PokażUkryj kategorie
Zobacz oferty produktowe firm
Elementy ceramiczne

Jakie zalety ma ściana z pustaków ceramicznych na pióro-wpust?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 2-3 minuty

Ceramika to jeden z najbardziej popularnych i najstarszych materiałów budowlanych. Zakład ma w swojej ofercie całą gamę elementów ceramicznych. Wśród nich na uwagę zasługują pustaki do murowania ścian bez spoiny pionowej tzn. na pióro-wpust.

Zalety ścian z pustaków ceramicznych

Ściany murowane z pustaków ceramicznych oprócz wysokiej wytrzymałości na ściskanie charakteryzuje dobra paroprzepuszczalność i wysoka izolacyjność termiczna które dają szansę na powstanie zdrowego mikroklimatu wnętrz. Bardzo ważna i cenna w materiałach ceramicznych jest zdolność akumulacji ciepła oraz odporność ogniowa. Za te cechy chwalą ceramikę Inwestorzy.

Materiały ceramiczne pozwalają na dużą swobodę kształtowania form architektonicznych przy projektowaniu obiektów oraz ich realizacji przy jednoczesnym zachowaniu stosunkowo niskich kosztów realizacji. Wykonawcy również cenią materiały ceramiczne, gdyż można uzyskać bardzo dobre efekty techniczne przy osiągnięciu wysokiej wydajności pracy oraz zminimalizowaniu ilości odpadów materiałowych.

Ilekroć jestem pytany o to jakich materiałów użyć do budowy ścian, zaczynam swe doradztwo od przedstawienia cech materiałów ceramicznych, gdyż uważam je za najbardziej godne polecenia.

Ekspert mgr inż. Wojciech Sadowski

źródło i zdjęcia: Ceramika Budowlana Lewkowo