numeru księgi wieczystej;
  3. dokumentu potwierdzającego nabycie własności nieruchomości, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zniesienia współwłasności itd., akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie o nabyciu spadku itp.; 
  4. zaświadczenia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzającego opłacenie podatku od spadków i darowizn lub potwierdzającego zwolnienie z zapłaty podatku na podstawie przedawnienia, jeśli nabycie nastąpiło w wyniku zasiedzenia lub spadku, a także w przypadku, gdy nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku, a czynność wykonano po 01.01.2007 roku; 
  5. wypisu z rejestru gruntów, a w przypadku, gdy działka będzie odłączana od księgi wieczystej, należy również uzyskać wyrys z mapy ewidencyjnej; 
  6. wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazującego przeznaczenie działki w planie (zaświadczenie w przypadku braku planu lub decyzję o warunkach zabudowy, jeśli została wydana zgodnie z planem lub w razie jego braku); 
  7. wyciągu z wykazu zmian gruntowych, jeśli działka powstała w wyniku podziału; wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej działek po podziale, decyzji zatwierdzającej podział, o ile została wydana;
  8. informację o wartości rynkowej działki i datę oraz warunki wydania działki.

Gdzie uzyskać dokumenty?

Dokumenty geodezyjne, czyli wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej można uzyskać w starostwie powiatowym właściwym dla położenia działki.

Po wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku należy się udać do urzędu gminy właściwego dla położenia działki. 

Zaświadczenie od Naczelnika Urzędu Skarbowego odbierzemy w urzędzie skarbowym właściwym dla położenia działki. 

  

Redakcja BD

fot. otwierająca: Basicdog / stock.adobe.com

Dodaj komentarz

time image
time image
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!