Folie w warstwach podłogowych

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Folie w warstwach podłogowych

Zależnie od przeznaczenia pomieszczenia, jego lokalizacji oraz wymagań estetycznych i użytkowych warstwy podłogowe powinny zapewniać niezbędną wytrzymałość na obciążenia, chronić przed ucieczką ciepła i przenikaniem wilgoci, tłumić hałas, a wierzchnia warstwa posadzkowa gwarantować długotrwałe użytkowanie. Ze względu na nieco odmienne wymagania materiałowe i technologiczne wyróżniamy podłogi układane na gruncie oraz podłogi na stropach, przy czym zależnie od konstrukcji stropowej dobierane inne warstwy podłogowe. Jednym z elementów warstw podłogowych jest często również izolacja przeciwwilgociowa z użyciem folii, która może także pełnić inne funkcje.

aktualizacja: 2023-03-15 09:51:23
Czego dowiesz się z artykułu?
  • Jak izolować podłogę na gruncie?
  • Jak izolować podłogę na stropie?
  • Czym są izolacyjne folie budowlane?

Podłoża podłogowe na gruncie

W domach niepodpiwniczonych podłoga parteru styka się bezpośrednio w gruntem, zatem konieczne jest zabezpieczenie warstw podłogowych przed wnikaniem wilgoci, jak i ograniczenie strat ciepła przez dużą powierzchnię posadzki. Powierzchnią bazową dla takich podłóg będzie betonowy podkład stabilizujący ułożony na warstwie podsypki wyrównującej. Poziom powierzchni betonu powinien znajdować się o ok. 25-30 cm poniżej ostatecznego poziomu wykończonej podłogi parteru, ale w przypadku stosowania szczególnie grubych izolacji podpodłogowych - odpowiednio głębiej. Znaczna grubość izolacji umożliwia także umieszczenie rur instalacyjnych nawet o dużej średnicy (np. kanalizacyjnych) w warstwie podpodłogowej. Ponieważ poziom podłóg parteru w domach niepodpiwniczonych wyniesiony jest z reguły kilkadziesiąt centymetrów ponad poziom otaczającego terenu, nie trzeba więc stosować izolacji przeciwwodnych typu ciężkiego i wystarczy ochrona przed wilgocią kapilarną polegająca na ułożeniu folii izolacyjnej na podkładzie betonowym.

Schemat: Układ warstw podłogi na gruncie z izolacją z wełny mineralnej
Układ warstw podłogi na gruncie z izolacją z wełny mineralnej (od góry): izolacja Paroc GRS 20, izolacja przeciwwilgociowa, beton, zagęszczony piasek, grunt rodzimy (rys. Paroc)

Podłoże pod izolację przeciwwilgociową podłogi na gruncie musi być na tyle gładkie i równe, aby nie powodowało uszkodzenia powłoki na ostrych występach i wgłębieniach - w razie potrzeby nierówności zeszlifowuje się lub wypełnia masą szpachlową. Warstwa folii powinna być połączona z izolacją poziomą ścian fundamentowych na całym obwodzie, jak i na wewnętrznych ścianach konstrukcyjnych i działowych. Ponieważ ciężkie ścianki działowe np. (murowane) nie mogą być stawiane na jastrychu podłogowym przykrywającym ocieplenie trzeba je wymurować - przynajmniej do pewnej wysokości - przed wykonaniem podłogi i oprzeć na zaizolowanej warstwie betonu stabilizującego. Ze względu na ograniczenie ucieczki ciepła tą drogą, warto postawić je na warstwie z elementów o dobrej izolacyjności cieplnej (np. z pustaków keramzytowych, betonu komórkowego).

Układanie termoizolacji z płyt styropianowych na folii w technologii podłogi pływającej
Układanie termoizolacji z płyt styropianowych na folii w technologii podłogi pływającej. (fot. Termo Organika)

Do ocieplenia używa się standardowo płyt styropianowych odmiany EPS 100, które powinny być układane w dwóch warstwach z przesunięciem styków. Po ułożeniu pierwszej warstwy ocieplenia rozprowadza się rury instalacyjne, a następnie rozmieszcza się drugą warstwę płyt w taki sposób, aby wzdłuż przebiegu rur utworzyły się korytka. Przy użyciu pasków płyt o mniejszej grubości przykrywa się te bruzdy tworząc równą powierzchnię z pozostałym ociepleniem, a ewentualne szczeliny na łączeniach wypełnia się pianką poliuretanową. Ułożoną termoizolację należy przykryć folią wywiniętą na ściany, co zapobiegnie wnikaniu betonu w szczeliny między nimi podczas rozprowadzania wylewki.

Jeśli podłoga ma być ogrzewana, rury grzewcze rozmieszczamy zgodnie z projektem instalacji mocując je spinkami lub listwami montażowymi do styropianu. Jastrych w postaci podkładu pływającego o grubości 5-6 cm wykonujemy w postaci wylewki cementowej lub anhydrytowej oddylatowanej od ścian taśmą brzegową.

Warstwy podłogowe na stropie międzypiętrowym

Konfiguracja warstw podkładowych pod posadzki i technologia wykonania podkładu zależą od przeznaczenia pomieszczenia, stanu surowego stropu, konieczności wyrównania poziomu podłóg, gdy układane będą różne materiały posadzkowe lub instalowane ogrzewanie podłogowe. Równa i gładka powierzchnia wierzchu stropu umożliwia - po ewentualnych miejscowych poprawkach - bezpośrednie ułożenie niektórych rodzajów pokrycia podłogowego, gdy nie jest wymagana izolacja przeciwwilgociowa, termiczna lub poprawa akustyki stropu.

Schemat: Izolacja stropu między kondygnacjami
Izolacja stropu między kondygnacjami (rys. Isover/Weber)

Na większości stropów żelbetowych układane są jednak podkłady podłogowe tzw. pływające, które składają się z kolejno układanych warstw - wyrównującej, izolacji akustycznej bądź cieplnej i jastrychu podłogowego. Izolację akustyczną układana z płyt ze specjalnego styropianu (miękkiego) nazywanego akustycznym grubości 3-4 cm. Nie można natomiast używać zwykłych płyt styropianowych, gdyż efektowność wyciszenia będzie znikoma. Oprócz styropianu akustycznego jako wyciszenie podłogi można użyć z twardych płyt wełny mineralnej o grubości 40 mm. lub ze specjalnej pianki polietylenowej o grubości 15-20 mm. Izolację akustyczną z płyt styropianowych lub wełny mineralnej należy zabezpieczyć folią przed wnikaniem zaprawy podczas wylewania jastrychu, a jego grubość nie może być mniejsza niż 4,5-5 cm.

Zależnie od sposobu użytkowania pomieszczenia i rodzaju pokrycia podłogowego na jastrychu należy utworzyć izolację przeciwwilgociową, która ochroni przed przenikaniem wilgoci z podłoża albo wnikaniem wody w podkład podłogowy czy ściany. Ochronę przeciwwilgociową z użyciem rozwijanej folii stosuje się przy układaniu pokryć z paneli drewnopochodnych, natomiast w pomieszczeniach mokrych taką izolację zapewnia powłoka z tzw. płynnej folii lub zapraw wodoszczelnych.

W przypadku pomieszczeń pod stropami odgradzającymi nieogrzewane poddasze, konieczną ochronę paroszczelną takiej przegrody należy utworzyć na stronie wewnętrznej lub zewnętrznej stropu. Od środka pomieszczenia izolacje układamy w przypadku osłonięcia stropu sufitem podwieszanym z ociepleniem, a folie paroszczelną umieszczamy bezpośrednio pod okładziną z płyt gipsowo-kartonowych. W przypadku układania ocieplenia na stropie poddasza, na wyrównanym podłożu rozkładana jest folia izolacyjna, na której umieszcza się termoizolację z wełny mineralnej lub styropianu.

Izolacyjne folie budowlane

Wykorzystywane do izolacji przeciwilgociowej i funkcji ochronnych folie budowlane to najczęściej wielkowymiarowe pokrycia z polietylenu o najczęściej stosowanych grubościach od 0,2 mm do 0,5 mm. Ich szerokość po rozłożeniu z nawiniętej rolki może wynosić 4-6 m, a długość sięga 20-25 m. Ze względu na znaczne wymiary dość trudno ją rozłożyć, ale najwygodniej robić to przez sukcesywne rozkładanie (po obciążeniu początkowego pasa), odciętego z rolki na potrzebną długość odcinka. Połączenia wzdłużne wykonuje się na zakład ok. 10 cm i ewentualnie uszczelnia taśmą klejącą o szerokości 5 cm. Taśmę tą wykorzystuje się również do napraw miejscowych uszkodzeń.

Grubość folii dobiera się w zależności od jej przeznaczenia i narażenia na ewentualne uszkodzenia. W typowych warunkach jako izolacje przeciwwilgociową na betonowym podłożu układa się folie grubości 0,4-0,5 mm, a jako osłonową np. na styropianie wystarczy zastosować grubość 0,2 mm.

Izolacja podłogi na gruncie folią hydroizolacyjną Izowinyl (fot. PPHU Winyl-pol Wybacz sp.j.)

Cezary Jankowski
fot. otwierająca: PPHU Winyl-pol Wybacz sp.j.

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Jak wykonać podkład podłogowy (szlichtę cementową)?
Jak wykonać podkład podłogowy (szlichtę cementową)?
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!