Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT). Jedna baza wiele możliwości.

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
aktualizacja: 2010-10-20 12:12:35
Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT). Jedna baza wiele możliwości.
Główny Geodeta Kraju poinformował o rozpoczęciu prac nad realizacją projektu „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania”. Projekt GBDOT finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji".

Ważnym etapem realizacji projektu jest podpisanie umów na opracowanie i aktualizację bazy danych obiektów topograficznych dla obszaru 6 województw na łączne kwotę ponad 45 mln zł.

Projekt GBDOT to największe realizowane obecnie  w Polsce przedsięwzięcie dotyczące budowy zharmonizowanej bazy danych zawierającej informacje o lokalizacji obiektów i zjawisk na obszarze całego kraju wraz z systemem zarządzania i udostępniania danych w którym po stronie administracji geodezyjnej zaangażowane będą: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz jednostki organizacyjne wszystkich urzędów marszałkowskich.

Zakłada się, że z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, jako rejestru publicznego, korzystać będą setki tysięcy obywateli i tysiące przedsiębiorców rocznie, nie wliczając w to organów administracji publicznej.

Wszystkie mapy w jednym miejscu

Baza Danych Obiektów Topograficznych to największy i najbogatszy w Polsce, zintegrowany, aktualny i ujednolicony, specjalistyczny rejestr zbiorów danych topograficznych i geograficznych. Rejestr ten będzie administrowany przez krajowy system zarządzania BDOT. Zadaniem systemu (będącego produktem projektu) będzie również zapewnienie sprawnego i bezpiecznego gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania - bezpośrednio oraz w formie e-usług - zasobów danych gromadzonych w prowadzonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną rejestrach referencyjnych.

Przyjęte rozwiązania technologiczne zakładają przy budowie bazy maksymalne wykorzystanie danych źródłowych pochodzących z:

- bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
- mapy zasadniczej i ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- ortofotomapy,
- Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju,
- Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych,
- ewidencji miejscowości, ulic i adresów, prowadzonej przez gminy, a także danych z innych rejestrów np. REGON, TERYT oraz rejestrów prowadzonych przez resorty środowiska, zdrowia, edukacji, infrastruktury czy też rejestry gminne.

 

Dzisiaj dane o obiektach topograficznych znajdują się jeszcze w rozproszonych rejestrach w dużej części tradycyjnych, prowadzonych przez różne jednostki administracji, a dostęp do nich jest utrudniony - mówi Jolanta Orlińska – Prezes GUGiK

 

W wyniku realizacji projektu nastąpi integracja i harmonizacja danych gromadzonych w rejestrach prowadzonych w dużej części przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną. Powstanie jeden kompletny, jednolity, spójny i aktualny system zarządzania danymi przestrzennymi, gwarantujący wysoką jakość świadczonych przez administrację publiczną usług danych przestrzennych  - dodaje Jacek Jarząbek – Wiceprezes GUGiK.

 

19 października 2010 r. w ramach realizacji zadania: budowa bazy danych obiektów topograficznych Główny Geodeta Kraju podpisał pierwsze duże umowy na opracowanie i aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru 6 województw: zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, części obszaru województw: mazowieckiego i pomorskiego.

 

Realizacja tego zadania została powierzona na mocy zawartych umów:
1. Wielkopolskiemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu GEOMAT Sp. z o.o., siedzibą w Poznaniu;
2.  Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu OPGK RZESZÓW S.A.;
3.  Zakładowi Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Pryzmat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
4.  Okręgowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu w Krakowie Sp. z o.o.;
5.  Okręgowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu;
6. Polskiemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu S. A. z siedzibą w Warszawie;
7. Okręgowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie;
8. Firmie Geokart-International Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie;
9. Firmie  GEOMAR S.A. z siedzibą w Szczecinie;
10. Firmie MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie;
11. Firmie POLKART Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Prace dla ww. województw zostaną wykonane do końca 2011 r.

 

Przetargi na opracowanie i aktualizację BDOT dla pozostałych województw będą realizowane zgodnie z harmonogramem projektu w latach 2011 - 2013.

BDOT - dla administracji, dla biznesu, dla ludzi...

BDOT zasili aktualnymi danymi przestrzennymi portal . Jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców, których działalność opiera się na szybkim i niezawodnym dostępie do danych topograficznych i geograficznych. Udostępnienie danych on-line wyeliminuje sprzedaż bezpośrednią map topograficznych w wersji papierowej.

Projekt przyczyni się również do usprawnienia działania administracji państwowej na wszystkich szczeblach i obniży koszty związane z planowaniem oraz zagospodarowaniem terenu. BDOT stanowić bowiem będzie rejestr referencyjny dla baz danych tematycznych, specjalistycznych i branżowych, niezbędnych dla funkcjonowania wszystkich działów administracji publicznej.

System ułatwi lokalizację zdarzeń istotnych z punktu widzenia działań  ratunkowych i operacyjnych straży pożarnej, policji, służb medycznych, pogotowia ratunkowego, czy wyspecjalizowanych jednostek  TOPR i  WOPR.

 

W chwili obecnej Baza Danych Obiektów Topograficznych – pomimo, że nie jest jeszcze kompletna jest już udostępniana organom administracji i instytucjom naukowo - badawczym. Wśród instytucji, które  korzystają z BDOT są między innymi: komendy wojewódzkie straży pożarnej, policji, regionalne zarządy gospodarki wodnej, parki krajobrazowe, uniwersytety, uczelnie techniczne, prywatne stowarzyszenia oraz agencje reklamowe.

 

Baza Danych Obiektów Topograficznych znajdzie zastosowanie w takich obszarach jak:

 

1. planowanie przestrzenne w wymiarze miejscowym, krajowym oraz transgranicznym;
2. projektowanie, budowa i bieżąca eksploatacja infrastruktury technicznej i przemysłowej;
3. rozwój działalności gospodarczej i usług dla obywateli związanych z lokalizacją przestrzenną obiektów i zjawisk ;
4. wspomaganie działań służb zarządzania kryzysowego oraz służb ratowniczych ;
5. wspomaganie działań służb ochrony przyrody i służb ochrony zabytków kultury narodowej;
6. lokalizacja przestrzenna i informacje o dostępie do obiektów administracji publicznej – ochrona zdrowia, edukacja;
7. przygotowywanie opracowań fizjograficznych w obrębie planowanych przebiegów nowych i modernizowanych tras komunikacyjnych, produkcja kartograficzna;

 

Szerokie pole eksploatacji BDOT sprawi, że rezultaty projektu będą uniwersalne. Jego cele i funkcjonalność zakładają użyteczność dla możliwie jak najszerszej grupy użytkowników: od zwykłych obywateli po m.in. instytucje publiczne, jednostki samorządowe wszystkich szczebli, uczelnie, firmy logistyczne, firmy spedycyjne, sektor energetyczny oraz telekomunikacyjny, deweloperów, biura projektowe, architektów, firmy geodezyjno - kartograficzne, kancelarie prawne, firmy ubezpieczeniowe, służby mundurowe (policja, straż pożarna, centra ratownictwa medycznego, straż graniczna, inspekcja transportu drogowego, straż miejska), centra zarządzania kryzysowego.

Dokładne dane szybko i kompleksowo

Dostęp do BDOT będzie zapewniony w czasie rzeczywistym za pośrednictwem witryny internetowej www.geoportal.gov.pl oraz usług sieciowych takich jak m.in. WMS, WFS.

Popularyzacja dostępu do informacji przestrzennych w połączeniu z możliwością raportowania błędnych informacji poprzez stronę WWW będzie zachętą do weryfikowania „własnych” danych, za pośrednictwem uprawnionych weryfikatorów. Usprawni to proces ich aktualizacji przez użytkowników systemu a uproszczenie procedur dostępu do rejestru BDOT pomoże zaoszczędzić środki finansowe oraz czas.

 

Dzięki informacjom gromadzonym w BDOT i jednoczesnym wykorzystaniu możliwości sieci Internet projekt GBDOT, spójnie wpisuje się w globalny, postępujący proces informatyzacji administracji publicznej oraz popularyzacji idei społeczeństwa informacyjnego.

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Ile czasu i pieniędzy potrzeba, aby doprowadzić media do działki?
Ile czasu i pieniędzy potrzeba, aby doprowadzić media do działki?
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Dom Energooszczędny Vademecum 2018

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2018

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2018

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze marzec 2019

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2018

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom styczeń - luty 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2019

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2019

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny