Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
aktualizacja: 2008-01-10 10:10:27
Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Ustawa Prawo budowlane wyodrębniła 2 obszary w administracji publicznej działającej w sferze budowlanej...

Ustawa Prawo budowlane wyodrębniła 2 organy w administracji publicznej działającej w sferze budowlanej:

 • organy administracji architektoniczno-budowlanej (starosta, wojewoda i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego),
 • organy nadzoru budowlanego (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wojewoda przy współpracy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego).

Ze względu na hierarchię „ważności” administracji publicznej w budownictwie można wyodrębnić 3 szczeble:

 • powiatowy (starosta, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego),
 • wojewódzki (wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego),
 • centralny (Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego).

Osoby reprezentujące organy nadzoru budowlanego mają prawo wstępu do obiektu budowlanego, jak również na teren budowy. Podczas wykonywania takich czynności niezbędna jest obecność inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osoby przez nich upoważnionej.

Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach czynności kontrolne mogą być dokonywane w obecności osoby pełnoletniej przywołanej do uczestnictwa w danej czynności.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach budowlanych /na podstawie ustawy Prawo budowlane i o wyrobach budowlanych/.

W szczególności do jego zadań należy:

 • pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego
 • kontrolowanie organów administracji architektoniczno–budowlanej i nadzoru budowlanego
 • prowadzenie rejestrów: osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych, ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej
 • prowadzenie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych wyrobów budowlanych, oraz prowadzenie postępowań w sprawie wprowadzenia do obrotu.

Instancyjność – relacje między organami

Nadzór nad organami nadzoru budowlanego sprawują:

 • nad powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego:

–  rada powiatu, która jest właściwa do rozpatrywania skarg na powiatowego inspektora nadzoru budowlanego – jako osoby będącej kierownikiem powiatowej inspekcji, jeżeli natomiast skarga dotyczy powiatowego inspektora, jako organu administracji publicznej, działającego w określonym postępowaniu administracyjnym, jak również obsługującego go powiatowego inspektoratu – właściwy jest wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

–  wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, który jako organ wyższego stopnia sprawuje nadzór nad właściwym poziomem merytorycznym prac powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,

–  starosta, będący zwierzchnikiem administracji zespolonej w powiecie oraz pełniący w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego funkcję pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.

 • nad wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego:

–  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który jako organ wyższego stopnia sprawuje nadzór nad właściwym poziomem merytorycznym prac wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego oraz nadzoruje jego działalność,

–  wojewoda, będący zwierzchnikiem administracji zespolonej w województwie oraz pełniący w stosunku do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego funkcję pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.

Nadzór nad działalnością organów administracji architektoniczno-budowlanej sprawują:

 • nad starostą

–  wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, który sprawuje kontrolę nad jego działalnością wynikającą ze stosowania ustawy – Prawo budowlane,

–  wojewoda, który jako organ wyższego stopnia sprawuje nadzór nad właściwym poziomem merytorycznym prac,

 • nad wojewodą

–  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego sprawuje kontrolę nad jego działalnością wynikającą ze stosowania ustawy Prawo budowlane oraz właściwym poziomem merytorycznym prac w tym zakresie.

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość hero

17 Mar 2011, 10:27

Całkiem na temat..

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze grudzień 2019 - styczeń 2020

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom listopad - grudzień 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2020

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2020

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny