Zostań w domu, zamów taniej!
Nie wychodź z domu i zamów online swoje ulubione pisma 20% taniej. Skorzystaj z kodu rabatowego: czytajwdomu

Czy systemy odprowadzania spalin z tworzyw sztucznych to dobry pomysł?

Artykuł sponsorowany
Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Czy systemy odprowadzania spalin z tworzyw sztucznych to dobry pomysł?

Dynamiczny rozwój w ostatnich dziesięcioleciach branży chemicznej spowodował, że nie ma praktycznie dziedziny życia, gdzie nie mielibyśmy do czynienia z produktami wykonanymi z tworzywa sztucznego lub ze znaczącym jego udziałem.

aktualizacja: 2020-11-17 09:25:33

Ekspansja tworzyw sztucznych nie ominęła również branży techniki grzewczej. Już przed wieloma laty wkroczyła ona, wprawdzie na ograniczoną skalę, do jednostek grzewczych i na szerszą, w ostatnich latach, wraz z wprowadzaniem nowoczesnych kotłów kondensacyjnych, do systemów odprowadzania spalin.

Kraje o ugruntowanych zasadach przestrzegania prawa dostosowały najpierw swoje przepisy a dopiero po ich wprowadzeniu zezwoliły, na zgodne z tymi zasadami, stosowanie tworzyw sztucznych w technice grzewczej.

Wprawdzie każdy kraj wprowadził indywidualne rozwiązania, często z licznymi ograniczeniami, jest jednak faktem, że tworzywa sztuczne zostały dopuszczone do użytku w sposób absolutnie zgodny z prawem.

Polska niestety podążyła własną drogą, nie zakazującą wprowadzania do oferty handlowej firm z branży techniki grzewczej systemów odprowadzania spalin z tworzyw sztucznych, ale też nie ustanawiając pakietu przepisów dopuszczających w sposób nie budzący wątpliwości takie rozwiązania do użytku.

A jak wyglądają fakty?

Krajowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w odniesieniu do kominów i systemów kominowych określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065), gdzie w § 266 w punkcie 1 jest jednoznacznie określone, że:

  • § 266 1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych.

Natomiast w punkcie 2 § 266 jest określone zalecenie dotyczące wymagań, jakie powinny spełniać przewody kominowe pod względem zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego.

  • § 266 2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów tj. normy PN-B-02870.

I oba te wymagania powinny być spełnione łącznie przez system odprowadzania spalin.

Interpretując przytoczone krajowe przepisy bezpieczeństwa pożarowego, odnoszące się do budynków i budowli należy podkreślić, że kominy i systemy kominowe powinny być wykonane z wyrobów nie biorących udziału w rozwoju pożaru w żadnej fazie lub w warunkach pożaru rozwiniętego nie wpływających istotnie na zwiększenie obciążenia ogniowego i rozwój pożaru oraz charakteryzujących się brakiem możliwości występowania płonących kropli i/lub cząstek.

Wymaganiom tym odpowiadają metalowe kominy i systemy kominowe zakwalifikowane do klasy A jako materiały niepalne. Kominy metalowe jako jedyne rozwiązanie nowoczesnych systemów kominowych dają gwarancję wieloletniego użytkowania porównywalnego z trwałością budynku i budowli w okresach między kapitalnymi remontami.

System kominowy ze stali nierdzewnej WADEX

W przypadku stosowania kominów z tworzyw sztucznych producenci udzielają gwarancji na okres nie dłuższy niż 10 lat. Dodatkowo kominy z tworzyw sztucznych podczas użytkowania ulegają degradacji a w szczególności:

  • mechanicznej - naprężenia montażowe systemu kominowego,
  • termicznej - wpływ temperatury spalin,
  • środowiskowej - lotne składniki spalin takie jak: CO, CO2, NOx, N2O, SO2, lotne nie metanowe związki organiczne,
  • hydrolitycznej - roztwór wodny kondensatu ze spalin.

W świetle przytoczonych powyżej faktów należy sobie zadać pytanie, jak zostało ukształtowane prawo w innych krajach, skoro są tam stosowane w sposób legalny systemy odprowadzania spalin z tworzyw sztucznych.

Podstawowym wymaganiem dla wyrobów budowlanych jest bezpieczeństwo pożarowe. I w tym zakresie prawodawstwo w krajach Unii Europejskiej nie jest jednolite. Unia Europejska nie wypracowała dla wszystkich krajów dokumentu w formie normy zharmonizowanej lub przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa pożarowego wyrobów budowlanych. W związku z tym na obszarze Unii Europejskiej obowiązują przepisy krajowe, oddzielnie sformułowane dla każdego kraju. Wynikają one z reguły z tradycji w budownictwie, zasad projektowania, kultury pracy i montażu a także skutecznej organizacji organów przestrzegania obowiązującego porządku prawnego.

W Polsce, mimo że z uwagi na obowiązujący porządek prawny kominów z tworzyw sztucznych nie powinno się stosować, to praktyka dnia codziennego jest zupełnie inna. Oferują je firmy/producenci działający na rynku polskim w sposób jak najbardziej zgodny z prawem i montuje cała rzesza firm instalatorskich. I to za aprobatą organów nadzoru budowlanego.

System kominowy ze stali nierdzewnej WADEX
System kominowy ze stali nierdzewnej WADEX

Jakie jest wyjście z tej sytuacji?

Jedynie współdziałanie producentów urządzeń grzewczych oraz systemów odprowadzania spalin (nie tylko z tworzyw sztucznych) we współpracy z organami administracji państwowej, kreującymi prawo, może doprowadzić do osiągnięcia wspólnego celu - zapewnienia bezpieczeństwa przy jednoczesnej optymalizacji warunków pracy układu kocioł-komin w pełnej zgodności z obowiązującym prawem.

Należy podkreślić, że aktualnie obowiązujące przepisy krajowe nie są ani bardziej restrykcyjne ani mniej logiczne od tych, jakie obowiązują w krajach Unii Europejskiej. W wielu aspektach odpowiadają one polskim warunkom organizacji procesu inwestycyjnego oraz specyficznej rzetelności wykonywania usług.

To, że coraz bardziej powszechnie następuje lekceważenie obowiązującego prawa tak przez producentów systemów kominowych z tworzywa sztucznego jak też dystrybutorów i firmy instalatorskie, stanowi bardzo poważne zagrożenie dla użytkowników takich instalacji. I wytłumaczenie, że w innych krajach taka instalacja jest dopuszczona do użytku, nie jest żadnym wytłumaczeniem. A wręcz obciążeniem.

Tylko zmiana obowiązujących w tym zakresie przepisów może zabezpieczyć, przede wszystkim użytkowników takich instalacji, przed konsekwencjami, nie tylko prawnymi.

Jak najbardziej naganny jest fakt tolerowania instalacji odprowadzenia spalin z tworzyw sztucznych przez organy Nadzoru Budowlanego. I nie ma tu znaczenia opinia, że są to instalacje w pełni bezpieczne. Nadzór Budowlany został powołany do kontroli przestrzegania prawa a nie do tworzenia prawa.

I na koniec istotna uwaga

Świat podąża z coraz większą determinacją w kierunku technologii/wyrobów biodegradowalnych. Kary za ich lekceważenie mogą być w najbliższym czasie bardzo dotkliwe. Na pewno tworzywa sztuczne do takich materiałów nie należą.

Trwałość systemu odprowadzenia spalin ze stali nierdzewnej, przy właściwym użytkowaniu, można określić na dziesiątki lat. Trwałość systemu z tworzywa sztucznego liczona jest w pojedynczych latach. I po jego technicznej degradacji z odpadami coś trzeba zrobić.

Polska rozpoczęła ofensywę na rynku tworzyw sztucznych wiele lat za późno. I to bez uregulowań prawnych. Inne kraje już powracają na dużą skalę do stali nierdzewnej.

Nie jest intencją autora niniejszego artykułu podważanie bezpieczeństwa użytkowania instalacji z tworzywa sztucznego. Jest jedynie podkreśleniem, że ich stosowanie jest w dalszym ciągu w Polsce prawnie zabronione.

Należy również mieć świadomość, że użytkownik instalacji z tworzywa sztucznego jest pozbawiony jakiejkolwiek ochrony prawnej w przypadku awarii takiego systemu.

Logo WADEX
www.wadex.pl

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Jak palić w kominku, kozie grzewczej, piecu? Palenie od góry
Jak palić w kominku, kozie grzewczej, piecu? Palenie od góry
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Budujemy Dom
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2020

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2020

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2020

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze listopad 2020

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom październik 2020

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje