Jak skorzystać z programu "Czyste Powietrze"? Przewodnik po dofinansowaniach na wymianę źródeł ciepła

Artykuł promocyjny
Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Jak skorzystać z programu "Czyste Powietrze"? Przewodnik po dofinansowaniach na wymianę źródeł ciepła

Rosnąca świadomość ekologiczna, a także odgórne przepisy dotyczące zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, spowodowały konieczność wymiany starych "kopciuchów" na inne źródła ciepła i zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Wsparciem finansowym dla osób, które podejmują się inwestycji, w efekcie których nastąpi poprawa jakości powietrza, jest program Czyste Powietrze. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotację?

aktualizacja: 2024-03-29 06:33:06

Aby oddychać pełną piersią!

Jeszcze kilka dekad temu niewielu z nas zastanawiało się nad tym, jakim powietrzem oddychamy. Tu i ówdzie przez informacyjną blokadę przebijały się informacje o przekroczonych stanach pyłów zawieszonych, o zagranicznych naukowcach, którzy po dokonaniu pomiarów czym prędzej spakowali się i opuścili Śląsk i o rosnącej liczbie alergii, nowotworów i chorób płuc, będących tragicznym efektem zaniedbań w zakresie jakości powietrza. Wtedy jeszcze nie było ani narzędzi, ani woli, żeby przeprowadzić kampanię społeczną nakierowaną na poprawę świadomości i zmianę tego dramatycznego stanu rzeczy. Nawet śnieg, pokryty czarnym pyłem, nie budził ogólnego niepokoju.

Bardzo poważnie tematem zajęła się dopiero Unia Europejska, słusznie traktując powietrze jako wspólne dobro. Wprowadzone zostały odgórne regulacje, nawet te trudne do zaakceptowania dla Państw takich jak Polska, które swój przemysł opierają na węglu. W ostatnich latach decydenci postawili szczególny nacisk na poprawę efektywności energetycznej budynków i promocję inwestycji w bardziej ekologiczne i efektywne rozwiązania grzewcze dla domów jednorodzinnych. W ślad za tym ogłoszone zostały programy, w ramach których można uzyskać dofinansowanie do wymiany kotła bezklasowego (tzw. kopciucha), a także zakup i montaż nowych źródeł ciepła, które spełniają aktualnie obowiązujące normy. Wsparciem finansowym objęta jest również termomodernizacja domu. Najbardziej znanym z nich jest Program Czyste Powietrze.

Nowe systemy grzewcze niosą szereg korzyści

Nowoczesne systemy grzewcze to rozwiązania, które nie tylko emitują mniej szkodliwych substancji do atmosfery, ale też znacznie poprawiają komfort użytkowania. Do lamusa przechodzą zimne poranki, w oczekiwaniu na poranny rozruch pieca - automatyczne podajniki dokładają za nas paliwo do pieca.

No i w końcu to, co jest łatwe do zmierzenia - ilość pieniędzy wydawana na ogrzewanie. Nowoczesne systemy grzewcze są tak skonstruowane, żeby ograniczać ilość spalanego paliwa, zachowując przy tym wysoką efektywność grzewczą.

Jak widać, lista korzyści zdaje się nie mieć końca.

Dofinansowanie do wymiany pieca - skorzystaj z dotacji

Wiele gmin, zwłaszcza tych szczególnie dotkniętych konsekwencjami wysokiej emisji, wprowadza swoje własne programy będące zachętą do wymiany starych pieców na nowe. Popularne programy zmierzające do poprawy jakości powietrza, to m.in. Ulga termomodernizacyjna, "Stop Smog", "Ciepłe Mieszkanie", "Mój Prąd" i "Moje Ciepło". Można w nich uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca z "kopciucha" na nowe, ekologiczne systemy grzewcze.

Największym polskim programem jest jednak ten, znany pod nazwą "Czyste Powietrze", który realizowany będzie do 2027 roku. Program "Czyste Powietrze" oferuje bezzwrotne dofinansowanie właścicielom budynków jednorodzinnych do wymiany kotła i na kompleksową termomodernizację budynków, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie budynku na ciepło, a co za tym idzie niższe comiesięczne rachunki. Na przełomie stycznia i lutego finansowanie w ramach tego projektu zostało wznowione. Uzyskać można nawet do 136 200 zł jako dofinansowanie na wymianę pieca w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania z kompleksową termomodernizacją. Pozostałe zakresy dofinansowania to do 99 000 zł w podwyższonym i do 66 000 zł w podstawowym poziomie dofinansowania. Program oferuje nie tylko dofinansowanie do wymiany pieca, ale również środki na audyt energetyczny - do 1200 zł. Oczywiście, istnieje kryterium dochodowe - im niższy dochód, tym wyższa dotacja.

Jakie inwestycje w ramach Czystego Powietrza?

Z rządowego programu opłacić można przede wszystkim wymianę kopciucha (czyli nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe) na nowy efektywny i ekologiczny kocioł. Co za tym idzie - środki przeznaczyć można także na modernizację instalacji grzewczej i uzyskać oszczędności energetyczne. Aby poprawić efektywność energetyczną budynku, można uzyskać środki na jego ocieplenie czy wymianę okien i drzwi. Program promuje także inwestycje w OZE - zakup rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, pompy wody oraz montaż instalacji PV, czyli instalacji fotowoltaicznej (paneli słonecznych).

Nowości w programie

W obowiązującej edycji programu wprowadzone zostały pewne zmiany, w stosunku do reguł obowiązujących wcześniej.

Warto zauważyć, że w aktualnej wersji programu pojawiła się nowa kategoria dofinansowania "kompleksowej termomodernizacji budynku", tj. zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub zmniejszenia tego zapotrzebowania o co najmniej 40%. Jednak w przypadku niewykonywania kompleksowej termomodernizacji jest możliwość skorzystania z dofinansowania dla przedsięwzięć "bez kompleksowej termomodernizacji". W takich przypadkach nie ma obowiązku wykonania audytu energetycznego, jednak poziom dofinansowania dla takich przedsięwzięć jest niższy niż dla przedsięwzięć z kompleksową termomodernizacją.

Jak skorzystać z programu składając wniosek przez Internet? Osoby posiadające podpis kwalifikowany mogą złożyć wniosek na dofinansowanie do wymiany kotła przez Internet. Potrzebne im będą dane do logowania, a jeśli zamierzają ubiegać się o podwyższone lub najwyższe dofinansowanie - skan zaświadczenia, na mocy którego można uzyskać dofinansowanie na wymianę kotła.

Niezbędna będą także:

  • Księga wieczysta, a w przypadku braku księgi wieczystej dla domu - dokument potwierdzający prawo własności tego domu.
  • W przypadku współwłasności - zgoda współwłaściciela lub współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli.
  • W przypadku małżeństwa z ustawową wspólnotą majątkową - zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie na wymianę pieca, z danymi oraz podpisem małżonka.
  • Umowa z wykonawcą (jeśli beneficjent wnioskuje o dotację z prefinansowaniem).

Następnie należy kliknąć przycisk Złóż wniosek, który znajduje się u góry. System przeniesie beneficjenta na gwd.nfosigw.gov.pl. Tam trzeba zalogować się za pomocą login.gov.pl, a potem utworzyć i wypełnić wniosek o dofinansowanie na wymianę kotła z programu "Czyste Powietrze". Przez wysłaniem należy go sprawdzić i dołączyć wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów elektronicznych. Kolejnym krokiem jest podpisanie wniosku elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Po wysłaniu dokumentów beneficjent otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku na swój adres e-mail.

Dofinansowanie do wymiany kotła - jak złożyć wniosek w urzędzie?

Beneficjenci, którzy nie posiadają kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego, mogą wypełnić wniosek w serwisie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), wydrukować, podpisać i złożyć w wersji papierowej do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Przygotować muszą wniosek - wypełniony i wydrukowany z Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) (dla wniosków o dotację z prefinansowaniem). Jeżeli ubiegają się o podwyższone lub najwyższe dofinansowanie - skan zaświadczenia, które upoważnia cię do podwyższonego dofinansowania.

A także:

  • Księgę wieczystą, a w przypadku braku księgi wieczystej dla domu - inny dokument potwierdzający prawo własności tego domu.
  • W przypadku współwłasności - zgodę współwłaściciela lub współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli.
  • W przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową - zgodę współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie z danymi oraz podpisem małżonka.
  • Umowę z wykonawcą (jeśli wnioskują o dotację z prefinansowaniem).

Po utworzeniu konta i zalogowaniu się na stronie internetowej GWD, należy wypełnić wniosek o dofinansowanie w systemie GWD zgodnie z instrukcją, a następnie zweryfikować i zatwierdzić wypełniony wniosek. Po jego wydrukowaniu należy dołączyć wymagane załączniki. Podpisany wniosek wraz z załącznikami beneficjent składa do właściwego WFOŚiGW osobiście, listownie (na kopercie trzeba dopisać: Program Priorytetowy "Czyste Powietrze") lub przez gminny punkt konsultacyjno-informacyjny.

Urządzenia grzewcze spełniające wymogi programu

Kotły, które podlegają dofinansowaniu z programu "Czyste powietrze", muszą spełniać najnowsze normy. Mogą to być kotły na biomasę, pompy ciepła lub nowoczesne kotły gazowe z automatycznym dozowaniem paliwa. Warto jednak podkreślić, że zakup kotła gazowego jest najmniej ekologiczną z opcji.

Wszystkie wymienione urządzenia można znaleźć w ofercie firmy Heiztechnik. Na stronie producenta znajduje się praktyczny konfigurator pomagający w doborze urządzenia najbardziej optymalnego dla strefy klimatycznej, wielkości domu i jego charakterystyki energetycznej. Właściciel domu może wybrać, czy zależy mu na ogrzewaniu wody, czy interesuje go piec na pellet (z instalacją hydrauliczną lub bez) czy piec na węgiel.

Pośród kotłów na pellet (bez instalacji hydraulicznej) wybrać można podstawowy model - Kocioł pelletowy ONE PLUS BASIC, nowoczesny i kompaktowy o niewielkich wymiarach, wyposażony w automatykę pogodową z sondą Lambda i autoregulacją HT-Logic III, zapewniającą łatwą i prostą obsługę, w palnik z automatycznym czyszczeniem oraz w pompę ochrony powrotu.

W grupie najnowszych kotłów pelletowych znajduje się także model DasPell NEXT BASIC z automatyką pogodową z sondą Lambda i autoregulacją HT-Logic III. Wyposażony jest w palnik z automatycznym czyszczeniem, system mechanicznego, ręcznego czyszczenia wymiennika oraz w pompę ochrony powrotu.

Kocioł pelletowy ONE PLUS BASIC
Kocioł pelletowy ONE PLUS BASIC
Kocioł pelletowy DasPell NEXT BASIC
Kocioł pelletowy DasPell NEXT BASIC

Dla osób szczególnie zainteresowanych dbałością o środowisko, dobrym wyborem mogą być modele z serii Green Line, takie jak HT DasPell GL, czy Q Pellet, które spełniają wymagania dotyczące ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej 5 klasy (najwyższej) ustalone w normie PN-EN 303-5:2012, oraz posiadają certyfikat programu "Polskie Ciepło".

Kocioł pelletowy HT DasPell GL
Kocioł pelletowy HT DasPell GL
Kocioł pelletowy Q Pellet
Kocioł pelletowy Q Pellet

Producent oferuje także kotły z modułem hydraulicznym, w tym kocioł pelletowy ONE PLUS oraz DasPell NEXT. Ofertę uzupełnia kocioł podajnikowy Q EKO GL na ekogroszek. Jego konstrukcja oparta jest na bazie płomieniówkowego wymiennika ciepła Heiztechnik. Kocioł wyposażony jest w żeliwny palnik retortowy ze zintegrowanym ślimakowym podajnikiem paliwa. Procesem spalania steruje automatyka pogodowa z autoregulacją HT-Logic III, która zapewnia łatwą i prostą obsługę.

Kocioł pelletowy ONE PLUS
Kocioł pelletowy ONE PLUS
Kocioł pelletowy DasPell NEXT
Kocioł pelletowy DasPell NEXT
Kocioł podajnikowy Q EKO GL na ekogroszek
Kocioł podajnikowy Q EKO GL na ekogroszek

Po pełną informację na temat kotłów spełniających wymogi programu "Czyste Powietrze" warto zwrócić się do producenta, firmy Heiztechnik. Dane kontaktowe oraz szczegółowe informacje techniczne dotyczące kotłów, znaleźć można na stronie heiztechnik.pl.

Podsumowanie:

Program "Czyste Powietrze" jest inicjatywą rządową mającą na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez wspieranie działań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Ubieganie się o dofinansowanie w ramach tego programu niesie ze sobą szereg korzyści dla gospodarstw domowych.

Przede wszystkim pozwala na znaczące obniżenie kosztów inwestycji związanych z termomodernizacją budynków oraz wymianą źródeł ciepła na bardziej ekologiczne rozwiązania, takie jak pompy ciepła, kotły na pellet czy ekogroszek (5 klasy) czy instalacje solarne.

Dzięki temu mieszkańcy mogą cieszyć się nie tylko niższymi rachunkami za ogrzewanie, ale także poprawą komfortu termicznego w swoich domach.

Inwestycje te przyczyniają się również do podniesienia wartości nieruchomości oraz zwiększenia jej atrakcyjności na rynku. Co więcej, program "Czyste Powietrze" przyczynia się do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji szkodliwych substancji, takich jak pyły zawieszone i dwutlenek węgla, co ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości powietrza i zdrowia publicznego.

Poprzez uczestnictwo w programie, gospodarstwa domowe stają się również częścią szerszej inicjatywy mającej na celu walkę ze zmianami klimatycznymi i promowanie zrównoważonego rozwoju.

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły