Dlaczego warto zamontować system ochrony rur przed zamarzaniem?

Artykuł promocyjny
Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 2-3 minuty
Dlaczego warto zamontować system ochrony rur przed zamarzaniem?

Zamarznięte rury mogą być bardzo kosztownym problemem - narażone na działanie ujemnej temperatury pękają, prowadząc do poważnych zniszczeń i zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów. Elektryczne samoregulujące systemy przeciwzamarzaniowe stosuje się przeważnie w garażach do ogrzewania rur z wodą, systemów tryskaczowych oraz rur z olejem opałowym. Używane są również do zabezpieczania wrażliwych instalacji chłodniczych i klimatyzatorów znajdujących się na dachach budynków.

aktualizacja: 2022-11-21 09:53:59

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Po pierwsze na moc przewodu. Należy policzyć straty ciepła w zależności od rodzaju i średnicy rur, oraz grubości izolacji. Moc przewodu powinna być wystarczająca aby zrekompensować straty ciepła.

Po drugie na odporność kabla grzewczego na temperaturę medium wewnątrz rurociągu. Zazwyczaj nie ma problemu przy ochronie rur z wodą, o temperaturze nie przekraczającej 50°C - wtedy możemy zastosować przewody nVent RAYCHEM ETL (o mocy 10 lub 16 W/m). Rurociągi z ciepłą lub okresowo gorącą wodą wymagają przewodów odpornych na wyższą temperaturę, takich jak nVent RAYCHEM FroStop Black i nVent RAYCHEM XL-Trace (wytrzymują temperaturę do 65°C) lub FSC-10-2X (wytrzymują temperaturę do 90°C).

Trzecią istotną cechą o której warto pamiętać przy większej instalacji jest maksymalna długość obwodu grzewczego. Przykładowo dla przewodów FS-C10-2X jest to 180 m, dla ETL jest to 100 m, a dla FroStop Black - już tylko 80 przy zabezpieczeniu nadprądowym 16A.

Przewody nVent RAYCHEM XL-Trace
Przewody nVent RAYCHEM XL-Trace

Montaż

Przewód grzejny jest mocowany równolegle na rurociągu - pod izolacją termiczną. Typowy system grzewczy składa się z przewodu grzewczego dobranego do średnicy rodzaju rurociągu, szybkozłączek RayClic lub połączeń termokurczliwych oraz sterownika. Miedziane żyły zasilające, o dużym przekroju, wpływają na niezawodność przewodu grzejnego, a płaszcz ochronny zabezpiecza go przed surowymi warunkami środowiska.

Przewód grzejny jest mocowany równolegle na rurociągu
Przewód grzejny jest mocowany równolegle na rurociągu

Optymalizacja zużycia energii

Inteligentne sterowniki RAYSTAT V5 oraz ELEXANT 450c, które mogą pracować w trybie ON/OFF jak zwykły termostat lub w energooszczędnym trybie PASC (obliczają cykl pracy proporcjonalnie do spodziewanej minimalnej temperatury otoczenia). Tam, gdzie zwykły termostat załączy przewody grzejne na 100% czasu, "inteligentny" sterownik uruchomi system jedynie na określony przedział czasowy, powodując znaczną oszczędność energii.

Inteligentny sterownik RAYSTAT
Inteligentny sterownik RAYSTAT

nVent Thermal Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 19, 02-676 Warszawa
e-mail: salesPL@nvent.com
nVent.com/RAYCHEM

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły