Zamiana kopciucha na powietrzną pompę ciepła

Artykuł promocyjny
Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Zamiana kopciucha na powietrzną pompę ciepła

Modernizacja instalacji c.o., wymiana systemu ogrzewania w domu to zadania, które wykonujemy raz na kilka czy kilkanaście lat. Konsekwencje tej decyzji odczuwamy jednak każdego dnia. Dlatego decydując się na wybór źródła ciepła w domu powinniśmy myśleć długofalowo i potraktować to jako dobrą inwestycję. Komfort, bezpieczeństwo, troska o czyste zdrowe powietrze, o zdrowie naszych bliskich i oszczędność. Wszystko to powinien zapewnić nowoczesny system ogrzewania.

aktualizacja: 2021-04-28 11:31:49

Takim rozwiązaniem jest właśnie powietrzna pompa ciepła. Kalkulację korzyści z wyboru tego eko rozwiązania, porównanie wybranych systemów ogrzewania i co równie ważne zestawienie rocznych kosztów użytkowania przedstawia Doradca ds. pomp ciepła Galmet - Paweł Kurek.

Paweł Kurek (krajowy doradca ds. pomp ciepła Galmet): Połączenie powietrznej pompy ciepła w jedną instalację z tradycyjnymi grzejnikami to bardzo popularne rozwiązanie, szczególnie atrakcyjne w modernizowanych budynkach. Często nie ma w nich możliwości zastosowania ogrzewania podłogowego, a właściciel chciałby wykorzystać możliwości nowoczesnego urządzenia zasilanego OZE, jakim jest powietrzna pompa.

Aby lepiej wyjaśnić zasadę działania pompy ciepła i umożliwić porównanie z innymi źródłami ciepła skorzystamy z kalkulacji dla budynku wzorcowego jaki najczęściej podlega takim modyfikacjom. Zacznijmy od przedstawienia założeń projektowych i parametrów charakterystycznych dla danego budynku.

Parametry instalacji i założenia projektowe podajemy w tabeli (Tab. 1).

Specyfikacja

Parametr

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń

120 m2

Zapotrzebowanie cieplne budynku (wartość z projektu lub audytu zgodnie z normą PN–EN 12831)

6 kW

Liczba mieszkańców

4

Zapotrzebowanie dobowe na ciepłą wodę

200 l

Instalacja ogrzewania grzejnikowego bez dodatkowej regulacji

100%

Maksymalna projektowa temperatura zasilania

50°C

Maksymalna projektowa temperatura powrotu

40°C

Lokalizacja: strefa klimatyczna

II

Temperatura zadana pomieszczeń

20°C

Temperatura c.w.u.

50°C

Cena energii elektrycznej

0,6 zł/kWh

 Tab. 1 - Założenia projektowe i parametry przyjęte w obliczeniach

A jakie urządzenia wchodzą tym razem w skład systemu grzewczego?

Do wyliczeń przyjęliśmy następujący wariant instalacji:

  • Airmax2 12 GT – pompa ciepła powietrze-woda w klasie energetycznej A++, nominalnej mocy grzewczej 11 kW i COP na poziomie 4,72 (przy A7W35, zgodnie z normą EN 14511);
  • Zbiornik SGW(S) Maxi 300 Galmet – ekonomiczny wymiennik c.w.u. o poj. nominalnej 300 l przeznaczony do pomp ciepła
  • Instalacja grzewcza wypełniona wodą, więc konieczne jest zastosowanie pośredniczącego wymiennika;
  • Bufor c.o. SG(B) 400 o powiększonej wężownicy spiralnej przeznaczony do pomp ciepła - zbiornik pełniący w instalacji funkcję wymiennika pośredniczącego. Bufor ten zawiera wężownicę o dużej powierzchni, która pełni rolę wymiennika glikol/woda. Przy zastosowaniu instalacji grzejnikowej zaleca się stosowanie bufora w układzie z pompą ciepła, ze względu na niską bezwładność cieplną grzejników (brak bufora powodowałby częste załączenia pompy ciepła, co wpływałoby na szybsze jej zużycie).
Pompa ciepła Airmax2
Pompa ciepła Airmax2

W tym układzie instalacja będzie wypełniona dwoma różnymi czynnikami. Z czego to wynika?

Pompa ciepła Airmax2 instalowana jest na zewnątrz budynku zatem obecność wody grzewczej w instalacji po stronie zewnętrznej mogłaby w przypadku jej zamarznięcia doprowadzić do uszkodzenia instalacji lub/i urządzenia. Z tego powodu w części instalacji łączącej pompę ciepła z instalacją wewnątrz budynku stosowany jest czynnik, który nie zamarznie. Czynnikiem tym jest glikol, dla którego temperatura krzepnięcia wynosi co najmniej -30°C. Glikolem można wypełnić jednak również całą instalację wewnętrzną, w tym grzejniki.

W sytuacji, gdy instalacja grzewcza wewnątrz budynku zostanie wypełniona wodą, zachodzi konieczność zastosowania wymiennika pośredniczącego, który zapewni przekazanie energii cieplnej na styku glikol - woda. Wymiennikiem pośredniczącym może być wymiennik płytowy - tu odpowiedni będzie model SWEP 60.

Można zastosować również bufor c.o. z wężownicą o powiększonej powierzchni wymiany ciepła, łączący w sobie funkcję bufora i wymiennika: SG(B) 400 (nr kat. 71-404100N).

Rys. 1 - Zbiornik buforowy SG(B) 400 z maksymalnie dużą wężownicą spiralną
Rys. 1 - Zbiornik buforowy SG(B) 400 z maksymalnie dużą wężownicą spiralną
Rys. 2 - Zastosowanie wymiennika pośredniczącego w postaci zbiornika buforowego
Rys. 2 - Zastosowanie wymiennika pośredniczącego w postaci zbiornika buforowego

Nawet z wymiennikiem pośredniczącym pomiędzy pompą ciepła powietrze-woda, a grzejnikami instalacja i tak jest prostsza niż w przypadku układu z gruntową pompą ciepła wewnątrz budynku.

W systemie z powietrzną pompą ciepła nie zachodzi konieczność wykonania dolnego źródła, tak jak w przypadku gruntowych pomp ciepła. Dolne źródło dla pompy ciepła powietrze-woda to powietrze atmosferyczne. Żeby pompa mogła z niego odpowiednio korzystać należy jedynie odpowiednio ustawić urządzenie przy budynku, pamiętając o zachowaniu odpowiednich odległości od otaczających elementów.

Jakie jeszcze założenia przyjmujemy dla naszej instalacji grzewczej?

Podstawowe znaczenie ma łączne zapotrzebowanie cieplne na cele c.o. i c.w.u. które ma zapewnić źródło ciepła. Szacowane wartości dla naszego budynku wzorcowego podajemy w tabeli (Tab. 2).

Zapotrzebowanie ciepła

Ogrzewanie
w kWh

Ciepła woda
w kWh

Suma
w kWh

Pompa ciepła

8893

3363

12256

Drugie źródło ciepła

0

0

0

 Tab. 2 - Łączne zapotrzebowanie cieplne na cele c.o. i c.w.u. w budynku

Zwróćmy uwagę, że mimo zastosowania powietrznej pompy ciepła wg symulacji nie zachodzi konieczność dogrzewania dodatkowym źródłem np. w postaci grzałki elektrycznej. Aspekt ten jest uzależniony od przyjętej w doborze temperatury biwalencyjnej oraz temperatur panujących w danej lokalizacji. W analizowanym doborze budynek zlokalizowany jest w II strefie klimatycznej, a dokładnie we Wrocławiu.

W ciągu roku łączna ilość energii cieplnej potrzebnej w tym budynku wyniesie zatem 12 256 kWh.

Do wyprodukowania niezbędnej ilości energii cieplnej, czyli 12 256 kWh pompa ciepła Airmax2 12GT pobierze następującą ilość energii elektrycznej:

  • do ogrzania budynku: 2 578 kWh/rok,
  • do przygotowania c.w.u.: 1 032 kWh/rok.

Łączny koszt takiego ogrzewania otrzymamy mnożąc obliczoną zużywaną ilość energii elektrycznej przez cenę 0,6 zł/kWh.

Roczne koszty energii elektrycznej wyniosą zatem 2 166 zł brutto.

To bardzo efektywne rozwiązanie. Należy zwrócić uwagę, że sumaryczny czas pracy pompy ciepła dla ogrzewania budynku to tylko 1 047 godzin w roku, a czas pracy na potrzeby przygotowania ciepłej wody to zaledwie 347 godzin w roku.

Porównajmy to rozwiązanie do innych źródeł ciepła.

Porównanie kosztów ogrzewania dla różnych sposobów zasilania instalacji grzewczej pokazujemy na wykresie nr 1.

 

Wykres 1 - Porównanie kosztów ogrzewania (w zależności od przyjętych cen nośników energii) dla różnych sposobów zasilania instalacji grzewczej
Wykres 1 - Porównanie kosztów ogrzewania (w zależności od przyjętych cen nośników energii) dla różnych sposobów zasilania instalacji grzewczej

Pompa ciepła wypada ewidentnie najlepiej.

Wyraźnie widać, że w przypadku wykorzystania powietrznej pompy ciepła do ogrzewania domu koszty eksploatacyjne są najniższe. Wyniki obliczeń potwierdzają, że system z pompą ciepła Airmax2 (c.o. i c.w.u.), w stosunku do konwencjonalnych źródeł zasilania budynku w energię cieplną, jest zdecydowanie najtańszy w użytkowaniu. Jest też rozwiązaniem bezobsługowym.

A jak to wygląda w porównaniu do systemu z gruntową pompą ciepła?

Analizując dane, które uzyskaliśmy w innych układach można stwierdzić, że rozwiązaniem jeszcze tańszym w eksploatacji jest pompa gruntowa, która stanowi najtańsze źródło ogrzewania, jednak wiąże się z wyższym kosztem inwestycyjnym. W każdym indywidualnym przypadku należy jednak przeanalizować sytuację i wybrać optymalne rozwiązanie pod kątem inwestycyjnym i eksploatacyjnym.

Nie ma też dużej różnicy kosztów eksploatacji systemu z ogrzewaniem podłogowym, a tym z tradycyjnymi grzejnikami...

Ogrzewanie grzejnikowe wymaga wyższych temperatur zasilania w stosunku do podłogowego, co skutkuje nieco niższym sezonowym współczynnikiem efektywności pompy ciepła. Im wyższa jest temperatura górnego źródła w pompie ciepła (instalacji wewnątrz budynku), tym niższa efektywność pracy, stąd najlepszym dla pompy ciepła systemem ogrzewania jest ogrzewanie podłogowe (niskotemperaturowe). Różnice w kosztach eksploatacyjnych między systemem nisko-, a wysokotemperaturowym nie są jednak duże. Dla systemu grzejnikowego uzyskaliśmy w teście koszty roczne na poziomie 2 166 zł, natomiast w porównaniu, gdzie analizowana była analogiczna instalacja z ogrzewaniem podłogowym, kwota ta wyniosła 1 859 zł.

Pompa ciepła Airmax2
Pompa ciepła Airmax2

Różnica wynosi zaledwie 307 zł.

Zatem inwestor, który zdecyduje się na budowę domu i zastosowanie grzejników lub modernizację istniejącej instalacji bez problemu może zastosować również pompę ciepła, gdyż jest to bardzo efektywne i tanie w eksploatacji rozwiązanie. Należy tu też wspomnieć o wyjątkowym komforcie użytkowania tego ekologicznego rozwiązania. Pełną kontrolę nad pompą ciepła Airmax2 zapewnia nam nie tylko specjalny serwis www, ale także intuicyjna aplikacja. Warto też pamiętać, że cała wytwarzana przez omawianą pompę ciepła energia cieplna pochodzi ze źródeł odnawialnych co pozytywnie wpływa na środowisko, w którym żyjemy.

Każdy inwestor może liczyć na bezpłatną pomoc ekspertów Waszego Centrum w odpowiednim zaplanowaniu inwestycji?

Tak. Klienci zawsze mogą liczyć na pomoc specjalistów Krajowego Centrum Doradztwa Techniki Grzewczej w doborze, konfiguracji i dopasowaniu urządzeń grzewczych do konkretnego budynku, wybranego systemu i istniejącej infrastruktury. Zawsze staramy się przedstawić komplet informacji, które mogą być pomocne klientom. Pomagamy nie tylko wybrać, skonfigurować i określić koszty eksploatacji systemu, ale również znaleźć autoryzowanego instalatora, a nawet źródła finansowania i dofinansowania inwestycji, np. w ramach samorządowych i wojewódzkich programów dotacyjnych. Pompy ciepła Airmax2 objęte są również ogólnopolskim programem dotacji „Czyste Powietrze”. W ramach programu dotowany jest m.in. zakup i montaż pompy ciepła typu Airmax2 6 – 30 GT wraz z osprzętem w wysokości do 60% faktycznie poniesionych kosztów.

W przypadku zapytań o dobór pompy ciepła, korzyści z jej użytkowania i potencjalne oszczędności prosimy o kontakt.

mgr inż. Paweł Kurek
Krajowy doradca ds. pomp ciepła
kom. +48 77 403 45 60
pompyciepla@galmet.com.pl

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość kriss

06 Sty 2021, 15:15

Artykuł ze skrajnie optymistycznym nastawieniem. Założenia skrajnie optymistycznie aby osiągnąć wynik pozytywny. Założona temperatura w pomieszczeniach 20 stopni? Hmm Najczęściej taka średnia temperatura to 23 stopnie a to spora różnica. Przykład podany dla Wrocławia zapewne ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Dom energooszczędny (fotowoltaika - pompa ciepła - rekuperacja - klimatyzacja)
Dom energooszczędny (fotowoltaika - pompa ciepła - rekuperacja - klimatyzacja)
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze wrzesień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom lipiec - sierpień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje