Okładka magazynu budujemy dom
Najnowszy numer Logo BudujemyDom.pl
Zobacz
Zobacz oferty produktowe firm
Elementy elewacyjne

Zabudowanie oraz pielęgnacja betonu - zasady i przedziały czasowe

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut

Zalewanie bloczków betonem oraz dopilnowanie, by betonowy rdzeń nie popękał to jeden z ważniejszych elementów budowy. Beton powinien mieć klasę wytrzymałości nie niższą niż C20/25 oraz klasę ekspozycji XC1. Dodatkowo należy mieć na uwadze wymogi normy PN-EN 13670:2011 „Wykonywanie konstrukcji z betonu”. 

Wymogi normy PN-EN 13670:2011 „Wykonywanie konstrukcji z betonu”

Wśród zapisów normy w szczególności ważne są te dotyczące:

 • niewłaściwego zagęszczenia mieszanki betonowej,
 • niewłaściwej pielęgnacji lub jej brak,
 • samowolnej modyfikacji składu mieszanki,
 • dodania zwiększonej ilości wody do mieszanki oraz przekroczenie czasu rozładunku i zabudowy ponad 45 min. od chwili wjazdu na budowę (co skutkuje obniżeniem jakości betonu). 

Prawidłowa zabudowa mieszanki betonowej

 1. przygotowanie konstrukcji ogrodzenia poprzez ułożenie pustaków na ławach oraz zamontowanie zbrojenia, zgodnie z wytycznymi konstruktora i projektanta,
 2. kontrola konsystencji mieszanki betonowej dostarczonej na budowę (konsystencja, temperatura) i ewentualna jej modyfikacja wyłącznie środkami uplastyczniającymi – kategoryczny zakaz dolewania wody!
 3. zwilżenie wewnętrznych ścian pustaków wodą tak, aby ułatwić swobodne przesuwanie się mieszanki betonowej po ściankach i ograniczyć ściąganie wody z mieszanki betonowej,
 4. rozpoczęcie wypełniania ułożonych pustaków ogrodzeniowych natychmiast po przywiezieniu mieszanki betonowej na budowę,
 5. unikanie zrzucania mieszanki betonowej do wnętrza konstrukcji z wysokości przekraczającej 50 cm (możliwość segregacji mieszanki betonowej),
 6. zagęszczenie ułożonej wewnątrz pustaków mieszanki betonowej poprzez zawibrowanie bądź sztychowanie (w zależności od konsystencji) poziomymi warstwami nie większymi niż podwójna wysokość pustaka.

Prawidłowa pielęgnacja betonu

Pielęgnacja betonu polega na ochronie świeżego betonu przed zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturą, zbyt niską wilgotnością, intensywnymi opadami oraz przemarzaniem powierzchni/konstrukcji.

Można to osiągnąć poprzez: 

 • polewanie powierzchni betonu wodą możliwie szybko po zabudowie,
 • układanie na powierzchni betonu mokrych mat, włóknin, folii i zabezpieczanie ich przed wysychaniem,
 • pokrywanie powierzchni „mokrej” konstrukcji folią budowlaną w jak najkrótszym czasie od zagęszczenia i zaformowania betonu w konstrukcji, ale jednocześnie tak, by uniknąć przywarcia folii do powierzchni betonu,
 • przykrywanie powierzchni betonu matami lub włókninami chroniącymi przed przemarznięciem,
 • ochrona powierzchni betonu poprzez rozłożenie folii lub namiotu przed intensywnymi opadami atmosferycznymi (deszcz, śnieg), stosowanie preparatów do powierzchniowej ochrony betonu.

Skutki nieodpowiedniej pielęgnacji betonu

 • spadek wytrzymałości, skurcz plastyczny i wzrost porowatości betonu wskutek dodania do mieszanki dodatkowej wody oraz niewłaściwego zawibrowania betonu, prowadzący do odparowania tej wody, a w konsekwencji powstawania nieregularnych rys i pęknięć na powierzchni i wewnątrz struktury betonu oraz wzrostu nasiąkliwości,
 • nieodpowiednia wytrzymałość wskutek przesuszenia mieszanki betonowej, a w konsekwencji zbyt małej ilości wody potrzebnej w procesie wiązania i twardnienia cementu powodująca pylenie powierzchni betonu i odpryski powierzchniowe,
 • obniżenie odporności na czynniki atmosferyczne oraz agresję chemiczną środowiska polegające na ułatwionym przenikaniu mediów i agresywnych czynników chemicznych w głąb betonu poprzez zwiększoną nasiąkliwość oraz powstałe rysy i spękania,
 • brak lub obniżenie odporności na działanie mrozu oparte na wnikaniu poprzez rysy i pęknięcia w głąb porowatej struktury betonu wody, która w warunkach obniżonych temperatur zamarza, jednocześnie zwiększając swoją objętość i powodując niszczące naprężenia wewnątrz betonu, które uwidaczniają się w postaci pęknięć i złuszczenia.

Minimalny czas pielęgnacji mokrej świeżego betonu - tabela

Warunki atmosferyczne  
Cement portlandzki

CEM I

Cement portlandzki

wieloskładnikowy CEM II

Cement hutniczy CEM III

Cement wieloskładnikowy. CEM V

Silne nasłonecznienie, silny wiatr, wilgotność względna powietrza <50% 2 dni 4 dni 5 dni
Średnie nasłonecznienie, średni wiatr, wilgotność względna powietrza 50-80% 1 dzień 3 dni 4 dni
Słabe nasłonecznienie, słaby wiatr, wilgotność względna powietrza > 80% 1 dzień 2 dni 3 dni

Podczas pracy zaleca się chronić oczy i skórę przed bezpośrednim kontaktem ze świeżą mieszanką betonową − w razie kontaktu natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody.

źródło i zdjęcie: Joniec

Budujemy Dom czerwiec 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze czerwiec 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska lipiec - sierpień 2021

Gardeners' World Edycja Polska

Czasopismo ogrodnicze - najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2020

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje

Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum