Jak ochronić przed szkodliwym promieniowaniem radonu z gleby do budynków?

Artykuł sponsorowany
Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Jak ochronić przed szkodliwym promieniowaniem radonu z gleby do budynków?

Radon, będąc w normalnych warunkach gazem, jest wszechobecny w naszym środowisku: w glebie, wodzie i powietrzu. Gaz ten jest bezbarwnym, bezwonnym radioaktywnym gazem szlachetnym o gęstości i 9,73 kg/m³ co sprawia że jest on 8 razy cięższy niż średnia gęstość gazów atmosferycznych. Jego pierwotnym źródłem radonu jest rad zawarty w skorupie ziemskiej.

aktualizacja: 2019-11-13 12:21:58

Radon w zamkniętych przestrzeniach takich jak domy może gromadzić się do bardzo wysokich stężeń. Najmocniejszym źródłem radonu w budynku jest podłoże pod i wokół niego. Badania przeprowadzone na terenach, na których spotykano bardzo wysokie stężenia radonu, wykazały, że prędkość wnikania tego gazu do wnętrza domu z podłoża jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za te stężenia.

W Polsce stężenie radonu w budynkach wynosi od kilkunastu do kilku tysięcy Bq/m3 w zależności od regionu, przy czym średnia dla Polski wynosi 32 Bq/m3. W skali kraju, odnosząc się do średniej, zagrożenie ludności od radonu nie stanowi poważnego problemu to jednak w skali lokalnej, może zaistnieć wysokie narażenie na promieniowanie, co w połączeniu z faktem w naszej strefie klimatycznej, gdzie spędzamy ok. 80% czasu w pomieszczeniach, zaczyna stanowić problem.

Wnikanie radonu do powietrza mieszkań odbywa się zarówno na drodze molekularnej dyfuzji atomów radonu z gleby, jak i efektu ssania wynikającego z niewielkiej różnicy ciśnień rzędu 2-3 Pa (tzw. efekt kominowy) między ciśnieniem panującym wewnątrz i na zewnątrz domu, spowodowanej różnicą temperatur i wiatr.

Radon przedostaje się do wnętrza budynku głownie poprzez pęknięcia, spoiny, otwory na instalacje i różnego rodzaju nieszczelności w fundamentach i podłogach budynku.
Radon przedostaje się do wnętrza budynku głownie poprzez pęknięcia, spoiny, otwory na instalacje i różnego rodzaju nieszczelności w fundamentach i podłogach budynku.

Dlatego najskuteczniejszą metodą jest uszczelnienie fundamentów, które obejmuje:

 • uszczelnienie wszelkich pęknięć i szczelin dylatacyjnych,
 • doszczelnienia w istniejących budynkach jak i na etapie budowy,

Zastosowanie specjalnych materiałów izolacyjnych - zastosowanie bariery mechanicznej w postaci szczelnej izolacji części podziemnej budynku. Podstawowymi materiałami stosowanymi do tego celu są folie z tworzy sztucznych z określonym współczynnikiem przenikania radonu, jak folia budowlana IZOVIL.

Jest to łatwa w montażu, elastyczna folia budowlana. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością na rozciąganie i rozdzieranie, co w połączeniu z jej radonoszczelnością i wodoszczelnością pozwala skutecznie chronić części budynku przed wilgocią i radonem. Występuje w 10 różnych gramaturach oraz szerokościach od 4 do 12 metrów. Zestawienie podstawowych właściwości produktu obrazuje tabela poniżej:

Zestawienie podstawowych właściwości folii budowlanej IZOVIL
Zestawienie podstawowych właściwości folii budowlanej IZOVIL
Badania laboratoryjne świadczące o radonoszczelności
Badania laboratoryjne świadczące o radonoszczelności

W odróżnieniu do folii budowlanych obecnych na rynku IZOVIL jest folią wprowadzoną na rynek wyrobów budowlanych według systemu oceny zgodności 2+, czyli z koniecznym udziałem jednostki certyfikującej Zakładową Kontrolę Produkcji. Jednostką certyfikującą produkt IZOVIL jest Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, który na podstawie corocznych auditów Zakładowej Kontroli Produkcji wydaje i/lub utrzymuje ważność posiadanego certyfikatu nr 1488-CPR-0050/Z. Folia budowlana IZOVIL oznakowana jest znakiem CE według obowiązującej normy zharmonizowanej. Dokumentem odniesienia jest norma PN-EN 13967:20012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych - Definicje i właściwości.

Zakładowa Kontrola Produkcji

Podstawowym zastosowaniem folii IZOVIL jest do stosowanie jej na podłogi lub pod podłogami, lub płytami posadowionymi w gruncie w celu zabezpieczenia przed wodą nie wywierającą ciśnienia hydrostatycznego, przechodzącą z gruntu do wnętrza. Może być również stosowana w ścianach. Ponadto może być wykorzystywana jako:

 • warstwa ochronna przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach podłóg i stropów,
 • warstwa poślizgowa w nawierzchni tarasów,
 • osłona elewacji, stolarki okiennej oraz połaci dachowych w czasie robót wykończeniowych,
 • czasowa, przenośna osłona stanowisk pracy, materiałów budowlanych itp.
 • warstwa ochronna przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, kurz itp.).

Folia budowlana IZOVIL spełnia definicję wyrobu w rozumieniu artykułu 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które są uwalniane w sposób zamierzony podczas normalnych i racjonalnych warunków stosowania. Zgodnie z art. 31 rozporządzenia REACH Karta Charakterystyki nie jest wymagana w celu wprowadzenia wyrobu do obrotu, transportu lub jego użytkowania. Zgodnie z naszą wiedzą i zapewnieniami naszych dostawców polimery oraz wszelkie dodatki wykorzystywane w produkcji wyrobu nie zawierają substancji (SVHC) z listy kandydackiej w stężeniu przekraczającym 0,1% wagowo.

Zobacz, jak odbywa się produkcja folii budowlanej IZOVIL

Dokumenty:

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 2/IZOVIL/2019
 • Atest higieniczny nr HK/B/0993/01/2015 wydany przez NIZP-PZH
 • Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr wg systemu oceny zgodności 2+ 1488-CPR-0050/Z
 • Informacja REACH

Warter Polymers Sp. z o.o. logo

warterpolymers.pl

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Rozwiązujemy problem wody w piwnicy
Rozwiązujemy problem wody w piwnicy
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze grudzień 2019 - styczeń 2020

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom listopad - grudzień 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2020

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2020

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny