Mamy gazowy kocioł dwufunkcyjny. Jak sprawdzić, co jest przyczyną słabego strumienia wody gorącej?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 2-3 minuty
Mamy gazowy kocioł dwufunkcyjny. Jak sprawdzić, co jest przyczyną słabego strumienia wody gorącej?

W naszym kilkuletnim domu zauważyliśmy znaczną różnicę w intensywności wypływu wody gorącej i zimnej. Zjawisko to jest szczególnie widoczne podczas korzystania z baterii umywalkowych i prysznicowych. Mimo że instalacja c.w.u. jest zasilana wydajną jednostką - dwufunkcyjnym kotłem gazowym o mocy 28 kW - strumień ciepłej wody jest wyraźnie słabszy. Prosimy o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny problemu i wskazówki, jak go rozwiązać.

aktualizacja: 2024-05-15 10:29:25

Kotły gazowe dwufunkcyjne podgrzewają wodę użytkową w sposób przepływowy. Oznacza to, że strumień pobieranej wody ogrzewany jest na bieżąco w wymienniku ciepła umieszczonym w kotle.

Aby uzyskać pożądaną temperaturę c.w.u., przepływ wody musi być ograniczony do wartości odpowiadającej maksymalnej mocy grzewczej kotła. Informacje na ten temat znajdują się zwykle w instrukcji użytkowania urządzenia. W przypadku braku takich danych, można przybliżeniowo określić strumień wody, korzystając z prostego wzoru:

Moc kotła [kW] / 2,1 = Przepływ wody [l/min]

Na przykład, dla kotła o mocy 28 kW: 28 kW : 2,1 = 13,3 l/min

Rzeczywisty przepływ wody można zweryfikować, mierząc czas napełniania naczynia o znanej pojemności stoperem. Aby zminimalizować wpływ instalacji i zaworów czerpalnych na pomiar, należy otworzyć jednocześnie 2-3 baterie, zsumować ilość wypływającej z nich wody i podzielić przez łączny czas napełniania.

Jeśli zmierzona wartość przepływu znacząco odbiega od wartości nominalnej, przyczynę ograniczenia może stanowić zarówno sam kocioł, jak i pozostała część instalacji.

W pierwszej kolejności należy oczyścić filtry - w kotle, przy bateriach oraz rozdzielaczach. Jeśli to nie przyniesie poprawy, konieczne będzie sprawdzenie instalacji, co wiąże się z odłączeniem kotła od obiegu c.w.u.

Niewydolność kotła najczęściej spowodowana jest zarastaniem kamieniem kotłowym kanałów wewnątrz wymiennika ciepła. W takiej sytuacji można spróbować oczyścić wymiennik płucząc go wodą z dodatkiem preparatu do odkamieniania. Inną przyczyną problemów może być uszkodzenie regulatora przepływu.

Redakcja BudujemyDom
Na zdjęciu otwierającym: Kotły dwufunkcyjne podgrzewają wodę przepływowo, a nie w zasobniku. Wielkość strumienia ciepłej wody jest więc ściśle uzależniona od mocy urządzenia. (fot. Termet)

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image