Instalacja gazowa krok po kroku

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Instalacja gazowa krok po kroku

Instalacja gazowa zapewnia wygodę i komfort. Jednocześnie współczesne instalacje uznawane są za bardzo bezpieczne, które przy właściwej eksploatacji nie stwarzają ryzyka wybuchu. Oczywiście taka instalacja musi być dobrze wykonana i posiadać odbiór wykonany przez zakład gazowy. Co warto wiedzieć na temat formalności i kosztów inwestycji?

aktualizacja: 2022-11-30 06:23:54
Czego dowiesz się z artykułu?
  • Jak wykonać projekt i uzyskać pozwolenie?
  • Jak wygląda budowa instalacji gazowej?
  • Kiedy należy podpisać umowę z dostawcą gazu?
  • Kiedy następuje uruchomienie dostaw gazu?
  • Z jakich materiałów wykonana jest instalacja gazowa?
  • Jakie są zasady bezpieczeństwa?
  • Jak wygląda odbiór instalacji gazowej?
  • Jakie są prawa i obowiązki dostawcy oraz użytkownika?

Wykonanie instalacji gazowej w domu musi przebiegać zgodnie z zasadami. W żadnym wypadku nie ma od nich odstępstwa, wszak bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Czas poznać wszystkie kroki.

Krok 1 - projekt i pozwolenie

Oczywiście instalacja gazowa nie może być budowlaną samowolą. Konieczny jest projekt instalacji gazowej, który musi być wykonany wyłącznie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Tylko wtedy macie pewność, że projekt jest dobrze wykonany.

Koniecznie przed budową instalacji gazowej należy uzyskać pozwolenie na budowę wraz ze schematem wewnętrznym instalacji gazowej. Jeżeli macie już wybudowany dom i chcecie wybudować w nim instalację gazową, to trzeba ten fakt zgłosić, następnie uzyskać pozwolenie i oczywiście zlecić wykonanie projektu specjaliście.

Przy składaniu wniosku należy dołączyć projekt, którego cena waha się w granicach od 500 do 1500 zł w zależności od miasta. Trzeba też posiadać pozytywną opinię kominiarską, mapę poglądową, a także oświadczenie o prawie do dysponowania daną nieruchomością.

Krok 2 - budowa instalacji gazowej

Już wspominaliśmy, że budowa instalacji gazowej musi być wykonana przez specjalistę, który posiada właściwe uprawnienia. Informacje o instalacji gazowej muszą znaleźć się w dzienniku budowy.

Jednocześnie po zakończeniu budowy instalacji gazowej musi zostać przeprowadzona próba szczelności. Tę próbę przeprowadza osoba posiadająca właściwe kwalifikacje w obecności kierownika budowy oraz odbiorcy gazu, który otrzymuje właściwy protokół.

Krok 3 - umowa z dostawcą gazu

Każdy inwestor musi podpisać umowę z dostawcą gazu. Aby to zrobić trzeba najpierw złożyć właściwy wniosek w biurze obsługi klienta. Można też wysłać wniosek pocztą czy też mailem.

Po podpisaniu umowy uzyskamy informację, kiedy taka instalacja zostanie wykonana. Trzeba liczyć się z tym, że niejednokrotnie czas oczekiwania jest naprawdę długi i może wynosić nawet kilka miesięcy. Po wykonaniu instalacji zostanie zamontowany gazomierz.

Każdy inwestor musi podpisać umowę z dostawcą gazu.
Każdy inwestor musi podpisać umowę z dostawcą gazu. (fot. Pixabay)

Krok 4 - uruchomienie dostaw gazu

Następnym etapem budowy jest uruchomienie dostaw gazu. Ten etap zacznie się dopiero w momencie, gdy okażemy dostawcy odpowiednie dokumenty powykonawcze.

Do takich dokumentów należą: projekt wykonanej instalacji gazowej, oświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu prac zgodnie z przepisami, pozwolenie na użytkowanie instalacji gazowej, protokół odbioru technicznego, oraz protokół odbioru kominiarskiego przewodów wentylacyjnych i kominiarskich.

Materiały i wykonanie instalacji gazowej

Jak wiadomo niezbędne jest przygotowanie odpowiednich materiałów do całej instalacji. Ma to zapewnić bezpieczeństwo użytkowania. Są dwa rodzaje materiałów, które można stosować. Można wykorzystać rury stalowe bez szwu bądź też rury stalowe przewodowe ze szwem. Łączy się je specjalnymi łącznikami gwintowanymi, wykonanymi z żeliwa białego. Dozwolone jest też lutowanie.

Rury stalowe do gazu są niezwykle wytrzymałe i mają dobre parametry techniczne. Warto wiedzieć, że są odporne na zginanie, rozciąganie, a nawet ściskanie. Duże znaczenie ma także fakt, że nawet podczas montażu długich odcinków nie trzeba stosować dodatkowych uchwytów.

Rury są bardzo szczelne, zaś ich ścianki nie przepuszczają tlenu czy innych gazów z otoczenia. Nie trzeba też obawiać się jakichkolwiek odkształceń nawet pod wpływem wysokich temperatur.

Pewnym problemem może być fakt, że takie rury są podatne na korodowanie, dlatego też instalację gazową należy zabezpieczyć, stosując odpowiednie antykorozyjne preparaty. Bardzo ważne jest także to, by na zewnątrz budynku stosować tylko i wyłącznie rury spawane.

Instalacja gazowa w domu jednorodzinnym - bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest najważniejsze, stąd też tak ważne jest to, by stosować tylko i wyłącznie najlepsze materiały i dbać o właściwą eksploatację. Dotyczy to także przeróbki instalacji gazowej.

Trzeba zadbać o kwestie bezpieczeństwa poza budynkiem. Z tego powodu gaz musi być doprowadzony do domu specjalnymi rurami polietylenowymi o właściwej giętkości. Najczęściej stosuje się takie o średnicy DN 32. Powinny być ułożone na głębokości mniej więcej 1 metra pod ziemią.

Po zasypaniu rur ziemią stosuje się folię ostrzegawczą, która chroni przed przypadkowym uszkodzeniem rur, np. przy odkopywaniu. Miejsca, gdzie dochodzi do krzyżowania się rur w instalacji należy zabezpieczyć, stosując rury osłonowe.

Przewód gazowy musi zostać doprowadzony do wentylowanej skrzynki gazowej, w której znajduje sie gazomierz oraz reduktor ciśnienia. Skrzynka musi być zrobiona z materiału niepalnego. Można ją umieścić na ścianie budynku albo w linii ogrodzenia.

W skrzynce musi jeszcze znaleźć się zawór główny wykonany z mosiądzu lub brązu, którym można zamknąć przepływ gazu, w razie jakiejkolwiek awarii.

Skrzynkę można umieścić na ścianie budynku albo w linii ogrodzenia.
Skrzynkę z materiału niepalnego można umieścić na ścianie budynku albo w linii ogrodzenia. (fot. A. Papliński)

Trzeba jeszcze zadbać o kwestie bezpieczeństwa w domu jednorodzinnym i już na etapie projektu należy uwzględnić wszelkie możliwe zagrożenia. Do instalacji musi być swobodny dostęp w razie ewentualnych prac konserwacyjnych. Po każdej pracy należy wykonać próbę szczelności. W wielu przypadkach konieczny jest także montaż dodatkowego zaworu odcinającego gaz.

Trzeba też pamiętać o przegrodach i tutaj należy zastosować właściwą odległość, która wynosi co najmniej 1,5 metra od podłogi piwnicy w sytuacji piwnicy, w sytuacji gdy rury gazowe przechodzą przez ścianę zewnętrzną budynku. Warto zastosować tuleję ochronną ze stali bądź PCV.

Niezbędne jest właściwe rozmieszczenie przewodów instalacji gazowej względem przewodów centralnego ogrzewania. W piwnicach rury musza być prowadzone natynkowo. W przypadku innych kondygnacji rury można montować w bruzdach ściennych.

Dodatkowe środki ostrożności

Należy unikać potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Dlatego należy zlecać systematyczne przeglądy instalacji i próby szczelności. W żadnym wypadku nie można zabudowywać pieców, a wszystkie przewody muszą posiadać odpowiedni atest. Najlepiej unikać też prowadzenia rur gazowych przez pomieszczenia mieszkalne.

Odbiór instalacji gazowej

Odbiór instalacji gazowej jest obowiązkowy i zawsze składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie konieczna jest weryfikacja zgodności wykonanej instalacji z projektem.

W drugim etapie zostaje sprawdzona jakość wykonanych prac. W tym przypadku sprawdzone mogą zostać materiały, ale też inspektor może sprawdzić mocowania czy podpory, a nawet ich rozstaw. Sprawdzana jest też przegroda.

Na końcu dokonuje się próby szczelności przy użyciu sprężonego powietrza, które jest poddawane we wszystkie elementy całej instalacji gazowej. Dopiero po pozytywnym odbiorze instalacji gazowej zostaje podpisana umowa z dostawcą gazu.

Prawa i obowiązki dostawcy gazu oraz użytkownika

Zarówno dostawca, jak i inwestor mają prawa i obowiązki. Firma, która dostarcza gaz jest właścicielem instalacji zewnętrznej, ale i głównego zaworu oraz gazomierza i to ona musi pełnić nad nimi pieczę ochronną. Z kolei inwestor jest właścicielem instalacji wewnątrz budynku, wszystkie prace powinien zlecać uprawnionym firmom. Inwestor powinien też przechowywać protokół odbioru instalacji.

Inwestor jest właścicielem instalacji wewnątrz budynku.
Inwestor jest właścicielem instalacji wewnątrz budynku, a dostawca gazu głównego zaworu oraz gazomierza. (fot. A. Papliński)

Koszt instalacji gazowej w domu nie jest niski. Wchodzi w niego koszt projektu ok. 1500 zł, usług geodezyjnych - ok. 2000 zł, szafki gazowej - od 500 do 800 zł, odbioru przyłącza - ok. 200 zł. Koszt opłaty przyłączeniowej zależy od długości instalacji.

Opracowanie: Sebastian Malinowski

fot. otwierająca: Pixabay

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Budowa stolika pomocniczego przydatnego w trakcie grilla
Budowa stolika pomocniczego przydatnego w trakcie grilla
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!