Okładka magazynu budujemy dom
Najnowszy numer Logo BudujemyDom.pl
Zobacz
Zobacz oferty produktowe firm
Ogrzewanie podłogowe / płaszczyznowe

Z jakich etapów składa się montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut

Instalator wykonujący prace związane z montażem lub serwisem powinien korzystać z projektu oraz instrukcji producenta. Podłączenie mat grzejnych do instalacji elektrycznej i regulatora temperatury może być wykonane jedynie przez uprawnionego fachowca.

Etapy montażu elektrycznego ogrzewania podłogowego

System grzejny instaluje się na właściwie przygotowanym podłożu. Warstwę końcową stanowi wylewka samopoziomująca, którą należy zagruntować odpowiednim preparatem (np. Unigruntem). Powierzchnia musi być gładka. Przy ścianach zaznacza się pasy o szerokości 10 cm (w tym obszarze nie układamy ogrzewania). Wyznacza się także miejsce instalacji rurki do czujnika podłogowego.

W przypadku czujnika podłogowego i przewodów zasilających musi być ona poprowadzona od puszki instalacyjnej umieszczonej w ścianie na wysokości 1,5–1,6 m prostopadle w kierunku podłogi. Wykonuje się rowek w ścianie i podłodze (dla rurki czujnika i rurki przewodów zasilających matę grzejną). Instaluje puszkę, rurki w ścianie i podłodze. Rurkę dla czujnika podłogowego umieszcza się w podłożu na głębokości 20 mm.

Po wyjęciu maty grzejnej z opakowania należy dokonać pomiaru rezystancji. Sprawdza się w ten sposób, czy produkt jest pełnowartościowy i nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu. Wykorzystuje się w tym celu miernik.

Ułożenie i konfiguracja maty grzejnej w instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego

Montaż należy rozpocząć od konfiguracji maty grzejnej z powierzchnią, która będzie ogrzewana. Następnie rozwija się produkt. Punktem początkowym będzie miejsce instalacji czujnika podłogowego. Istotne dla właściwego pomiaru temperatury podłogi jest umiejscowienie czujnika temperatury. Rurka wraz z nim musi być umieszczona równolegle, symetrycznie pomiędzy sąsiednimi odcinkami przewodu grzejnego maty. Pomiary będą w takim przypadku rzeczywiste.

Taka konfiguracja maty ułatwia wprowadzenie kabli zasilających do rurki instalacyjnej połączonej z puszką. Przewody zasilające maty i te od podłogowego czujnika temperatury należy prowadzić w oddzielnych rurkach. Eliminuje to w znacznym stopniu wpływ promieniowania elektromagnetycznego na przewody czujnika temperatury (może ono zakłócić pracę urządzenia, powodować błędne wskazania wartości temperatury lub je uniemożliwić).

Jeżeli konfigurowanie maty grzejnej wymaga jej ułożenia w kilku rzędach lub dopasowania do elementów stałej zabudowy, nacina się jej siatkę konstrukcyjną, co pozwala na dowolne kształtowanie produktu zgodnie z opracowanym projektem. Czynność ta musi być jednak wykonywana precyzyjnie. Nie można doprowadzić do uszkodzenia przewodu grzejnego maty. Jeżeli jednak do tego dojdzie, należy natychmiast skontaktować się z punktem sprzedaży lub reprezentantem producenta.

Taką usterkę można naprawić, natomiast nie wolno dokonywać napraw we własnym zakresie lub instalować uszkodzonego produktu. W matach grzejnych dwustronnie zasilanych występują dwa ekranowane przewody zasilające: z jednej strony maty jest zainstalowany kabel zasilający fazowy (F) w kolorze czarnym, z drugiej kabel zasilający neutralny (N) o barwie niebieskiej.

Oba muszą być doprowadzone do puszki podtynkowej, gdzie zostaną podłączone do styków w regulatorze temperatury zgodnie z instrukcją. Ekrany jednego i drugiego przewodu zasilającego należy podłączyć do właściwego styku we wspomnianym regulatorze lub, jeżeli nie ma odpowiedniego podłączenia, połączyć poza nim w kostce montażowej z kablem uziemiającym linii zasilającej. Przewody zasilające można przedłużać.

Maty grzejne stosowane jako elektryczne ogrzewanie podłogowe mogą zapewnić komfort cieplny w każdym pomieszczeniu. Jednak aby instalacja elektrycznego ogrzewania podłogowego pracowała prawidłowo i spełniania oczekiwania jej użytkowników, należy ją odpowiednio zaprojektować, dobrać odpowiednie urządzenia, a także wykonać jej prawidłowy montaż.

Po nacięciu siatki konstrukcyjnej maty i jej przełożeniu, układa się następny rząd równolegle do pierwszego, pamiętając o zachowaniu właściwego odstępu (10 cm). Postępując zgodnie z przedstawioną metodą, montuje się matę grzejną na całej przewidzianej powierzchni. Po rozłożeniu produktu można porównać stan obecny z projektem. W przypadku rozbieżności na tym etapie wykonuje się korekty (mata nie jest bowiem przyklejona do podłoża).

Pomiar rezystancji maty grzejnej

Po poprawkach przeprowadza się pomiar rezystancji. W taki sposób konfiguruje się matę grzejną przy ścianie oddzielającej fragmenty pomieszczenia.

Przyklejenie maty grzejnej do podłoża

Po ułożeniu maty na ogrzewanej powierzchni należy przystąpić do jej przyklejenia do podłoża. Zaprawę klejową przeznaczoną do instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego przygotowuje się według receptury określonej przez producenta. Nakłada się ją na powierzchnię i równomiernie rozprowadza tak, aby jej grubość nie przekraczała 5–6 mm.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Mata grzejna musi być całkowicie zamknięta w tej warstwie. Do opisywanej czynności wykorzystuje się packę z tworzywa sztucznego. Po zakończeniu tego etapu nie układa się końcowej nawierzchni. Należy pozostawić tak wykonaną warstwę na 24 godziny dla związania i wyeliminowania z jej struktury pęcherzyków powietrza. W czasie powyższych prac nie można chodzić bezpośrednio po macie. Zabezpiecza się ją płytami ze styroduru, styropianu, arkuszami tektury. Nie ustawia się na niej także pojemników z zaprawą, nie pozostawia również ostrych narzędzi. Należy używać obuwia z miękką podeszwą. Po zakończeniu tego etapu wykonuje się pomiar rezystancji.

Montaż okładziny posadzki na macie grzejnej, pomiary rezystancji, montaż regulatorów, przewodów i czujników, fugowanie

Następnie na tak przygotowanej warstwie montuje płytki. Wykorzystuje się do tego tę samą zaprawę klejową, którą zastosowano poprzednio. Grubość jej warstwy to 5–6 mm. Po ułożeniu nawierzchni wykonuje się pomiary rezystancji maty grzejnej. Jeżeli są one prawidłowe, można przystąpić do zamontowania regulatora temperatury i podłączenia do niego przewodów zasilania, kabli zasilających maty grzejnej oraz podłogowego czujnika temperatury.

Po sprawdzeniu poprawności montażu całego systemu ogrzewania i okresie 72 godzin od zakończenia układania końcowej nawierzchni należy przejść do procesu formowania temperaturowego struktury podłogi. Ustawia się w regulatorze temperaturę na poziomie 25ºC i pozostawia system włączony na 2 godziny. Następnie wyłącza go. Kolejnego dnia podnosi temperaturę o 5ºC i dalej realizuje proces formowania podłogi. Zostanie on zakończony po uzyskaniu temperatury 35ºC. Finalną czynnością jest zafugowanie całej powierzchni elastyczną fugą.

Istotne uwagi przy montażu elektrycznego ogrzewania podłogowego

  • w żadnym wypadku nie wolno skracać przewodów grzejnych maty
  • do mocowania maty grzejnej do podłoża nie można używać gwoździ lub innych metalowych przedmiotów
  • przy układaniu maty nie należy zginać i zgniatać przewodów grzejnych
  • w obrębie zainstalowanej maty grzejnej nie można mocować w podłożu żadnych elementów, które mogłyby ją uszkodzić
  • dodatkowe przykrycia na podłodze o grubości większej niż 10 mm są niedozwolone

źródło i zdjęcia: Thermoval Polska

Budujemy Dom lipiec - sierpień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze lipiec - sierpień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska lipiec - sierpień 2021

Gardeners' World Edycja Polska

Czasopismo ogrodnicze - najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje

Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum