Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Miesięcznik Budujemy Dom ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł

Jakie są wymagania dla kotłowni?

Podłoga w kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych lub pokryta blachą stalową grubości 0,7 mm na szerokości minimum 50 cm od krawędzi kotła. Ustawienie kotła w kotłowni musi umożliwić swobodny dostęp do niego podczas czyszczenia i konserwacji.

Jakie są wymagania dla kotłowni?
METAL-FACH Jacek Kucharewicz Kotły centralnego ogrzewania
metalfachtg.com.pl
METAL-FACH Jacek Kucharewicz Kotły centralnego ogrzewania
Dane kontaktowe:
85 711 94 54, 85 711 94 54 w. 28 (sprzedaż krajowa)
Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka

PokażUkryj szczegółowe informacje o firmie

Wyposażenie kotłowni zgodne z przepisami

Wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić co najmniej 2,2 m, a w istniejących budynkach dopuszcza się wysokość 1,9 m, ale wtedy należy zapewnić poprawną wentylacją nawiewno-wywiewną. 

Wentylacja nawiewna musi odbywać się przez niezamykany otwór o przekroju minimum 200 cm2 umieszczony na wysokości maksymalnie 1 m nad poziomem podłogi.

Z kolei wentylacja wywiewna powinna się odbywać za pomocą kanału wywiewnego z materiału niepalnego o przekroju minimum 14 x 14 cm, z otworem wlotowym pod stropem kotłowni. Kanał wywiewny należy wyprowadzić ponad dach i usytuować w pobliżu komina.


Najoptymalniejsze ustawienie kotła w pomieszczeniu

Mały kocioł, o mocy do 25 kW, powinien znaleźć się w wydzielonym pomieszczeniu, najlepiej centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń. Gdy kocioł ma moc powyżej 25 kW, kotłownia musi spełniać dodatkowe wymagania.

Drzwi wejściowe do kotłowni powinny być niepalne (klasy 0,5 odporności ogniowej), otwierane na zewnątrz i szerokie na co najmniej 80 cm. Powierzchnia okien nie może być mniejsza niż 1/15 powierzchni podłogi kotłowni i przynajmniej połowa okien powinna się otwierać.

Informacje o tym, jakie wymagania musi spełniać kotłownia na paliwa stałe, znajdują się w normie PN-87/B-02411 "Kotłownie wbudowane na paliwo stałe".

źródło i zdjęcie: METAL-FACH Technika Grzewcza