Uzdatnianie wody basenowej

Posiadanie basenu, w którym woda będzie bezwzględnie czysta powoduje, że musi być ona poddawana szeregowi procesów oczyszczania takim jak: filtracja, koagulacja, dezynfekcja, korekta pH.

Uzdatnianie wody basenowej
Polder Technika Basenowa Technika basenowa
polder.pl
Polder Technika Basenowa Technika basenowa
Dane kontaktowe:
12 256 43 80, tel. kom. 0 601 495 741
Góra Libertowska 42, Libertów, 30-444 Kraków

PokażUkryj szczegółowe informacje o firmie

Uzdatnianie wody basenowej

Zanieczyszczenia wody usuwane są z basenów metodami chemicznymi i mechanicznymi. do metod chemicznych należą: koagulacja, dezynfekcja, rozcieńczanie (dolewanie lub wymiana wody), do metod mechanicznych należą: filtracja, odkurzanie, odprowadzenie zanieczyszczeń z powierzchni lustra wody za pomocą przelewu i łapaczy ręcznych. Pod pojęciem uzdatniania należy rozumieć usuwanie z wody substancji i  mikroorganizmów obniżających jakość wody, natomiast proces dezynfekcji służy do ograniczenia ilości mikroorganizmów przez ich likwidację. Woda w basenie powinna odpowiadać wodzie naturalnej a jej przeźroczystość powinna być taka aby można było zobaczyć całe dno.

Dezynfekcja wody

Dezynfekcję wody przeprowadza się za pomocą związków chlorowych, preparatami tlenowymi, za pomocą soli kuchennej lub przy użyciu ozonu. Najskuteczniejszą i sprawdzoną metodą dezynfekcji jest metoda chlorowa, jednakże w przypadku basenów halowych zaleca się używanie pozostałych metod ze względu na drażniący zapach chloru. Wszystkie związki chemiczne stosowane w procesie dezynfekcji są  bezpieczne i skuteczne pod warunkiem ich prawidłowego stosowania  i przechowywania.

Do uzdatniania wody basenowej służą układy filtrujące składające się z pompy obiegowej i filtra. Wielkość filtra i wydajność pompy obiegowej dobierane są w zależności o wielkości basenu i jego przeznaczenia. W ofercie firmy Polder znajdą państwo filtry zarówno najtańsze z polietylenu, jak i trwalsze poliestrowe i stalowe. Złoże filtracyjne tworzy piasek kwarcowy stosowany  w odpowiednich frakcjach.

Prawidłowa cyrkulacja wody gwarantuje szybki i równomierny przepływ uzdatnionej wody w całym basenie. Przy nieprawidłowej cyrkulacji wody występują w basenie tzw. "martwe strefy", w których środki uzdatniania nie są doprowadzane w stopniu  wystarczającym, a zanieczyszczenia nie są zadowalająco usuwane.

Cyrkulacja wody basenowej

Powinna być tak dobrana, aby  równomiernie rozprowadzać środki dezynfekcyjne w całym basenie. Dla prawidłowego działania środków uzdatniających należy korygować wartość pH wody tak aby wartość pH zawierała się pomiędzy 7.0 - 7.4.  Wartość pH mierzy się testerami ręcznymi i automatycznymi, a do korekty pH służą środki obniżające i podwyższające jego wartość.

W przypadku basenu z przelewem punktowym (skimmerem) woda doprowadzana jest z boku basenu poprzez  dysze ścienne w 50% do skimmera i w 50% do dopływu dennego, natomiast w przypadku basenu przelewowego (rynnowego) uzdatniona woda zostaje doprowadzona do basenu poprzez dysze denne, a następnie w 100% do układu filtrującego przez całą górną krawędź basenu (rynnę przelewową).

W ofercie firmy znajdą państwo wszystkie niezbędne środki chemiczne służące do utrzymania prawidłowej jakości wody, urządzenia mechaniczne takie jak: odkurzacze ręczne i automatyczne, siatki powierzchniowe i denne, szczotki do czyszczenia ścian, dzięki czemu państwa basen zawsze będzie sprawiał wiele radości. preparaty występują w formie płynnej i granulatów a dozowanie ich może odbywać się ręcznie lub za pomocą urządzeń automatycznych. Pamiętać należy również o tym, że nawet najlepszy filtr nie uwolni wody od bakterii i glonów bez użycia środków odkażających.

źródło i zdjęcie: Polder Technika Basenowa