Sygnalizator ALERT GM-S II od HPD

Odkryj sygnalizator napełnienia szamba ALERT GM-S II od HPD.

Sygnalizator ALERT GM-S II od HPD
HPD
Dane kontaktowe:
22 799 26 37, 604 155 065
Żeromskiego 32E, 05-250 Radzymin, Słupno

PokażUkryj szczegółowe informacje o firmie

Obsługa sygnalizatora ALERT GM-S II

Ustawienie alarmowego poziomu załączenia sygnalizatora następuje w trakcie montażu. Poziom ten może być ustawiony dowolnie na życzenie użytkownika, z uwzględnieniem rezerwy czasowej kilku dni od zasygnalizowania stanu alarmowego do całkowitego napełnienia zbiornika szamba.

Zielona dioda "OK" informuje, że urządzenie jest w stanie czuwania i poziom fekaliów w zbiorniku nie osiągnął poziomu alarmowego.

Czerwona dioda migająca oraz sygnał dźwiękowy informują, że poziom cieczy w zbiorniku osiągnął poziom alarmowy. Jest to znak, że należy zlecić wywóz nieczystości płynnych w terminie nie dłuższym niż został on ustalony przy montażu. W tym czasie można normalnie korzystać ze wszystkich urządzeń sanitarnych. Należy pamiętać, że ilość dni rezerwy czasowej jest wartością przybliżoną wyliczoną na podstawie średniego dziennego zużycia wody.

Model GSM III po przejściu w stan alarmowy może wysyłać SMS-y do ośmiu abonentów np.: do właściciela nieruchomości, do firmy asenizacyjnej (wywożącej ścieki), służb technicznych, itp. Wysłanie SMS-ów wymaga jednak odpowiedniego zaprogramowania urządzenia.

Sygnał dźwiękowy można wyłączyć za pomocą odpowiedniego przycisku. Wyłączenie sygnału dźwiękowego zasygnalizuje niebieska dioda, natomiast czerwona dioda migająca nadal będzie sygnalizowała stan alarmowy.

Naciśnięcie przycisku "C" spowoduje ponowne uruchomienie sygnału dźwiękowego jeżeli zbiornik jest pełny.

Po opróżnieniu zbiornika należy zresetować urządzenie przez wciśnięcie przycisku „C”. Wtedy sygnalizator przejdzie w stan czuwania, co będzie sygnalizowane świeceniem się diody zielonej.

Zdarza się, że po opróżnieniu zbiornika przez pewien czas nie da się zresetować urządzenia. Zjawisko to może być spowodowane wolnym obciekaniem cieczy z sondy.

Sygnalizatory dostępne w dwóch kolorach czarnym i jasnoszarym.

źródło i zdjęcia: HPD