Okładka magazynu budujemy dom
Najnowszy numer Logo BudujemyDom.pl
Zobacz
Zobacz oferty produktowe firm
Ogniwa fotowoltaiczne

Jakie obowiązki ma inwestor instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej powyżej 6,5 KW?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut 2021-07-29

Z dniem 19.09.2020 r. weszła w życie zmiana ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471), co z kolei nałożyło nowe obowiązki dla inwestorów, którzy decydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej powyżej 6,5 kW.

Co zawiera art. 29 ust. 2 pkt. 16 ustawy Prawo budowlane?

W art. 29 ust. 2 pkt. 16 ustawy Prawo budowlane nałożono obowiązek uzgodnienia projektu mikroinstalacji (instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW), której moc przekracza 6,5 kW, z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Jest to zmiana dość istotna, ponieważ do momentu nowelizacji prawa budowlanego budowa mikroinstalacji nie wymagała uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, w związku z czym projekt instalacji sprowadzał się jedynie do schematu instalacji, służącego do zgłoszenia instalacji do zakładu energetycznego w celu przyłączenia instalacji i założenia licznika „dwukierunkowego”.

O ile obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i zgłoszenia nadal nie został wprowadzony, o tyle niezbędnym jest dla ww. instalacji opracowanie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot uzgodnienia. Ustawa, poza koniecznością uzgodnienia projektu w art. 56 ust. 1a, nakłada obowiązek zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu wykonania instalacji fotowoltaicznej i planowanego przystąpienia do jej użytkowania.

Projekt mikroinstalacji PV

W celu uzyskania przedmiotowego uzgodnienia niezbędne jest wprowadzenie do projektu mikroinstalacji następujących wymagań, przywołanych w Fotowoltaicznym Dekalogu Dobrych Praktyk autorstwa Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej:

 • konieczność wykonania połączeń przewodów DC za pomocą szybkozłączek (np. złączy MC4) tego samego typu i pochodzących od tego samego producenta z jednoczesnym ograniczeniem liczby połączeń przewodów po stronie DC,
 • prowadzenie przewodów DC, o ile to możliwe, w metalowych kanałach kablowych z jednoczesną koniecznością eliminacji ostrych krawędzi,
 • układanie przewodów w odległości min. 10 cm od powierzchni dachów, pokrytych materiałem palnym,
 • wprowadzenie oznakowania w budynku zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-7-712 poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej w miejscu przyłączenia instalacji PV, przy tablicy licznikowej oraz przy głównym wyłączniku zasilania obiektu,
 • oznakowanie tras kablowych dla przewodów DC poprzez umieszczenie informacji: „Niebezpieczeństwo - wysokie napięcie DC w ciągu dnia obecne po wyłączeniu instalacji”,
 • konieczność uszczelnienia przejść przewodów przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego materiałami ognioodpornymi o odporności ogniowej nie mniejszej niż ściana/ strop oddzielenia pożarowego,
 • konieczność wykonania pomiarów powykonawczych, w tym rezystancji izolacji (pomiędzy biegunem dodatnim a ziemią oraz biegunem ujemnym a ziemią - po stronie DC oraz pomiędzy przewodami czynnymi a ochronnymi – po stronie AC),
 • zapewnienie właściwych momentów dokręcania złączek oraz stosowanie dedykowanych narzędzi.

Dla budynków, w których wyodrębnione są strefy pożarowe:

 • montaż falowników PV poza strefą pożarową lub w wydzielonej strefie (np. pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej),
 • zabezpieczenie przewodów strony DC pozostających pod napięciem w przypadku wyłączenia falownika poprzez obudowę o odporności ogniowej zapewniającej wydzielenie w strefie lub użycie kabli o odporności ogniowej oraz dla zasilania urządzeń, służących zasilaniu urządzeń ochrony przeciwpożarowej,
 • wprowadzeniu oznakowania informującego o obecności instalacji PV również przy przycisku PWP,
 • wprowadzenie zapisu w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” dotyczącego instalacji PV,
 • zachowania odległości modułów PV od ścian oddzielenia ppoż.

Zgłoszenie mikroinstalacji do PSP

Nowelizacja ustawy nie wskazuje formy dokumentu, służącego do zawiadomienia służb PSP, o którym mowa w art. 56 ust. 1a. W przywołanym wyżej Fotowoltaicznym Dekalogu Dobrych Praktyk przedstawiono propozycję karty zgłoszenia instalacji, na której powinny się znaleźć m.in. następujące informacje:

 • lokalizacja inwestycji (dane kontaktowe inwestora i instalatora),
 • lokalizacja modułów PV oraz falownika (invertera),
 • trasa kablowa przewodów strony DC wraz ze wskazaniem obudowy (o ile występuje),
 • lokalizacja rozłącznika DC.

Pomoc Onninen w zakupie komponentów do budowy instalacji PV

W związku z wprowadzoną koniecznością uzgadniania i zgłaszania instalacji PV specjaliści z Działu Doradztwa Technicznego Onninen są do dyspozycji klientów i instalatorów, którzy dokonują zakupu komponentów do budowy instalacji fotowoltaicznych i służą pomocą w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej.

Porady udzielił: mgr inż. Jan Makowski

Regionalny Doradca Techniczny - Projektant DDT Onninen

źródło: Onninen

zdjęcie: Andrzej Papliński

Budujemy Dom lipiec - sierpień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze wrzesień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska wrzesień - październik 2021

Gardeners' World Edycja Polska

Czasopismo ogrodnicze - najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje

Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum