PokażUkryj kategorie
Zobacz oferty produktowe firm
Ogniwa fotowoltaiczne

Jakie obowiązki ma inwestor instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej powyżej 6,5 KW?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut 2021-07-29

Z dniem 19.09.2020 r. weszła w życie zmiana ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471), co z kolei nałożyło nowe obowiązki dla inwestorów, którzy decydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej powyżej 6,5 kW.

Co zawiera art. 29 ust. 2 pkt. 16 ustawy Prawo budowlane?

W art. 29 ust. 2 pkt. 16 ustawy Prawo budowlane nałożono obowiązek uzgodnienia projektu mikroinstalacji (instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW), której moc przekracza 6,5 kW, z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Jest to zmiana dość istotna, ponieważ do momentu nowelizacji prawa budowlanego budowa mikroinstalacji nie wymagała uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, w związku z czym projekt instalacji sprowadzał się jedynie do schematu instalacji, służącego do zgłoszenia instalacji do zakładu energetycznego w celu przyłączenia instalacji i założenia licznika „dwukierunkowego”.

O ile obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i zgłoszenia nadal nie został wprowadzony, o tyle niezbędnym jest dla ww. instalacji opracowanie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot uzgodnienia. Ustawa, poza koniecznością uzgodnienia projektu w art. 56 ust. 1a, nakłada obowiązek zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu wykonania instalacji fotowoltaicznej i planowanego przystąpienia do jej użytkowania.

Projekt mikroinstalacji PV

W celu uzyskania przedmiotowego uzgodnienia niezbędne jest wprowadzenie do projektu mikroinstalacji następujących wymagań, przywołanych w Fotowoltaicznym Dekalogu Dobrych Praktyk autorstwa Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej:

 • konieczność wykonania połączeń przewodów DC za pomocą szybkozłączek (np. złączy MC4) tego samego typu i pochodzących od tego samego producenta z jednoczesnym ograniczeniem liczby połączeń przewodów po stronie DC,
 • prowadzenie przewodów DC, o ile to możliwe, w metalowych kanałach kablowych z jednoczesną koniecznością eliminacji ostrych krawędzi,
 • układanie przewodów w odległości min. 10 cm od powierzchni dachów, pokrytych materiałem palnym,
 • wprowadzenie oznakowania w budynku zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-7-712 poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej w miejscu przyłączenia instalacji PV, przy tablicy licznikowej oraz przy głównym wyłączniku zasilania obiektu,
 • oznakowanie tras kablowych dla przewodów DC poprzez umieszczenie informacji: „Niebezpieczeństwo - wysokie napięcie DC w ciągu dnia obecne po wyłączeniu instalacji”,
 • konieczność uszczelnienia przejść przewodów przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego materiałami ognioodpornymi o odporności ogniowej nie mniejszej niż ściana/ strop oddzielenia pożarowego,
 • konieczność wykonania pomiarów powykonawczych, w tym rezystancji izolacji (pomiędzy biegunem dodatnim a ziemią oraz biegunem ujemnym a ziemią - po stronie DC oraz pomiędzy przewodami czynnymi a ochronnymi – po stronie AC),
 • zapewnienie właściwych momentów dokręcania złączek oraz stosowanie dedykowanych narzędzi.

Dla budynków, w których wyodrębnione są strefy pożarowe:

 • montaż falowników PV poza strefą pożarową lub w wydzielonej strefie (np. pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej),
 • zabezpieczenie przewodów strony DC pozostających pod napięciem w przypadku wyłączenia falownika poprzez obudowę o odporności ogniowej zapewniającej wydzielenie w strefie lub użycie kabli o odporności ogniowej oraz dla zasilania urządzeń, służących zasilaniu urządzeń ochrony przeciwpożarowej,
 • wprowadzeniu oznakowania informującego o obecności instalacji PV również przy przycisku PWP,
 • wprowadzenie zapisu w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” dotyczącego instalacji PV,
 • zachowania odległości modułów PV od ścian oddzielenia ppoż.

Zgłoszenie mikroinstalacji do PSP

Nowelizacja ustawy nie wskazuje formy dokumentu, służącego do zawiadomienia służb PSP, o którym mowa w art. 56 ust. 1a. W przywołanym wyżej Fotowoltaicznym Dekalogu Dobrych Praktyk przedstawiono propozycję karty zgłoszenia instalacji, na której powinny się znaleźć m.in. następujące informacje:

 • lokalizacja inwestycji (dane kontaktowe inwestora i instalatora),
 • lokalizacja modułów PV oraz falownika (invertera),
 • trasa kablowa przewodów strony DC wraz ze wskazaniem obudowy (o ile występuje),
 • lokalizacja rozłącznika DC.

Pomoc Onninen w zakupie komponentów do budowy instalacji PV

W związku z wprowadzoną koniecznością uzgadniania i zgłaszania instalacji PV specjaliści z Działu Doradztwa Technicznego Onninen są do dyspozycji klientów i instalatorów, którzy dokonują zakupu komponentów do budowy instalacji fotowoltaicznych i służą pomocą w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej.

Porady udzielił: mgr inż. Jan Makowski

Regionalny Doradca Techniczny - Projektant DDT Onninen

źródło: Onninen

zdjęcie: Andrzej Papliński

Budujemy Dom wrzesień 2022

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze październik 2022

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Wnętrza 2022

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska październik 2022

Gardeners' World Edycja Polska

Czasopismo ogrodnicze - najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2022

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje

Dom Energooszczędny Vademecum 2022

Dom Energooszczędny Vademecum