Zobacz oferty produktowe firm
Licznik odwiedzin: 22431

Filtr biotechnologiczny

Filtr biotechnologiczny jest alternatywą dla modernizacji oczyszczalni ścieków lokalnych, komunalnych oraz oczek wodnych. Są to specjalne systemy filtracyjne, które pozostając w symbiotycznej interakcji z otaczającym je środowiskiem i krajobrazem będą służyły ograniczeniu dopływu ładunków zanieczyszczeń biogennych i mikrozanieczyszczeń do systemów rzecznych oraz będą stanowiły narzędzia dla zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. Filtr biotechnologiczny jest urządzeniem modułowym, gdzie we wspólnej obudowie znajdują się kasetowe wymienne wkłady filtracyjne. Filtry mogą być łączone w zespoły w skład których wchodzą komory fitoremediacyjne i same filtry. Filtr ma za zadanie doprowadzać parametry oczyszczonego ścieku w stabilny sposób do zakładanego przez inwestora poziomu. Filtr biotechnologiczny przeznaczony jest do doczyszczania wstępnie podczyszczonych lub oczyszczonych ścieków, oraz do usuwania z nich pierwiastków biogennych odpowiedzialnych za procesy eutrofizacji. Proponowane rozwiązanie jest uzupełnieniem obecnie stosowanych rozwiązań w zakresie oczyszczania wody a tym samym ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami i eutrofizacją. Drugą ważną cechą jest zdolność podczyszczania ścieków surowych, dlatego filtr może pełnić rolę bariery awaryjnej zapobiegającej skutkom awarii oczyszczalni.

Generalnie oferowane przez nas filtry biotechnologiczne mogą być III stopniem oczyszczania w oczyszczalniach lokalnych i komunalnych doczyszczającym ściek do poziomu wymaganego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku, oraz przeciwdziałającym skutkom awarii (filtry są w stanie w krótkim okresie czasu, do kilku dni, podczyszczać surowe ścieki zapobiegając skażeniu odbiornika).

Filtr biotechnologiczny ma za zadanie oczyszczanie wody ze związków organicznych i usuwanie nadmiaru pierwiastków mogących powodować eutrofizację wód powierzchniowych. Składa się on z następujących stref:

  • Strefa rozkładu substancji organicznych do związków prostych. Wkłady filtracyjne zawierają odpowiedni substrat na którym namnażają się mikroorganizmy. Następuje tu dekompozycja materii organicznej oraz usunięcie części azotu w postaci NOx. W zależności od obciążania cieku materią organiczną może być użyte w tej strefie od jednego do trzech wkładów filtrujących. 
  • Strefa usuwania zawiesin nieorganicznych powstałych w strefie pierwszej. Wkłady filtracyjne zawierają materiał, który dzięki swoim właściwościom filtracyjnym zatrzymuje cząstki zawiesiny. W zależności od obciążenia stosuje się od jednego do dwu wkładów filtracyjnych. 
  • Strefa usuwania biogenów. Wkłady filtracyjne zwierają odpowiedni substrat geochemiczny oraz mikroorganizmy akumulujące azot i fosfor zawarte w wodzie, stosuje się przeważnie od jednego do trzech wkładów filtracyjnych. Filtry montowane są na kanałach odprowadzających oczyszczony ściek do odbiornika.

Aktualnie wiele zamontowanych oczyszczalni, przydomowych, lokalnych, komunalnych nie spełnia wymogów emisyjnych dla tego typu urządzeń. Oferowane przez nas filtry biotechnologiczne doczyszczają wstępnie oczyszczony ściek do poziomu wymaganego w regulacjach prawnych. System filtrujący jest w każdym przypadku projektowany indywidualnie celem optymalizacji oczyszczania w konkretnych warunkach w zależności od obciążenia wody zanieczyszczeniami i wymaganiami co do stopnia oczyszczenia. Indywidualizowanie filtra polega na doborze odpowiednich wkładów filtracyjnych, ich ilości oraz wielkości komór fitoremediacyjnych.

Budujemy Dom czerwiec 2022

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze lipiec - sierpień 2022

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Wnętrza 2022

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska lipiec 2022

Gardeners' World Edycja Polska

Czasopismo ogrodnicze - najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje

Dom Energooszczędny Vademecum 2022

Dom Energooszczędny Vademecum