Okładka magazynu budujemy dom
Najnowszy numer Logo BudujemyDom.pl
Zobacz
Zobacz oferty produktowe firm
Narzędzia

Kilka słów o zrównoważonym rozwoju od firmy Kärcher

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 2-3 minuty 2021-01-21

Firma Kärcher opublikowała swój nowy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju. Po raz pierwszy pojawił się on tylko w formie cyfrowej. Główny nacisk położono na Strategię Zrównoważonego Rozwoju 2025 i osiągnięcia na przestrzeni ostatnich lat we wszystkich obszarach, w których działa firma: jej produktach i łańcuchach dostaw, kwestiach pracowniczych i środowiskowych, zaangażowaniu w działania na rzecz rozwoju kultury i społeczeństwa.

Neutralność klimatyczna i zaangażowanie społeczne

W ostatnich latach firma Kärcher konsekwentnie realizowała wszystkie swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. W szczególności w odniesieniu  emisji CO2 i redukcji odpadów odniesiono sukces. Emisja CO2 została zredukowana o 20 procent od 2017 roku, a ilość odpadów o 26 procent. Tylko w latach 2017 - 2019 udało nam się zaoszczędzić 102 tony tworzyw sztucznych. Jeśli chodzi o zużycie CO2, zoptymalizowano różne obszary: Kärcher coraz częściej produkuje swoje produkty na rynkach, na których są one sprzedawane, co zmniejsza odległości dostaw. Towary są coraz częściej transportowane koleją, a systemy fotowoltaiczne na dachach budynków są ukłonem w stronę transformacji energetycznej i pozyskiwania energii z  odnawialnych źródeł.

Nowa strategia zrównoważonego rozwoju firmy zakłada, że do roku 2021 wszystkie zakłady produkcyjne i logistyczne na całym świecie będą neutralne pod względem emisji CO2. Ponadto Kärcher koncentruje się na recyklingu surowców, redukcji tworzyw sztucznych w materiałach opakowaniowych, ustanowieniu proaktywnego zarządzania ryzykiem związanym z dostawcami oraz licznymi działaniami na rzecz społeczności w których działa firma.

Kärcher opiera swoją strategię zrównoważonego rozwoju na celach zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, które wyznaczają globalne standardy dla priorytetów i celów zrównoważonego rozwoju do 2030 roku.

Te 17 celów ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju na całym świecie na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej, a w szczególności ekologicznej. Weszły one w życie 1 stycznia 2016 r. na okres 15 lat (do 2030 r.) i mają zastosowanie do wszystkich krajów członkowskich.

Firma Kärcher jest przedsiębiorstwem rodzinnym, mimo iż działa globalnie nadal pozostaje wierna swoim korzeniom. Kładzie szczególny nacisk na rozwój lokalnych inicjatyw i wspieranie społeczności głównie w zakresie swoich kompetencji, czyli zachowania czystości i higieny, co jest nie przecenienia zwłaszcza w dobie pandemii.

źródło i zdjęcia: Kärcher

Budujemy Dom styczeń - luty 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze marzec 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Wnętrza 2020

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska marzec - kwiecień 2021

Gardeners' World Edycja Polska

Czasopismo ogrodnicze - najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2020

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje

Dom Energooszczędny Vademecum 2020

Dom Energooszczędny Vademecum