Obsługa filtra

Filtr piaskowy składa się z: kotła na złoże filtrujące /piasek filtracyjny/, zaworu 6-drogowego oraz elementów połączeniowych i skręcających. Przed zasypaniem filtra piaskiem należy sprawdzić połączenia rur wewnątrz zbiornika. Następnie należy wsypać piasek. Ułożyć uszczelkę na dolnej pokrywie, zamknąć zbiornik górną pokrywą i skręcić. Połączyć zawór z pompą zestawem połączeniowym. Zalać pompę. Skontrolować dokręcenie pompy i uruchomić w pozycji FILTER.

Obsługa filtra
Polder Technika Basenowa Technika basenowa
polder.pl
Polder Technika Basenowa Technika basenowa
Dane kontaktowe:
12 256 43 80, tel. kom. 0 601 495 741
Góra Libertowska 42, Libertów, 30-444 Kraków

PokażUkryj szczegółowe informacje o firmie

Praca filtra przebiega w pozycji zaworu FILTER. Ciśnienie robocze waha się pomiędzy 0.5 – 1.0 bara. Płukanie zwrotne (czyszczenie złoża) wykonuje się, gdy ciśnienie wzrośnie powyżej 0.2 bara w stosunku do ciśnienia roboczego, po każdym odkurzaniu niecki lub raz na tydzień. Pompę należy wtedy wyłączyć i przestawić zawór w pozycję BACKWASH – czyszczenie złoża. Włączyć pompę i czyścić piasek przez około 3 minuty, kontrolując stan czyszczenia w wizjerze. Następnie wyłączyć pompę i przestawić zawór w pozycję płukania złoża RINSE – przepłukiwanie /układanie złoża/. Włączyć pompę na około 1 minutę. W przypadku dużego zanieczyszczenia filtra, czyszczenie złoża najlepiej przeprowadzić dwukrotnie.

Piasek w filtrze należy wymieniać, co rok lub dwa lata. Przez okres zimowy pompę filtra i zbiornik wraz z zaworem 6–drogowym należy przechowywać w suchym, najlepiej ciepłym pomieszczeniu. Z filtra i pompy należy spuścić wodę przez odkręcenie korków spustowych. Należy rozkręcić śrubunki (ewentualnie zawory) łączące filtr z rurociągiem. Rurociągi ssący i powrotny należy opróżnić z wody oraz zabezpieczyć miejsca wpływu korkami, pozostawienie wody w filtrze, pompie lub rurach może doprowadzić do ich uszkodzenia.

Pompa filtra służy do zasysania wody z basenu i powrotnego tłoczenia wody oczyszczonej. Miejsce ustawienia pompy powinno być suche, w przypadku instalacji pompy w miejscu wilgotnym należy zapewnić skuteczne odwilżanie powietrza (para wodna może uszkodzić uzwojenie i części metalowe, w takim przypadku gwarancja wygasa. Pompa może być ustawiona jedynie w pozycji poziomej. Pompa posiada sito ssące służące do zbierania większych zanieczyszczeń, sito należy czyścić przy stwierdzeniu jego zapełnienia, przy brudnym lub pełnym sicie nurt wody wraca i nie ma wystarczającej filtracji. Nie czyszczenie sita może doprowadzić do zapowietrzenia pompy a przez to trwałego uszkodzenia uzwojenia silnika, pompa nie może pracować bez sita ssącego gdyż może się zapchać i zablokować. W przypadku, gdy pompa jest zamontowana powyżej lustra wody zaleca się zamontować na rurociągu ssącym zawór zwrotny (rurociąg ssący w trakcie spoczynku pompy nie będzie się opróżniał).

Niedopuszczalne jest blokowanie elementów doprowadzających jak i odprowadzających wodę (skimmer, dysza, rurociąg itp.) w celu zmniejszenia strumienia przepływu wody lub sztucznego podniesienia ciśnienia. Wszystkie urządzenia elektryczne winny być przyłączone do osobnego obwodu elektrycznego wyposażonego w oddzielny wyłącznik różnicowo – prądowy. W przypadku niespełnienia powyższego warunku POLDER Technika Basenowa nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe na skutek uszkodzenia obwodów elektrycznych. Istnieje możliwość wykonania przyłącza przez osobę wskazaną przez uprawnionego z tytułu gwarancji jedynie, gdy osoba wykonująca podłączenie zasięgnie opinii i uzyska aprobatę od firmy POLDER oraz posiada odpowiednie kwalifikację. Montaż filtra i przyłącze elektryczne urządzeń powinno być wykonane przez POLDER Technika Basenowa lub wskazane firmy.

źródło i zdjęcia: Polder Technika Basenowa