Jak wybrać przydomową oczyszczalnię ścieków?

Artykuł promocyjny
Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Jak wybrać przydomową oczyszczalnię ścieków?

Należy wybrać oczyszczalnię, której wielkość, obsługa, przystosowanie do warunków gruntowo-wodnych i cena będą nam odpowiadać. Każde z tych zagadnień jest pojęciem mieszczącym w sobie dużo dodatkowych informacji, dlatego każde przeanalizujemy w osobnym akapicie.

aktualizacja: 2023-06-01 06:43:24

Czy wielkość przydomowej oczyszczalni ma znaczenie?

Niektórzy, twierdzą, że im większy zbiornik tym lepiej. Czy to prawda? Niekoniecznie, bo nie wszystkie dostępne na rynku urządzenia mają osadnik gnilny, w którym ścieki są przetrzymywane przez pewien czas, co powoduje nieprzyjemne zapachy. Niekiedy osadnik gnilny zajmuje więcej niż pół zbiornika oczyszczalni przydomowej, w takim układzie na bioreaktor, czyli część napowietrzaną zostaje mniej niż połowa całkowitej objętości oczyszczalni. Jeżeli wybieramy oczyszczalnię taką jak urządzenia dostępne w technologii VH, czyli oczyszczalnie przepływowe bez osadnika gnilnego, to nie pojemność zbiornika a przepustowość dobowa będzie dla nas wyznacznikiem.

Ogromnym plusem oczyszczalni działających w technologii osadu czynnego są ich wymiary i wysoka skuteczność oczyszczania ścieków. Kompaktowa oczyszczalnia, składająca się z jednego zbiornika podzielonego na komory będzie zajmowała mniej miejsca na działce. Przełoży się to oczywiście na mniejsze koszty montażu i atrakcyjniejszą cenę samego urządzenia.

Brak osadnika gnilnego to także bezzapachowa praca oczyszczalni. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu tlenowej metody oczyszczania ścieków, ścieki trafiające do oczyszczalni VH są już na pierwszym etapie napowietrzane. Eliminuje to możliwość gnicia nieczystości pochodzących z domowej kanalizacji i powstawania szkodliwych i drażniących nos gazów. Pracująca biologiczna oczyszczalnia VH posiada co prawda zapach, ale nie jest on nieprzyjemny. Jest to zapach osadu czynnego, czyli mikroorganizmów oczyszczające ściek i przypomina on neutralny zapach ziemi.

Wracając do wymiarów, to najważniejszym parametrem biologicznej oczyszczalni jest średnia przepustowość dobowa. Jest to miara jaką określa się ilość ścieków, jakie w ciągu jednej doby przydomowa oczyszczalnia może skutecznie oczyścić. Na tej podstawie dobiera się wielkość urządzenia. W pierwszej kolejności powinniśmy podać producentowi lub instalatorowi ilość osób, które będą korzystały z przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków.

Biologiczna oczyszczalnia VH6 Premium w trakcie eksploatacji

Na czym polega obsługa przydomowej oczyszczalni?

Obsługa przydomowej oczyszczalni polega głównie na sprawdzaniu jej stanu, kontroli wizualnej lub wykonaniu pomiaru ilości osadu czynnego. Pomiar wykonuje się za pomocą testu sedymentacyjnego, którego wykonanie pokazuje załączony poniżej film. Podczas testu możemy też zaobserwować klarowność (jakość) oczyszczonych ścieków. Obsługa przydomowej oczyszczalni to również odpompowanie nadmiaru osadu czynnego średnio raz do roku. W tym celu wzywa się wóz asenizacyjny.

Jak sprawdzić czy oczyszczalnia ścieków działa prawidłowo? Badanie osadu, test sedymentacyjny

Zaletą oczyszczalni VH jest możliwość zmiany parametrów pracy urządzenia np. ilości tlenu lub przepływu cieczy pomiędzy komorami oczyszczalni (recyrkulacja osadu czynnego). Jeżeli zakupimy urządzenia z ograniczoną do minimum ilością elektroniki, to pewne rzeczy sami będziemy w stanie zmieniać, co przełoży się na oszczędności. Zmiany takie powinny być prowadzone po konsultacji z serwisem Eko House.

Urządzenia w których sterowanie jest bardziej rozbudowane są mniej przyjazne dla użytkownika. Elektroniczny sterownik, często zabezpieczony kodem, będzie wymagał od użytkownika wezwania płatnego serwisu na miejsce. Dodatkowo sterowniki, elektrozawory czy pompy zamontowane wewnątrz oczyszczalni często ulegają awariom.

Test sedymentacyjny ilustrujący jakość oczyszczonych ścieków i ilość osadu czynnego.
Test sedymentacyjny ilustrujący jakość oczyszczonych ścieków i ilość osadu czynnego.

Warunki gruntowo-wodne a możliwość zamontowania oczyszczalni przydomowej

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH może być montowana w każdych warunkach gruntowo-wodnych. O czym należy pamiętać instalując oczyszczalnię? Należy pamiętać o odpowiednim montażu zbiornika oczyszczalni i wyborze stosownego do warunków sytemu odprowadzania wody pościekowej (oczyszczonych ścieków). Słaba przepuszczalność gruntu lub wysokie wody gruntowe mogą wyeliminować możliwość zagłębienia systemu odprowadzania oczyszczonych ścieków w gruncie, determinując tym samym wybór rozsączania napowierzchniowego, lub ich retencjonowanie w szczelnym zbiorniku i wykorzystywanie do nawadniania ogrodu.

Zróżnicowanie cenowe przydomowych oczyszczalni, czym jest uwarunkowane?

Zróżnicowanie cenowe przydomowych oczyszczalni ma związek z technologią w jakiej pracuje urządzenie. Oczyszczalnie biologiczne będą różnić się cenowo od oczyszczalni ekologicznych, czyli drenażowych, których technologia jest przestarzała. Parametry redukcji zanieczyszczeń w ściekach w oczyszczalni drenażowej są też niewystarczające by móc ubiegać się o dotację na zakup i budowę przydomowej oczyszczalni. Dotacje udzielane są tylko na oczyszczalnie biologiczne.

Szukając dla siebie oczyszczalni nie należy porównywać oczyszczalni drenażowych bez napowietrzania z oczyszczalniami biologicznymi gdzie to napowietrzanie występuje. Te technologie różnią się skutecznością i możliwościami montażu - oczyszczalnia drenażowa (ekologiczna) może być montowana wyłącznie w miejscach, gdzie są dobre warunki gruntowe (np. w przeważającej części występuję grunty piaszczyste).

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków różnią się ceną i mogą kosztować od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych i działać w różnych technologiach. Mimo zróżnicowania technologii w jakiej pracuje dane urządzenie wszystkie oczyszczalnie biologiczne działają na zasadzie hodowli mikroorganizmów w bioreaktorze, tak jest w przypadku obróbki ścieków w technologii osadu czynnego, złóż fluidalnych czy tarcz obrotowych.

Biologiczne oczyszczalnie VH to produkty docenione przez Konsumentów z całej Polski, potwierdzeniem tego są dwie prestiżowe nagrody, czyli Srebrny Laur Konsumenta 2022 i Złoty Laur Konsumenta 2023 w kategorii jakość i innowacyjność branży budowlanej (biologiczne oczyszczalnie ścieków).

Bio oczyszczalnie VH są przystępne cenowo i nie zrujnują Twojego portfela, dlatego już dzisiaj warto przyjrzeć się im bliżej. Zakup i montaż biologicznej oczyszczalni VH6 PREMIUM albo VH6 LIGHT (od 2 do 6 osób) to kwota nie przekraczająca 18 tys. złotych brutto, a ceny samych urządzeń zaczynają się już od 7100 zł. Koszty można zredukować montując oczyszczanie samodzielnie, nie tracąc przy tym 15-letniej gwarancji na oczyszczalnię ścieków.


ekohouse-oczyszczalnie.pl

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły