Okładka magazynu budujemy dom
Najnowszy numer Logo BudujemyDom.pl
Zobacz
Zobacz oferty produktowe firm
Oczyszczalnie ścieków

Jak przebiega zgłoszenie budowy oczyszczalni?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut

Na podstawie obowiązujących przepisów, zgodnie z art 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego, przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę generalnie nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zwykłego zgłoszenia. Z tego wynika, że oczyszczalnia na zgłoszenie może być zamontowana przy domu, w którym nie powstaje więcej niż 7,50 m3 ścieków na dobę.

Od czego zacząć procedurę zgłoszenia budowy oczyszczalni przydomowej?

Jeżeli zdecydujemy się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków na samym początku drogi prowadzącej do wybudowania własnego domu, najprościej jest wpisać oczyszczalnię jako rozwiązanie gospodarki ściekowej do projektu budowlanego. Dzięki temu po uzyskaniu pozwolenia na budowę, mamy już także zgodę na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. W innym przypadku konieczne jest zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta (w przypadku miast funkcjonujących na prawach powiatu) odpowiednim dla adresu inwestycji.

Zgłoszenie budowy oczyszczalni – niezbędne czynności i dokumenty

Należy pobrać mapkę opiniodawczą działki dla której planowana jest inwestycja z Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym (uiszczając odpowiednią opłatę). Możemy również wykorzystać mapkę projektową (jeżeli akurat dysponujemy aktualną);

Należy nanieść urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków (przyłącze do oczyszczalni, rozsączenie oczyszczonych ścieków itd.) na mapę;

Należy pobrać i uzupełnić właściwe druki:

  • druk zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
  • druk oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

    Dokumenty można znaleźć na stronie internetowej odpowiedniego Starostwa Powiatowego lub też w wersji papierowej w urzędzie;

Należy złożyć zgłoszenie budowy oczyszczalni przydomowej w Starostwie Powiatowym przynajmniej 21 dni przed planowanym terminem realizacji. Komplet dokumentów obejmuje:

  • wypełniony i podpisany druk zgłoszenia
  • wypełniony i uzupełniony druk oświadczenia
  • mapę z naniesionym rozmieszczeniem urządzeń
  • opis techniczny oczyszczalni

Brak sprzeciwu w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku oznacza, że otrzymaliśmy zgodę na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków (tzw. "milcząca zgoda"), która jest ważna przez okres 2 lat (licząc od daty wskazanej jako termin rozpoczęcia robót).

Jakie odległości od różnych elementów infrastruktury należy zachować?

Planując lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków oraz rozsączenia trzeba pamiętać o zachowaniu określonych odległości od różnych elementów infrastruktury znajdujących się na działce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Planując lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków oraz rozsączenia trzeba pamiętać o zachowaniu określonych odległości od różnych elementów infrastruktury znajdujących się na działce

Warto pamiętać, że obowiązek zachowania określonych odległości dotyczy zarówno działki inwestora, jak i działek sąsiednich. Zatem przykładowo: rozsączenie musi zostać zaprojektowane 30 metrów od ujęcia wody pitnej znajdującego się na naszej działce, jak i na działce sąsiada.

Elementy infrastruktury na działce  

Elementy infrastruktury na działce

Kiedy jest niezbędny operat wodnoprawny przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków?

Trzeba wiedzieć, że nie zawsze wystarczy samo zgłoszenie robót budowlanych, aby wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków. Istnieją przypadki, kiedy niezbędne jest rozpoczęcie procedury od złożenia operatu wodnoprawnego. Musimy o tym pamiętać kiedy:

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
  • planujemy odprowadzenie oczyszczonego ścieku do rowu melioracyjnego, rzeki lub innego urządzenia wodnego, które nie znajduje się na terenie stanowiącym własność inwestora,
  • planowany zrzut ścieków jest większy niż 5m3 na dobę.

źródło i zdjęcia: Zielone Oczyszczalnie

Budujemy Dom czerwiec 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze lipiec - sierpień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska lipiec - sierpień 2021

Gardeners' World Edycja Polska

Czasopismo ogrodnicze - najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje

Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum