Okładka magazynu budujemy dom
Najnowszy numer Logo BudujemyDom.pl
Zobacz
Zobacz oferty produktowe firm
Systemy, urządzenia, elementy

Dotacja do systemu odpylania firmy Alnor!

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 2-3 minuty 2020-08-13

Co roku ZUS organizuje konkursy na dofinansowanie firm i instytucji w zakresie zwiększania bezpieczeństwa pracy. W konkursie na 2020 rok do rozdysponowania jest 50 mln zł. Pieniądze można przeznaczyć na wiele inwestycji, w tym zakup urządzeń, które mają poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy czyli np. na: zakup i instalację urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej.

Dofinansowanie na TRANS-Quick System! 

Środki przeznaczyć można również na:

 • Zakup i instalację urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.).
 • Zakup i instalację urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.).

Maksymalne dofinansowanie, o które mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa to 90% kosztów kwalifikowanych (140 000 zł), małe przedsiębiorstwo może natomiast liczyć 80% kosztów kwalifikowanych (210 000 zł), średnie do 60% kosztów kwalifikowanych (340 000 zł), a duże do 20% kosztów kwalifikowanych (500 000 zł).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z ZUS na BHP?

W konkursie może brać udział płatnik składek, który spełnia następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie korzystał z dotacji w ostatnich 3 latach.

Wszystkie działania na które można ubiegać się o dofinansowanie mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Źródło i zdjęcia: Alnor 

Pozostałe promocje
Budujemy Dom lipiec - sierpień 2020

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze październik 2020

Czas na Wnętrze

Magazyn pełen inspiracji

Wnętrza 2020

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2020

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska wrzesień - październik 2020

Gardeners' World Edycja Polska

Najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2020

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Nowoczesne Instalacje 2020

Nowoczesne Instalacje

Dom Energooszczędny Vademecum 2020

Dom Energooszczędny Vademecum