PokażUkryj kategorie
Zobacz oferty produktowe firm
Rekuperatory

Jak rozplanować instalację systemu wentylacji?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut 2022-03-28

Zastanawiasz się nad montażem instalacji systemu wentylacji w swoim domu? Nie wiesz, jak go zaprojektować, i na co zwracać uwagę? Przeprowadzimy Cię przez proces planowania go krok po kroku.

Dobrze przemyśl miejsce położenia centrali wentylacyjnej

Lokalizacja centrali wentylacyjnej powinna być bardzo dokładnie przemyślana, tak żeby zapewniała jak najlepszą pracę układu wentylacji oraz wygodę użytkowników.

Centrala może znajdować się w pomieszczeniach technicznych, w piwnicy, na poddaszu lub w pomieszczeniach gospodarczych. Należy unikać lokalizacji centrali w pobliżu pomieszczeń, w których śpimy.

Wybierz, gdzie będą skrzynki rozdzielaczowe

Skrzynki rozdzielaczowe powinny być jak najbliżej centrali wentylacyjnej. Można zamontować je w posadzce (rozdzielacze kątowe) lub w pomieszczeniu (rozdzielacze proste).

Szczególnie wygodną lokalizacją skrzynek rozdzielaczowych jest poddasze. Łatwo wtedy dotrzeć z wentylacją do pomieszczeń na poddaszu użytkowym.

Zobacz, gdzie zamontować anemostaty i wywiewniki 

Nawiewniki oraz wywiewniki powinno się montować w taki sposób, żeby przepływające między nimi powietrze gwarantowało jego wymianę w całym budynku. Anemostaty najlepiej umieszczać jak najdalej od drzwi - wtedy powietrze będzie przepływało przez największą część domu.

Czerpnia oraz wyrzutnia mogą być zamontowane na dowolnej ścianie budynku, z zastrzeżeniem, że czerpnia nie może znajdować się od strony południowej. Odległość czerpni od wyrzutni powinna wynosić minimum 3 metry.

Zminimalizuj dźwięki wydawane przez system wentylacji

Hałas generowany przez system wentylacji w domu mieszkalnym jest istotnym parametrem oceny komfortu działania całego układu.

Projekt rozdziału powietrza do poszczególnych pomieszczeń powinien uwzględniać ich przeznaczenie i ze szczególną uwagą traktować sypialne, w których użytkownicy domu oczekują skutecznego wytłumienia hałasu, w odróżnieniu od łazienek, kuchni czy pomieszczeń technicznych.

Projekt wentylacji mechanicznej
Należy unikać lokalizacji centrali wentylacyjnej w pobliżu pomieszczeń, w których śpimy i odpoczywamy - dobry projekt zakłada umieszczenie jej w piwnicy, na poddaszu lub w pomieszczeniach gospodarczych

Ustal trasę przewodów 

Po wybraniu lokalizacji nawiewników i wywiewników oraz skrzynek rozdzielających, należy połączyć dane elementy przewodami elastycznymi. Dzięki niewielkim średnicom przewodów aeroVent, można je ukryć w posadzce, co sprawia, że planowanie trasy przewodów jest bardzo łatwe.

Należy jedynie uważać na krzyżowanie się przewodów w posadzce, np. nawiewnego z wywiewnym. Jeżeli rozkład nawiewników i wywiewników wymusza krzyżowanie się przewodów, należy je skrzyżować w technicznej części budynku, najlepiej jak najbliżej centrali wentylacyjnej.

Trzeba pamiętać o tym, żeby zamontowane drzwi w budynku posiadały szczeliny, tak by strumień powietrza mógł swobodnie przepływać i wentylować pomieszczenia nawet przy zamkniętych drzwiach.

Przykładowy projekt wentylacji
Przykładowy projekt wentylacji

Przekonaj się do projektowania w programach typu CAD

Jednym ze sposobów na rozrysowanie zaplanowanej instalacji jest wykonanie projektu w programie typu CAD. W tym celu można posłużyć się specjalnie przygotowanymi blokami poszczególnych elementów systemu aeroVent.

Bloki te obejmują cały typoszereg elementów, co pozwala na zaplanowanie całej instalacji w maksymalnie krótkim czasie. Dodatkowo, dzięki szczegółowym wymiarom, otrzymany projekt będzie możliwie zbliżony do warunków rzeczywistych. Przygotowane bloki można pobrać na stronie internetowej aeroVent.

Źródło i zdjęcia: aeroVent