Folie w warstwach podłogowych

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Folie w warstwach podłogowych

Zależnie od przeznaczenia pomieszczenia, jego lokalizacji oraz wymagań estetycznych i użytkowych warstwy podłogowe powinny zapewniać niezbędną wytrzymałość na obciążenia, chronić przed ucieczką ciepła i przenikaniem wilgoci, tłumić hałas, a wierzchnia warstwa posadzkowa gwarantować długotrwałe użytkowanie. Ze względu na nieco odmienne wymagania materiałowe i technologiczne wyróżniamy podłogi układane na gruncie oraz podłogi na stropach, przy czym zależnie od konstrukcji stropowej dobierane inne warstwy podłogowe. Jednym z elementów warstw podłogowych jest często również izolacja przeciwwilgociowa z użyciem folii, która może także pełnić inne funkcje.

aktualizacja: 2023-03-15 09:51:23
Czego dowiesz się z artykułu?
  • Jak izolować podłogę na gruncie?
  • Jak izolować podłogę na stropie?
  • Czym są izolacyjne folie budowlane?

Podłoża podłogowe na gruncie

W domach niepodpiwniczonych podłoga parteru styka się bezpośrednio w gruntem, zatem konieczne jest zabezpieczenie warstw podłogowych przed wnikaniem wilgoci, jak i ograniczenie strat ciepła przez dużą powierzchnię posadzki. Powierzchnią bazową dla takich podłóg będzie betonowy podkład stabilizujący ułożony na warstwie podsypki wyrównującej. Poziom powierzchni betonu powinien znajdować się o ok. 25-30 cm poniżej ostatecznego poziomu wykończonej podłogi parteru, ale w przypadku stosowania szczególnie grubych izolacji podpodłogowych - odpowiednio głębiej. Znaczna grubość izolacji umożliwia także umieszczenie rur instalacyjnych nawet o dużej średnicy (np. kanalizacyjnych) w warstwie podpodłogowej. Ponieważ poziom podłóg parteru w domach niepodpiwniczonych wyniesiony jest z reguły kilkadziesiąt centymetrów ponad poziom otaczającego terenu, nie trzeba więc stosować izolacji przeciwwodnych typu ciężkiego i wystarczy ochrona przed wilgocią kapilarną polegająca na ułożeniu folii izolacyjnej na podkładzie betonowym.

Schemat: Układ warstw podłogi na gruncie z izolacją z wełny mineralnej
Układ warstw podłogi na gruncie z izolacją z wełny mineralnej (od góry): izolacja Paroc GRS 20, izolacja przeciwwilgociowa, beton, zagęszczony piasek, grunt rodzimy (rys. Paroc)

Podłoże pod izolację przeciwwilgociową podłogi na gruncie musi być na tyle gładkie i równe, aby nie powodowało uszkodzenia powłoki na ostrych występach i wgłębieniach - w razie potrzeby nierówności zeszlifowuje się lub wypełnia masą szpachlową. Warstwa folii powinna być połączona z izolacją poziomą ścian fundamentowych na całym obwodzie, jak i na wewnętrznych ścianach konstrukcyjnych i działowych. Ponieważ ciężkie ścianki działowe np. (murowane) nie mogą być stawiane na jastrychu podłogowym przykrywającym ocieplenie trzeba je wymurować - przynajmniej do pewnej wysokości - przed wykonaniem podłogi i oprzeć na zaizolowanej warstwie betonu stabilizującego. Ze względu na ograniczenie ucieczki ciepła tą drogą, warto postawić je na warstwie z elementów o dobrej izolacyjności cieplnej (np. z pustaków keramzytowych, betonu komórkowego).

Układanie termoizolacji z płyt styropianowych na folii w technologii podłogi pływającej
Układanie termoizolacji z płyt styropianowych na folii w technologii podłogi pływającej. (fot. Termo Organika)

Do ocieplenia używa się standardowo płyt styropianowych odmiany EPS 100, które powinny być układane w dwóch warstwach z przesunięciem styków. Po ułożeniu pierwszej warstwy ocieplenia rozprowadza się rury instalacyjne, a następnie rozmieszcza się drugą warstwę płyt w taki sposób, aby wzdłuż przebiegu rur utworzyły się korytka. Przy użyciu pasków płyt o mniejszej grubości przykrywa się te bruzdy tworząc równą powierzchnię z pozostałym ociepleniem, a ewentualne szczeliny na łączeniach wypełnia się pianką poliuretanową. Ułożoną termoizolację należy przykryć folią wywiniętą na ściany, co zapobiegnie wnikaniu betonu w szczeliny między nimi podczas rozprowadzania wylewki.

Jeśli podłoga ma być ogrzewana, rury grzewcze rozmieszczamy zgodnie z projektem instalacji mocując je spinkami lub listwami montażowymi do styropianu. Jastrych w postaci podkładu pływającego o grubości 5-6 cm wykonujemy w postaci wylewki cementowej lub anhydrytowej oddylatowanej od ścian taśmą brzegową.

Warstwy podłogowe na stropie międzypiętrowym

Konfiguracja warstw podkładowych pod posadzki i technologia wykonania podkładu zależą od przeznaczenia pomieszczenia, stanu surowego stropu, konieczności wyrównania poziomu podłóg, gdy układane będą różne materiały posadzkowe lub instalowane ogrzewanie podłogowe. Równa i gładka powierzchnia wierzchu stropu umożliwia - po ewentualnych miejscowych poprawkach - bezpośrednie ułożenie niektórych rodzajów pokrycia podłogowego, gdy nie jest wymagana izolacja przeciwwilgociowa, termiczna lub poprawa akustyki stropu.

Schemat: Izolacja stropu między kondygnacjami
Izolacja stropu między kondygnacjami (rys. Isover/Weber)

Na większości stropów żelbetowych układane są jednak podkłady podłogowe tzw. pływające, które składają się z kolejno układanych warstw - wyrównującej, izolacji akustycznej bądź cieplnej i jastrychu podłogowego. Izolację akustyczną układana z płyt ze specjalnego styropianu (miękkiego) nazywanego akustycznym grubości 3-4 cm. Nie można natomiast używać zwykłych płyt styropianowych, gdyż efektowność wyciszenia będzie znikoma. Oprócz styropianu akustycznego jako wyciszenie podłogi można użyć z twardych płyt wełny mineralnej o grubości 40 mm. lub ze specjalnej pianki polietylenowej o grubości 15-20 mm. Izolację akustyczną z płyt styropianowych lub wełny mineralnej należy zabezpieczyć folią przed wnikaniem zaprawy podczas wylewania jastrychu, a jego grubość nie może być mniejsza niż 4,5-5 cm.

Zależnie od sposobu użytkowania pomieszczenia i rodzaju pokrycia podłogowego na jastrychu należy utworzyć izolację przeciwwilgociową, która ochroni przed przenikaniem wilgoci z podłoża albo wnikaniem wody w podkład podłogowy czy ściany. Ochronę przeciwwilgociową z użyciem rozwijanej folii stosuje się przy układaniu pokryć z paneli drewnopochodnych, natomiast w pomieszczeniach mokrych taką izolację zapewnia powłoka z tzw. płynnej folii lub zapraw wodoszczelnych.

W przypadku pomieszczeń pod stropami odgradzającymi nieogrzewane poddasze, konieczną ochronę paroszczelną takiej przegrody należy utworzyć na stronie wewnętrznej lub zewnętrznej stropu. Od środka pomieszczenia izolacje układamy w przypadku osłonięcia stropu sufitem podwieszanym z ociepleniem, a folie paroszczelną umieszczamy bezpośrednio pod okładziną z płyt gipsowo-kartonowych. W przypadku układania ocieplenia na stropie poddasza, na wyrównanym podłożu rozkładana jest folia izolacyjna, na której umieszcza się termoizolację z wełny mineralnej lub styropianu.

Izolacyjne folie budowlane

Wykorzystywane do izolacji przeciwilgociowej i funkcji ochronnych folie budowlane to najczęściej wielkowymiarowe pokrycia z polietylenu o najczęściej stosowanych grubościach od 0,2 mm do 0,5 mm. Ich szerokość po rozłożeniu z nawiniętej rolki może wynosić 4-6 m, a długość sięga 20-25 m. Ze względu na znaczne wymiary dość trudno ją rozłożyć, ale najwygodniej robić to przez sukcesywne rozkładanie (po obciążeniu początkowego pasa), odciętego z rolki na potrzebną długość odcinka. Połączenia wzdłużne wykonuje się na zakład ok. 10 cm i ewentualnie uszczelnia taśmą klejącą o szerokości 5 cm. Taśmę tą wykorzystuje się również do napraw miejscowych uszkodzeń.

Grubość folii dobiera się w zależności od jej przeznaczenia i narażenia na ewentualne uszkodzenia. W typowych warunkach jako izolacje przeciwwilgociową na betonowym podłożu układa się folie grubości 0,4-0,5 mm, a jako osłonową np. na styropianie wystarczy zastosować grubość 0,2 mm.

Izolacja podłogi na gruncie folią hydroizolacyjną Izowinyl (fot. PPHU Winyl-pol Wybacz sp.j.)

Cezary Jankowski
fot. otwierająca: PPHU Winyl-pol Wybacz sp.j.

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Jak położyć panele podłogowe w 2 dni? Przewodnik krok po kroku!
Jak położyć panele podłogowe w 2 dni? Przewodnik krok po kroku!
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!