PokażUkryj kategorie
Zobacz oferty produktowe firm
Systemy uszczelniania budynku

Multifunkcjonalna hydroizolacja MB2K

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut

Większość szkód budowlanych spowodowana jest przez wodę, w każdej jej postaci. Zatem trwałość budynków uzależniona jest w dużej mierze od rodzaju i jakości zastosowanych zabezpieczeń hydroizolacyjnych. Istotny przy tym jest nie tylko wybór właściwej technologii, ale także konsekwentne zabezpieczenie wszystkich części budynku, w tym również dachu i elewacji. Bez wątpienia jednak najbardziej newralgiczna jest ta jego część, która ma styczność z gruntem.

Jeśli zawilgoceniu uległa część budynku stykająca się z gruntem, należy się spodziewać, że w jakieś perspektywie czasu doprowadzi to do uszkodzenia muru, ale także do ekspansji szkodliwych dla zdrowia domowników grzybów i pleśni. Takie środowisko jest też bardzo przyjazne dla insektów i szkodników.

Hydroizolacja nowej generacji MB2K
Hydroizolacja nowej generacji MB2K

Dlatego tak istotne są działania zmierzające do zachowania suchych i szczelnych ścian. Wśród polecanych przez nas produktów do hydroizolacji prym wiedzie MB 2K produkowany przez firmę Remmers, który łączy właściwości bezrozpuszczalnikowego, elastycznego szlamu uszczelniającego (MDS) oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej (KMB/PMBC).

Czym jest MB 2K?

To składająca się z dwóch komponentów masa reaktywna do szybkiego uszczelniania budynków. Ten produkt jest hydroizolacją nowej generacji, co więcej, dostępną obecnie w odnowionej recepturze. MB 2K charakteryzuje się doskonałymi możliwościami w zakresie mostkowania.

Od doraźnej pomocy telefonicznej przez doradztwo świadczone na miejscu, aż po serię sezonowych szkoleń branżowych - doradcy techniczni Remmers są w każdej chwili do dyspozycji

Jego niewątpliwymi walorami są niewielka grubość warstw i ponadprzeciętnie krótki czas schnięcia. Poza tymi zaletami, MB 2K posiada i inne - wysoką elastyczność i rozszerzalność, ekonomiczne zużycie (ok. 1,1 kg/m2 na mm suchej warstwy), wysoką przyczepność na niemal wszystkich podłożach, zdatność do malowania i tynkowania, wysoką wytrzymałość na ściskanie (stabilność kształtu trzykrotnie przewyższa wymagania), a także szczelność wobec radonu.

Doskonała izolacja w strefie cokołowej

Dzięki temu, że Remmers MB 2K cechuje się znakomitą przyczepnością do podłoży mineralnych, drewna i starych bitumów, doskonale nadaje się do uszczelniania cokołów budynku istniejącego i nowobudowanego, czyli do miejsc, w których zwykle stosuje się mineralne szlamy uszczelniające.

Uszczelnianie pod płytkami ceramicznymi
Uszczelnianie pod płytkami ceramicznymi

Te jednak posiadają istotną wadę - wykazują przyczepność wyłącznie do podłoży mineralnych. To pociąga za sobą szereg problemów wykonawczych - w przypadku nowych budynków szlamy uszczelniające muszą być nakładane przed wykonaniem bitumicznej powłoki hydroizolacyjnej, a stare budynki przed wykonaniem izolacji muszą być całkowicie oczyszczone ze starych bitumów.

Multifunkcjonalna hydroizolacja MB2K
Multifunkcjonalna hydroizolacja MB2K

MB 2K niweluje te problemy i ułatwia aplikację. Przyczepność tego produktu jest na tyle dobra, że bez problemu, bezpiecznie może być nakładany na stare bitumy i - jak już wspomnieliśmy - na podłoża mineralne, drewno i tworzywa sztuczne.

MB 2K = bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to ważny parametr MB 2K. Wystarczy aplikacja zaledwie 3 mm warstwy przy 3 m zagłębienia w gruncie i nie jest do tego konieczna siatka wzmacniająca, bez względu na siłę obciążenia wodą. Jeśli uszczelnione mają zostać elementy, które stykają się z gruntem i w przypadku których woda napierająca na nie znajduje się pod ciśnieniem, do uszczelnienia wystarczy sucha warstwa MB 2K o grubości 3 mm.

Nowa receptura MB 2K to kolejna generacja wielofunkcyjnej hydroizolacji budowlanej Remmers

Tu również nie ma konieczności zakładania siatki wzmacniającej. Produkt ma potwierdzoną zdolność mostkowania powyżej 3 mm (również bez siatki wzmacniającej). Bez wątpienia jest więc produktem niezwykle bezpiecznym. Co istotne, przy ponad 3-milimetrowej zdolności mostkowania MB 2K jest bardziej elastyczny, niż inne systemy izolacyjne, co sprawia, że można nim trwale i bezpiecznie uszczelniać nawet miejsca silnie obciążone.

Remmers ma rozwiązania na wszystkie potrzeby - sprawdź ofertę! Kupuj online!

Kolejnym walorem MB 2K jest to, że masa błyskawicznie schnie i wiąże, co pozwala oszczędzić czas i materiał. W temperaturze ok. 23°C już po 9 godzinach można przystąpić do zasypywania wykopu.

MB2K - wysoka wydajność i aplikacja na kilka sposobów

MB2K można aplikować na kilka sposobów - można szlamować, szpachlować bądź stosować natrysk. Aplikacja ręczna może zostać wykonana przy użyciu pacy, pędzla ławkowca i wałka, przy czym pędzel najlepiej zastosować w trudno dostępnych przejściach i na małych powierzchniach, a przy większych powierzchniach warto zdecydować się na szpachlowanie.

Hydroizolacja MB2K jest bardzo wydajna
Hydroizolacja MB2K jest bardzo wydajna

Produkt jest bardzo wydajny i przy aplikacji ulega naprawdę niewielkim stratom (np. w wyniku kapania). Oczywiście, najbardziej wydajna jest aplikacja metodą natryskową (już przy ok. 40-50 m2). Na koniec uwaga - podłoże, na które ma zostać położona warstwa MB 2K musi być odpowiednio zagruntowane, przy czym możliwe są różne sposoby gruntowania. Aby wybrać najlepsze rozwiązanie warto skorzystać z pomocy doradców technicznych Remmers.

źródło i zdjęcia: Remmers