PokażUkryj kategorie
Zobacz oferty produktowe firm
Rekuperatory

Koszty eksploatacyjne domowej centrali wentylacyjnej

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 2-3 minuty

Biorąc pod uwagę koszty eksploatacyjne domowej centrali wentylacyjnej (tzw. rekuperatora) należy określić poniższe kategorie wydatków.

1. Zużycie energii elektrycznej – zleży od mocy zamontowanych wentylatorów oraz wyposażenia dodatkowego - centrala może posiadać nagrzewnice elektryczne (wstępną, wtórną lub obie). Do wyliczeń możemy przyjąć centralę o wydatku 450m3/h  i mocy maksymalnej 170W.

Przyjmując następujące założenia:
a. Centrala pracuje na 70% wydajność: 170*0,7=119W=0,199 kW
b. Centrala pracuje przez:  12h dziennie
c. Średni koszt  1kWh : 0,55 zł

Kalkulacja:  0,119*12*365*0,55=286,86 PLN rocznie

Praca nagrzewnicy wstępnej,  założenia:
a. Ilość dni w sezonie z ujemnymi temperaturami : 20
b. Czas pracy nagrzewnicy: 12h
c. Moc: 1,5 kW

Kalkulacja: 1,5*20*12*0,55=198,00 PLN rocznie
 
2. Koszty wymiany filtrów

Założenia:
a. 2xFiltr EU4 = 2*50= 100 zł
b. 1xFiltr F7 =  150 zł
c. Wymiana: 2 razy w roku

Kalkulacja: (2*50+150)*2= 500,00 PLN rocznie

Ponadto mogą się pojawić koszty serwisowania (pogwarancyjne) trudne do zdefiniowania w fazie projektowania czy zakupu urządzenia. Koszt roboczogodziny serwisanta może wahać się od 100 do 250 zł. Po kilku latach użytkowania może zaistnieć potrzeba wymiany wymiennika (uszkodzenie, oblodzenie w wyniku awarii układu ) – w zależności od producenta i rozmiarów ceny mogą zawierać się w przedziale  800-1500 PLN.

Proszę traktować powyższe wyliczenia jako przykładowe,  gdyż praktycznie każdy parametr może się różnić w zależności od producenta (moce wentylatorów, nagrzewnic), dostawcy energii elektrycznej czy ilości mroźnych dni w sezonie. Wpływ może mieć również sposób w jaki używamy urządzenie (może pracować przez całą dobę) lub częstotliwość wymiany filtrów (np. 3-4 do roku ze względu na poziom zanieczyszczeń w okolicy naszego domu).

źródło i zdjęcie: Artur Kołacz, Kierownik Produktu w  firmie ALNOR Systemy Wentylacji Sp z o.o.