PokażUkryj kategorie
Zobacz oferty produktowe firm
Rury i łączniki z tworzyw sztucznych

Klasyfikacja reakcji na ogień rur i kształtek PVC oraz CPVC NIBCO

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut 2021-07-30

Sztandarowym produktem firmy NIBCO są instalacje z tworzyw sztucznych PVC-U i PVC-C. Mają one wiele zalet wśród których na szczególną uwagę zasługują znakomite właściwości ognioodporne. Potwierdzeniem tych właściwości jest otrzymana przez systemy NIBCO klasyfikacja „Reakcji na ogień” zwana inaczej Euroklasą charakteryzująca bezpieczeństwo pożarowe wyrobów budowlanych.

Dostarcza ona informacji na temat zachowania się tych elementów pod wpływem ognia określając ich zapalność, rozprzestrzenianie się ognia z ich udziałem, wydzielanie ciepła, powstawanie płonących kropel i wytwarzanie dymu. Wszystkie te zjawiska mają bardzo duże znaczenie w przypadku wystąpienia pożaru, determinując jego dalszy przebieg.

Zasady klasyfikacji pod kątem reakcji na ogień oraz stosowane w niej znormalizowane metody badawcze są wspólne dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. W naszym kraju są one wyszczególnione i opisane w normie PN-EN 13501- 1 dotyczącej reakcji na ogień wyrobów budowlanych wraz z wyrobami wbudowanymi w elementy budowlane.

Zgodnie ze wspomnianą normą dla wyrobów budowlanych wyodrębniono 7 podstawowych klas reakcji na ogień wskazujących, czy i w jaki sposób materiał przyczynia się do rozwoju pożaru. Są to klasy: A1, A2, B, C, D, E, F (od najwyższej klasy A1 do najniższej F).

  • Najbezpieczniejszym jest wyrób oznaczony klasą A1, a następnie A2 i B. Wyroby przyporządkowane do klas C, D, E i F mogą doprowadzać do gwałtownego wybuchowego rozprzestrzeniania się ognia, dlatego też ich zastosowanie powinno być ograniczone.
  • Dodatkowo wprowadzono dwie klasy uzupełniające w zakresie wydzielania dymu (s1, s2 i s3) oraz w zakresie występowania płonących kropli/cząstek (d0, d1 i d2).

Rury i złączki PVC-U NIBCO w zakresie reakcji na ogień otrzymały klasyfikację: B - s2, d0. Raport klasyfikacyjny dla PVC-U NIBCO został wydany przez Zakład Badań Ogniowych ITB na podstawie badań zapalności od małego płomienia i testu SBI przeprowadzonych w Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach.

Rury i złączki PVC-C Flow Guard natomiast zostały zakwalifikowane do klasy: B - s1, d0. Klasyfikacji dokonał francuski Instytut Badawczy LNE w oparciu o taki sam rodzaj badań jak w przypadku PVC-U.

  • Klasa B oznacza, że wyrób tylko w sposób bardzo ograniczony może się przyczyniać do rozwoju pożaru. W klasie tej nie występuje zjawisko rozgorzenia.
  • Oznaczenie s1 oznacza niewielką ilość dymu wydzielanego pod wpływem pożaru, s2 natomiast daje informację o średniej emisji gazów ze spalania.
  • Klasa uzupełniająca d0 mówi o tym, że systemy PVC-C oraz PVC-U nie wytwarzają płonących kropli lub cząsteczek mogących powodować rozprzestrzenianie się ognia i poparzenia.

Uzyskana przez rury i złączki PVC-C oraz PVC-U NIBCO Euroklasa przekłada się na bezpieczeństwo pożarowe zarówno użytkownika, jak i samej budowli.

źródło i zdjęcia: NIBCO

Budujemy Dom lipiec - sierpień 2022

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze lipiec - sierpień 2022

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Wnętrza 2022

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska wrzesień 2022

Gardeners' World Edycja Polska

Czasopismo ogrodnicze - najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2022

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje

Dom Energooszczędny Vademecum 2022

Dom Energooszczędny Vademecum